Geriatrische Revalidatie Zorg

Geriatrische revalidatie richt zich op kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis een medisch-specialistische behandeling hebben ondergaan, bijvoorbeeld door een beroerte of botbreuk. Deze mensen hebben behoefte aan een revalidatiebehandeling die meerdere soorten zorg combineert, zoals verpleging, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychotherapie, diëtist, maatschappelijk werkende en de specialist ouderengeneeskunde. Dit alles onder de verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde. Het doel is om deze ouderen te helpen om terug te keren naar huis om vervolgens thuis verder te kunnen herstellen en indien nodig via ambulante revalidatie verder te revalideren.

Bekostiging Geriatrische Revalidatiezorg

Geriatrische revalidatiezorg wordt bekostigd op basis van de zogeheten DBC-systematiek. De kosten van de DBC (Diagnose Behandeling Combinatie) moeten worden gedeclareerd bij de eigen zorgverzekeraar. Afhankelijk van de polisvoorwaarden bij de zorgverzekeraar van de cliënt en het eigen risico kan er een bijdrage door de zorgverzekeraar bij de cliënt in rekening gebracht worden.

Geriatrische revalidatie bij Pieter van Foreest

Bij Pieter van Foreest is geriatrische revalidatie mogelijk in Delft op de volgende locaties: