Zorg in de laatste levensfase

Iedereen verdient het om op een rustige en waardige manier afscheid te nemen van het leven. Wanneer dat in de laatste fase niet meer thuis mogelijk of wenselijk is, kunt u ervoor kiezen om te verblijven op een speciaal hiervoor ingerichte afdeling in locatie De Kreek te ’s-Gravenzande of in locatie De Bieslandhof in Delft.

Palliatieve zorg

Zorg in de laatste levensfase, ook wel palliatieve zorg genoemd, is bedoeld voor mensen die niet meer kunnen genezen en stervende zijn. De zorg is gericht op verlichting van de pijn en klachten en op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor de periode die nog rest. Zorg in de laatste levensfase is mogelijk indien uw behandelend arts heeft vastgesteld dat uw levensverwachting 3 maanden of korter is. Het zorgteam ondersteunt u en uw naasten professioneel en liefdevol tijdens de laatste periode. De zorg komt recht uit ons hart. Waardig, onvoorwaardelijk en intens, zoals wij dat ook voor onze eigen naasten zouden wensen.

Palliatieve zorg wordt bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet via Eerstelijnsverblijf of indien u al een WLZ indicatie had uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).