Welke Wet is van toepassing bij welke zorg?

Welke wet voor u van toepassing zijn, heeft te maken met uw zorgvraag. We leggen u onderstaand uit hoe de financiering voor de verschillende zorgvormen vanuit welke wet geregeld is:

Thuiszorg

Zorg thuis kan worden bekostigd uit de ZvW, Wmo of de Wlz.

 • ZvW: Verpleging en verzorging thuis is onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering en valt dus onder de Zorgverzekeringswet (ZvW). U kunt uw polis nalezen v.w.b. de voorwaarden van uw zorgverzekeraar.
  De kosten van de thuiszorg worden door Pieter van Foreest rechtstreeks gedeclareerd bij uw eigen zorgverzekeraar, indien dit een gecontracteerde zorgverzekeraar is. U kunt uw eigen zorgverzekeraar raadplegen of zij thuiszorg bij Pieter van Foreest vergoeden. 
 • Wmo: De Wmo regelt ondersteuning die niet medisch is, zoals het bezoek aan een dagbesteding/ontmoetingscentrum of een vervoersvoorziening. Meer informatie vindt u op de website van uw gemeente. 
 • Wlz: Wanneer u langdurig intensieve zorg thuis ontvangt, wordt deze bekostigd uit de Wlz. Er geldt een wettelijke eigen bijdrage. Hoe dat zit leest u hier.   
  Ook wanneer u op een wachtlijst voor het verpleeghuis komt, dan valt de bekostiging van de zorg onder de Wlz. Er geldt een wettelijke eigen bijdrage. Hoe dat zit leest u hier. 

Hulp bij het Huishouden thuis 

Hulp bij het Huishouden valt onder de Wmo of Wlz.

 • Wmo: Hulp bij het Huishouden is onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en wordt geregeld via uw gemeente. U betaalt een eigen bijdrage, ongeacht uw inkomen. De hoogte van deze eigen bijdrage kunt u vinden op de website van uw eigen gemeente.
 • Wlz: Hulp bij het Huishouden vanuit de Wet Langdurige zorg (Wlz) is alleen mogelijk als u naast hulp bij het huishouden, permanent veel intensieve zorg nodig heeft. Er geldt een wettelijke eigen bijdrage. Hoe dat zit leest u hier.  

Ontmoetingscentrum / dagvoorzieningen 

Het bezoeken van een dagvoorziening/ontmoetingscentrum valt onder de Wmo of Wlz

 • Wmo: Voor het bezoeken van het ontmoetingscentrum of dagvoorziening is een Wmo-indicatie nodig. U kunt bij uw gemeente terecht voor deze indicatie. Meer informatie kunt u vinden op de website van uw gemeente.*
 • Wlz: Heeft u permanent veel intensieve zorg nodig en is het bezoeken van het ontmoetingscentrum hier onderdeel van? Dan kan het bezoeken van het ontmoetingscentrum onderdeel zijn van de Wlz indicatie. Er geldt een wettelijke eigen bijdrage. Hoe dat zit leest u hier. 

* Inwoners van de gemeente Rijswijk, Delft, Westland en Midden-Delfland 
Nieuwe bezoekers van het ontmoetingscentrum, uit bovengenoemde gemeenten hebben, indien zij niet meer ondersteuning nodig hebben dan 6 dagdelen per week, geen Wmo-indicatie vanuit de betreffende gemeente nodig voor het  bezoeken van een ontmoetingscentrum, waaronder ook de Dagverzorging Plus en Zorgboerderij BuitenGewoon van Pieter van Foreest vallen. Heeft u meer dan 6 dagdelen per week ondersteuning nodig in het ontmoetingscentrum, dan dient er overlegd te worden voor een indicatie en zal er in het algemeen een Wlz-indicatie aangevraagd worden. U kunt rechtstreeks contact opnemen met het ontmoetingscentrum.
Klik hier. Voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp is een Wmo-indicatie nodig.

Pieters Behandel Praktijk - 

 • ZvW: Behandeling vanuit Pieters Behandel Praktijk wordt bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW). Het is afhankelijk van uw (aanvullende) zorgverzekering welke behandelingen worden vergoed.

Services om langer thuis te blijven wonen

 • Personenalarmering 
  Wanneer u om medische redenen gebruikt wilt maken van personenalarmering, dan vergoedt uw zorgverzekeraar (ZvW) mogelijk een deel van de kosten. Wilt u weten of uw zorgverzekeraar afspraken heeft met leverancier FocusCura, neemt u hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar.  
 • Medicatiedispenser
  Om in aanmerking te komen voor de medicatiedispenser heeft u een thuiszorgindicatie nodig. Er zijn voor u hier geen kosten aan verbonden.
 • Maaltijdservice
  Voor de maaltijdservice heeft u geen indicatie nodig, Via Pieter van Foreest ontvangt u een korting van 10% op de maaltijdprijs bij apetito.

Verpleeghuis - wonen met zorg 

Verblijf in een zorginstelling is mogelijk als u blijvend 24 uur per dag zorg of toezicht nodig heeft. Deze zorg valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

 • Wlz: Wanneer u de juiste indicatie heeft, om in een verpleeghuis of een instelling voor kleinschalig wonen waar 24-uurs zorg wordt geleverd te kunnen gaan wonen, dan wordt dit bekostigd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hierbij geldt een wettelijke eigen bijdrage. Hoe dat zit leest u hier. 

Tijdelijk verblijf
Tijdelijk verblijf is er in verschillende vormen. Hieronder splitsen we de verschillende vormen van tijdelijk verblijf voor u uit en leggen we uit welke wet bij welke vorm hoort. 

 • Geriatrische Revalidatiezorg / Revalidatie en Herstel
  ZvW: Geriatrische revalidatiezorg wordt bekostigd vanuit de zorgverzekeringswet (ZvW) op basis van de zogeheten DBC-systematiek (Diagnose Behandeling Combinatie). Geriatrische revalidatiezorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor deze vergoeding geldt wel het wettelijk verplicht eigen risico. De kosten van de geriatrische revalidatiezorg worden door Pieter van Foreest rechtstreeks gedeclareerd bij uw eigen zorgverzekeraar.* Wanneer u al een indicatie voor Wlz-zorg heeft waarbij sprake is van verblijf met behandeling, dan valt Geriatrische Revalidatiezorg onder de Wlz. *  Indien gecontracteerd. U kunt uw eigen zorgverzekeraar raadplegen of zij Geriatrische Revalidatiezorg bij Pieter van Foreest vergoeden. 
   
 • Eerstelijns verblijf en diagnostiek & behandeling  
  ZvW: Eerstelijns verblijf (inclusief Diagnostiek en behandeling ) wordt bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW). Met een passende verwijzing voor eerstelijns verblijf vergoedt de zorgverzekering* de kosten van het eerstelijns verblijf vanuit de basisverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage, wel kan het gevolgen hebben voor uw eigen risico.*  Indien gecontracteerd. U kunt uw eigen zorgverzekeraar raadplegen of zij eerstelijns verblijf bij Pieter van Foreest vergoeden. 
   
 • Palliatieve zorg
  Wlz / ZvW: Indien u palliatieve zorg nodig heeft en u al een Wlz indicatie heeft, wordt de palliatieve zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) bekostigd. Heeft u geen Wlz indicatie dan kan palliatieve zorg ook worden bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW). Met een passende verwijzing vergoedt de zorgverzekering de kosten in dit geval vanuit de basisverzekering*  *Indien gecontracteerd. U kunt uw eigen zorgverzekeraar raadplegen of zij palliatieve zorg bij Pieter van Foreest vergoeden. 
   
 • Strandgoed Ter Heijde Logies & Respijt
  Wmo / PGB / Particulier: De respijtzorg bij Strandgoed Ter Heijde kan worden bekostigd vanuit de Wlz op basis van 'logeren', vanuit de Wmo op basis van een indicatie voor Kortdurend Verblijf, vanuit uw PGB of op particuliere basis. Lees hier meer over de financiering voor een verblijf bij Strandgoed Ter Heijde.
   
 • Crisisverblijf
  Zvw / Wlz / Wmo: Een crisisverblijf wordt afhankelijk van uw persoonlijke situatie bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)*, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz).
  * Indien ZvW kunt U uw eigen zorgverzekeraar raadplegen of en hoe zij dit vergoeden. 

Meer informatie over de wetten
U vindt hier meer informatie over de wetten.