Wijkverpleging

De wijkverpleegkundigen hebben sinds 1 januari 2015 de belangrijke taak om de mensen zo lang mogelijk thuis te helpen. Ze kijken samen met u naar wat er nodig is om langer thuis te kunnen wonen. De wijkverpleegkundige coördineert de zorg. Ook stemt hij of zij af met andere hulpverleners, bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijk werker. Hierdoor vormt hij of zij de schakel tussen het sociale en medische domein. Pieter van Foreest beschikt over een enthousiast team van wijkverpleegkundigen die breed inzetbaar zijn en daadkrachtig en doelgericht te werk gaan met uw wensen en mogelijkheden als uitgangspunt.