Parkinson

De ziekte van Parkinson (ook wel kortweg Parkinson genoemd) is een hersenziekte waarbij zenuwcellen langzaam afsterven. De ziekte begint meestal aan één zijde en blijft aan die zijde altijd het ernstigst. De eerste verschijnselen zijn vaak subtiel: één van de armen zwaait niet mee bij het lopen, men gaat klein en kriebelig schrijven. Geleidelijk aan worden bewegen en alledaagse bezigheden steeds moeilijker. De gevolgen van de ziekte zijn niet alleen lichamelijk, maar kunnen ook invloed hebben op de psyche. Mensen met de ziekte van Parkinson kunnen last hebben van vermoeidheid, depressie en hallucinaties. Ook kunnen zij een vorm van dementie ontwikkelen. De snelheid waarmee de ziekte verloopt, verschilt van patiënt tot patiënt.

Dagbehandeling

Bij de ziekte van Parkinson heeft u vaak te maken met meerdere specialistische behandelingen zoals, ergotherapie, fysiotherapie of logopedie. Als u in het ziekenhuis of in een revalidatiecentrum verblijft, komen de specialisten bij u langs. Eenmaal thuis kunt u een aantal dagen of dagdelen naar de Dagbehandeling van Pieter van Foreest. Op deze dagen worden al uw behandelingen gepland en tussen de behandelingen door kunt u deelnemen aan het activiteitenaanbod van de Dagbehandeling.

Poliklinische behandelingen

Voor mensen met Parkinson is het belangrijk om de conditie en uithoudingsvermogen zoveel mogelijk op peil te houden. Hiervoor kunt u naar de behandelaren toe gaan, maar dit is niet altijd mogelijk. De specialisten van Pieter van Foreest kunnen indien gewenst ook aan huis komen. Ook zijn er speciale behandelingen wanneer u Parkinson heeft. Denk hier bij aan de groepsbehandeling Parkinson. u kunt voor deze, andere behandelingen terecht bij Pieters Behandel Praktijk. Klik hier voor meer informatie over wat zij voor u kunnen betekenen.

Zorg bij u thuis

Ondanks de ziekte is zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven een wens van veel mensen met Parkinson. Pieter van Foreest biedt verschillende mogelijkheden bij u aan huis. Heeft u (nog) geen zorg nodig maar wilt u toch graag de mogelijkheid om snel (professionele) hulp in te kunnen roepen als u bijvoorbeeld valt of niet goed wordt? Dan is er personenalarmering. U krijgt dan een kastje in uw huis geplaatst waarmee u kunt alarmeren als dit nodig is. Dit kan een veilig gevoel geven. Heeft u thuis ondersteuning nodig bijvoorbeeld bij de persoonlijke verzorging, het huishouden of voor het toedienen van speciale medicijnen dan is Thuiszorg van Pieter van Foreest de oplossing.

Groepsbehandeling Parkinson

Speciaal voor mensen met Parkinson biedt Pieter van Foreest fysiotherapie in groepsverband. Onder leiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten werkt u aan uw conditie, dagelijks handelen, evenwicht en lichamelijke ontspanning. De groep bestaat uit maximaal 8 personen waardoor voldoende individuele aandacht kan worden gegeven en er ruimte is voor onderling contact.

In Naaldwijk wordt de groepsbehandeling op dinsdagmiddag van 15.15 – 16.15 uur gegeven in de fysiotherapiezaal van locatie Pieters Behandel Praktijk.
In Delft wordt de groepsbehandeling op maandagochtend van 10.15 – 11.15 uur gegeven in de fysiotherapiezaal van locatie De Bieslandhof.

Informatie en trainingen

Het omgaan met de ziekte van Parkinson is niet altijd makkelijk. De veranderingen kunnen zeer groot zijn. Om deze veranderingen te verwerken en om te leren omgaan met Parkinson zijn er door het jaar heen verschillende cursussen en bijeenkomsten. Een voorbeeld hiervan is de cursus ‘Parkinson in de Praktijk’. Een cursus voor Parkinsonpatiënten en betrokken mantelzorgers. Mocht u persoonlijk advies nodig hebben kunt u zich ook wenden tot één van de behandelaren.

Wanneer thuis wonen niet meer gaat

Helaas kan het voorkomen dat u door de gevolgen van de ziekte van Parkinson niet meer zelfstandig kunt wonen. Pieter van Foreest heeft meerdere woonzorgcentra en verpleeghuizen in de regio Westland, Delft, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp waar u kunt wonen en waar en waar onze medewerkers voor u klaar staan om u te helpen. Klik voor meer informatie over wonen met zorg.

Gespecialiseerde behandelaren en regionale samenwerking

Een belangrijk voordeel van een behandeling bij Pieter van Foreest is de multidisciplinaire werkwijze. Dit betekent dat behandelaren van verschillende disciplines betrokken zijn bij uw behandeling en nauw met elkaar samenwerken. Behandelaren van Pieter van Foreest zijn gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson. De fysiotherapeuten zijn dan ook aangesloten bij ParkinsonNet. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met ziekenhuizen en revalidatiecentra. Meer informatie over de verschillende behandelaren vindt u onder behandeling.

Psychologie

De psychologen van Pieters Behandel Praktijk kunnen u zo nodig begeleiden bij veranderingen in het psychische functioneren, bijvoorbeeld op het gebied van het gedrag, de cognitie en de emoties. Ook kan het gaan om begeleiding bij de invloed van de ziekte op het dagelijks leven of op de sociale omgeving. Voorbeelden van veranderingen door de ziekte van Parkinson zijn problemen met de controle over het gedrag, problemen met de informatieverwerking en/of angst of somberheid. De psycholoog kan door gebruik te maken van verschillende therapievormen samen met u werken aan mogelijkheden voor het verbeteren van uw mentale welzijn en het verminderen van psychische klachten.