Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie. Zij kijkt vooruit, houdt in de gaten wat er in de omgeving van de organisatie gebeurt en zorgt voor een heldere en eenduidige visie en strategie. Zij bewaakt dat 'waar de organisatie voor staat' ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. De Raad van Bestuur bestaat uit:

  • Petra de Jongh

    Voorzitter Raad van Bestuur
  • Gert-Jan Waterink

    Lid Raad van Bestuur