Dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-ZEP)

Dementie is een ziektebeeld dat bij iedereen anders verloopt. Het ziektebeeld kan van grote invloed zijn op het gedrag van een persoon. Het gedrag van een cliënt kan zo ernstig veranderen,  dat de cliënt er zelf erg onder lijdt. Ook kan de veiligheid van de cliënt of zijn/haar omgeving in het geding komen. Als er met het team en de naasten alles is geprobeerd om met dit gedrag om te gaan, maar het gedrag voor gevaar blijft zorgen, of een ernstige negatieve invloed heeft op de omgeving of cliënt zelf, spreken we van zeer ernstig probleemgedrag (D-ZEP). In dat geval kan iemand tijdelijk worden opgenomen op de gespecialiseerde D-ZEP afdeling in de Bieslandhof in Delft. Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid om te starten met een consultatie op locatie. Daarbij kijken we mee op de locatie waar iemand verblijft en proberen door middel van hulp en advies aan de behandelaren en de omgeving van de cliënt een (tijdelijke) overplaatsing te voorkomen. 

De D-ZEP afdeling in De Bieslandhof biedt cliënten met dementie en zeer ernstig probleemgedrag een passend zorgprogramma in een veilige en afgestemde omgeving. Het doel van het verblijf is er achter komen wat het probleemgedrag veroorzaakt en dit aan te pakken, of te onderzoeken op welke manier men het beste met de cliënt om kan gaan, zodat een cliënt na behandeling weer terug kan naar de locatie waar hij/zij woont, waar het team ondersteund wordt om zelf met het gedrag van de cliënt om te gaan. 

Op de afdeling wordt door verschillende disciplines nauw samengewerkt. De cliënt en diens naasten worden bijgestaan door een team van specialisten (o.a. specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, verpleegkundigen, verzorgenden IG, maatschappelijk werker). Samen met deze professionals werken we eraan om de situatie voor de cliënt en diens omgeving veilig te maken en de kwaliteit van leven van de cliënt en te verbeteren.

Samenwerking
We werken in de regio Zuid-Holland samen met de zorgorganisaties Aafje en Zorgpartners Midden Holland. Uniek aan de regionale samenwerking en de afdeling D-ZEP is dat we gezamenlijk optrekken om de zorg voor mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag op de beste manier vorm te geven.

Kennisnetwerk D-ZEP
Het zorglandschap voor  D-ZEP is landelijk vastgesteld door het kennisnetwerk D-ZEP in opdracht van het ministerie. In de provincie Zuid-Holland zijn drie organisaties voorgedragen aan het kennisnetwerk D-ZEP om in Zuid-Holland op te gaan voor Regionaal Expertise Centrum D-ZEP. Dit zijn Pieter van Foreest, Aafje en Zorgpartners Midden Holland. Deze organisaties hebben met elkaar regio Zuid-Holland verdeeld in verschillende verzorgingsgebieden. We zijn actief lid van het kennisnetwerk, waardoor we onze kennis vergroten, van elkaar kunnen leren en met elkaar blijven ontwikkelen. Kijk voor meer informatie over het netwerk op www.dzep.nl