Geriatrische Revalidatie Zorg

Geriatrische revalidatie richt zich op kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis een medisch-specialistische behandeling hebben ondergaan. Hierbij kunt u denken aan ouderen die een beroerte (CVA) hebben gehad, een nieuwe heup of knie hebben gekregen, na een val iets hebben gebroken, een amputatie hebben ondergaan en waarbij hulp bij het revalideren nodig is. Het revalideren na een zware operatie of ernstige ziekte kan bij Revalidatie & Herstel van Pieter van Foreest.

Samen werken aan uw herstel om terug te kunnen keren naar huis

Met geriatrische revalidatie zorg (GRZ) wordt onder begeleiding van een gespecialiseerd behandelteam gewerkt aan het herstel. De conditie kan weer worden opgebouwd en het is de bedoeling dat de dagelijkse taken weer opgepakt kunnen worden en/of opnieuw aangeleerd worden. Er worden meerdere soorten zorg en specialisaties gecombineerd, zoals verpleging, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychotherapie, diëtist, maatschappelijk werkende en de specialist ouderengeneeskunde. Dit alles onder de verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde.

Ons doel is om samen met u te zorgen dat u door middel van de geriatrische revalidatie weer zo zelfstandig mogelijk kunt leven ondanks (mogelijk blijvend) lichamelijk letsel of een beperking. De revalidatie is erop gericht om zo u weer zo snel mogelijk zelfstandig te kunnen laten functioneren en terug kunt keren naar de eigen woonomgeving thuis. Indien nodig kunt u via ambulante revalidatie verder revalideren.

Bekostiging Geriatrische Revalidatiezorg

Geriatrische revalidatiezorg wordt bekostigd vanuit de zorgverzekeringswet (ZvW) op basis van de zogeheten DBC-systematiek. De kosten van de DBC (Diagnose Behandeling Combinatie) moeten worden gedeclareerd bij de eigen zorgverzekeraar. Afhankelijk van de polisvoorwaarden bij de zorgverzekeraar van de cliënt en het eigen risico kan er een bijdrage door de zorgverzekeraar bij de cliënt in rekening gebracht worden.

Geriatrische revalidatie bij Pieter van Foreest

Bij Pieter van Foreest is Geriatrische Revalidatie mogelijk in twee locaties in Delft. In de locatie in het Reinier de Graaf Ziekenhuis is de maximale verblijfsduur 6 - 10 weken, in de locatie Revalidatie & Herstel aan de Beukenlaan in Delft is de maximale verblijfsduur 6 maanden. Meer informatie over deze locaties: