Tijdelijk verblijf en zorg, behandeling en ondersteuning thuis

Soms gebeurt er iets met uw cliënt waar niet direct op gerekend is. Er verandert iets in de zorgsituatie en uw cliënt heeft tijdelijk extra zorg en ondersteuning nodig. Pieter van Foreest staat ook dan voor uw cliënt klaar. Tijdelijk verblijf is een manier om tijdelijke zorg te kunnen ontvangen die uw cliënt op dat moment nodig heeft.

Het is mogelijk om aanvragen voor tijdelijk verblijf via Zorgdomein aan te vragen. Onderstaand in het overzicht is zichtbaar wat de mogelijkheden zijn voor uw cliënt:

Onderstaande telefoonnummers zijn bedoeld voor verwijzers, bent u geen verwijzer en heeft u vragen met betrekking tot het zorgaanbod van Pieter van Foreest? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met het Klant Contact Centrum op telefoonnummer 015 - 5155000. 

Eerstelijnsverblijf Laag Complex (licht)

(ELV LC)

Delfshove, Delft

- Via Zorgdomein

Wonen en Verblijf > Kortdurend verblijf

-088-1668880 (optie 3)

Eerstelijnsverblijf Hoog Complex (zwaar)

(ELV HC)

De Kreek, 's-Gravenzande

De Bieslandhof, Delft

- Via Zorgdomein

Wonen en Verblijf > Kortdurend verblijf

-088-1668880 (optie 2)

Palliatieve Zorg

De Kreek, 's-Gravenzande

De Bieslandhof, Delft

- Via Zorgdomein

Wonen en Verblijf > Kortdurend verblijf

-088-1668880 (optie 3)

Geriatrische Revalidatie Zorg

Revalidatie & Herstel RdGg

Revalidatie & Herstel, Beukenlaan Delft

Alleen via ziekenhuis
Respijtzorg Strandgoed Logies & Respijt, Ter Heijde aan Zee

- Via Zorgdomein

Wonen en Verblijf > Kortdurend verblijf

-088-1668880 (optie 2)

Crisisverblijf

De Kreek, 's-Gravenzande

De Bieslandhof, Delft

-088-1668880 (optie 1)

- Via Careyn crisisdienst

Aanvragen tijdelijk verblijf:

Na aanmelding via Zorgdomein, volgt er een telefonische terugkoppeling vanuit de afdeling zorgbemiddeling van Pieter van Foreest.

Let op: terugkoppeling is pas mogelijk nadat we de verwijzing van u hebben ontvangen met de juiste gegevens.