Wet- en regelgeving

De zorg die u ontvangt wordt gefinancierd vanuit verschillende wetten. Welke wet dat is? Dat ligt aan de soort zorg en waar u de zorg ontvangt. Er zijn drie wetten die zorg financieren.

  • Wet Langdurige Zorg (Wlz)
  • Zorgverzekeringswet (ZvW)
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Uw zorg wordt gefinancierd vanuit een of meerdere van deze wetten. Op deze pagina lichten we drie wetten toe en geven we meer duidelijkheid over wat elke wet inhoudt.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.

Zorg onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz) wordt geïndiceerd door het CIZ 
Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op langdurige zorg. Het gaat hierbij om zorg die valt onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Het CIZ kijkt of u voldoet aan de voorwaarden van de wet. Een belangrijke voorwaarde is dat u altijd toezicht nodig heeft of dat er 24 uur per dag zorg dichtbij moet zijn. Met een indicatie van het CIZ weet u of en hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. Voor meer informatie kunt u naar de website van het CIZ www.ciz.nl.

Hoe regel ik een Wlz-indicatie voor langdurige zorg?
Heeft u langdurige intensieve zorg nodig? Dan vraagt u of uw huisarts (samen met uw wijkverpleegkundige of casemanager) een Wlz-indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw Wlz-indicatie? U kunt bijvoorbeeld familie of vertegenwoordigers vragen om u te helpen bij uw aanvraag. Ook kunt u bij de gemeente om ondersteuning vragen. Elke gemeente is verplicht om u gratis ondersteuning te bieden. Dit valt onder de ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’. Vervolgens beoordeelt het CIZ of u voldoet aan de voorwaarden. Is dit het geval? Dan ontvangt u een Wlz-indicatie,het besluit waarin staat dat u recht heeft op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Zorgverzekeringswet (ZvW)

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering voor zorg (basispakket) afsluiten. Dat is medisch noodzakelijke zorg waar iedereen recht op heeft. De Rijksoverheid bepaalt wat er in het basispakket zit. Zorgverzekeraars bepalen zelf wat in aanvullende verzekeringen zit. De voorwaarden van uw verzekering en wat er wel en/of niet vergoed wordt door uw verzekeraar kunt u vinden in uw verzekeringspolis. 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Wmo regelt u via uw gemeente
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Voor aanspraken binnen de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) kunt u terecht bij uw gemeente. De Wmo regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. Voorbeelden van deze ondersteuning zijn begeleiding, dagbesteding en hulp bij het huishouden. Ook de ondersteuning om de mantelzorger te ontzien wordt geregeld via de Wmo.

De website van uw eigen gemeente: