Cliëntmedezeggenschap

De Cliëntenraad is er voor u

De Cliëntenraad behartigt de belangen van onze cliënten. Het is een zelfstandig functionerende Raad die de Raad van Bestuur van Pieter van Foreest, gevraagd en ongevraagd, adviseert over zaken die direct of indirect betrekking hebben op de zorg en praktische zaken. Bijvoorbeeld: kwaliteit van de zorgverlening en maaltijden; inhoud van de huisregels; verbouwingen en nieuwbouw en samenwerking met andere zorgorganisaties.

Samen

Bij Pieter van Foreest willen we dat u zich thuis voelt. Daarom werken we voortdurend aan de kwaliteit van onze zorg. De Cliëntenraad speelt daarbij een belangrijke rol. Deze onafhankelijke raad houdt uw belangen constant in het oog. Dat doen ze door signalen op te vangen, regelmatig met iedereen te praten en onderwerpen die onder de cliënten leven bespreekbaar te maken. Kwaliteit van leven maken we immers samen.

We komen op voor uw belangen

De Cliëntenraad heeft een belangrijke vertrouwenspositie binnen Pieter van Foreest. De leden vertegenwoordigen samen de mensen aan wie we onze zorg en diensten verlenen. Ze kennen de mensen, zijn thuis in de omgeving en weten wat er speelt. Ze voelen zich optimaal betrokken.

Meebeslissen over belangrijke zaken

Pieter van Foreest vindt het belangrijk dat u als cliënt invloed heeft op de beslissingen die het verschil uitmaken. Heeft u tips, adviezen of vragen van algemene aard ter verbetering, dan horen we dat graag van u. Uw inbreng kan een bijdrage leveren de kwaliteit van zorg.

Bevoegdheden

De bevoegdheden van de cliëntenraden zijn vastgelegd in een reglement, dat eind 2018 in werking is getreden. De Centrale Cliëntenraad is benoemd en er wordt gewerkt volgens het reglement. 

Cliëntmedezeggenschap op verschillende niveaus

De cliëntmedezeggenschap bij Pieter van Foreest is gewaarborgd op verschillende niveaus:

 • Lokale Cliëntenraad
  Zaken die op lokaal niveau van belang zijn worden besproken in de lokale cliëntenraden van de afzonderlijke locaties, die frequent contact hebben met de locatiemanager. Deze lokale cliëntenraden kunnen bovendien deelnemen aan diverse bijeenkomsten gedurende het jaar om samen in gepsrek te gaan. Klik hier voor meer informatie.
 • Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis
  Zaken die spelen voor Thuiszorg, Ontmoetingscentra, Pieters Behandel Praktijk, Revalidatie en Herstel, Hulp bij het Huishouden, Strandgoed Ter Heijde, Pieters Kamerhuis/Delfshove, Zorgboerderijen en Klant Contact Centrum worden besproken in de cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis, die de Directeur Pieter van Foreest Thuis als overlegpartner hebben. Klik hier voor meer informatie.
   
 • Centrale Cliëntenraad
  De Centrale Cliëntenraad houdt zich bezig met zaken die de locaties en Pieter van Foreest Thuis. Deze Raad bestaat uit een zestal leden, leden van enkele lokale cliëntenraden en vanuit Pieter van Foreest Thuis en de voorzitter.