Cliëntmedezeggenschap

De Cliëntenraad is er voor u

De Cliëntenraad behartigt de belangen van onze bewoners/klanten. Het is een zelfstandig functionerende Raad die de Raad van Bestuur van Pieter van Foreest, gevraagd en ongevraagd, adviseert over zaken die direct of indirect betrekking hebben op de zorg en praktische zaken. Bijvoorbeeld: kwaliteit van de zorgverlening en maaltijden; inhoud van de huisregels; verbouwingen en nieuwbouw en samenwerking met andere zorgorganisaties.

Samen

Pieter van Foreest willen we dat u zich thuis voelt. Daarom werken we voortdurend aan de kwaliteit van onze zorg. De Cliëntenraad speelt daarbij een belangrijke rol. Deze onafhankelijke raad houdt uw belangen constant in het oog. Dat doen ze door signalen op te vangen, regelmatig met iedereen te praten en onderwerpen die onder de cliënten leven bespreekbaar te maken. Kwaliteit van leven maken we immers samen.

We komen op voor uw belangen

De Cliëntenraad heeft een belangrijke vertrouwenspositie binnen Pieter van Foreest. De leden vertegenwoordigen samen de mensen aan wie we onze zorg en diensten verlenen. Ze kennen de mensen, zijn thuis in de omgeving en weten wat er speelt. Ze voelen zich optimaal betrokken.

Meebeslissen over belangrijke zaken

Pieter van Foreest vindt het belangrijk dat u als cliënt invloed heeft op de beslissingen die het verschil uitmaken. Heeft u tips, adviezen of vragen van algemene aard ter verbetering, dan horen we dat graag van u. Uw inbreng kan een bijdrage leveren de kwaliteit van zorg.

Bevoegdheden

De bevoegdheden van de cliëntenraden zijn vastgelegd in een reglement, dat eind 2012 in werking is getreden en aan de actualiteit is aangepast in januari 2014. De Regionale- en de Centrale Cliëntenraden zijn benoemd en er wordt gewerkt volgens het reglement. Klik hier voor het reglement Cliëntmedezeggenschap 2014.

Cliëntmedezeggenschap op verschillende niveaus

De cliëntmedezeggenschap bij Pieter van Foreest is gewaarborgd op verschillende niveaus:

 • Lokale Cliëntenraad
  Zaken die op lokaal niveau van belang zijn worden besproken in de lokale cliëntenraden van de afzonderlijke locaties, die frequent contact hebben met de locatiemanager. Deze lokale cliëntenraden vaardigen een lid af naar de regionale cliëntenraad van hun regio. Klik hier voor meer informatie.
   
 • Regionale Cliëntenraad Wonen, Zorg, Behandeling en Welzijn
  Zaken die spelen voor de locaties (intramuraal) op regionaal niveau worden besproken in de regionale cliëntenraden. Er zijn twee regionale cliëntenraden: regio Delft/Oostland en regio Westland/ Midden Delfland. Beide regionale cliëntenraden hebben de Directeur Wonen, Zorg, Behandeling en Welzijn als overlegpartner.
 • Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis
  Zaken die spelen voor Zorg Thuis, Ontmoetingscentra, Pieters Services, Pieters Behandel Praktijk, Geriatrische Revalidatie, Hulp bij het Huishouden, Zorghuis 2020 worden besproken in de cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis, die de Directeur Pieter van Foreest Thuis als overlegpartner hebben. Klik hier voor meer informatie.
   
 • Centrale Cliëntenraad
  Afgevaardigden uit de Regionale Cliëntenraden vormen de Centrale Cliëntenraad, die zich bezighoudt met zaken die de locaties en Pieter van Foreest Thuis en de regio’s overstijgen. Deze Raad bestaat uit een zestal leden, vanuit elke regio cliëntenraad en vanuit Pieter van Foreest Thuis 2 afgevaardigden en de voorzitter.