Cliëntondersteuning en vertegenwoordiging 

Cliëntondersteuning en cliëntvertegenwoordiging kan in alle levensfasen en op alle levensterreinen van belang zijn. 

Cliëntvertegenwoordiging door uw naaste

Dit is de vertegenwoordiging door een naaste. Wij raden altijd aan om een wettelijk cliëntvertegenwoordiger vast te leggen. Wat dit precies inhoudt, leest u hier. 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

U hebt wettelijk recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning. Een onafhankelijk cliëntondersteuner denkt met u mee over zorg en ondersteuning. Wat past bij u, welke keuzes kunt u maken? De cliënt-ondersteuner moet onafhankelijk zijn van de organisaties die indicaties stellen en de zorg leveren. Zo mogelijk betrekt de cliëntondersteuner uw sociale netwerk bij het zoeken naar oplossingen, bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt en kan bijvoorbeeld aanwezig zijn bij een gesprek met een indicatiesteller (de persoon die vaststelt welke zorg nodig is). 

Wat kan de cliëntondersteuner voor u betekenen?

U kunt informatie, advies en ondersteuning krijgen. Denk aan:

  • Informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten.
  • De keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste bij uw situatie past.
  • De invulling van de zorg. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin legt u vast hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is (verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis of persoonsgebonden budget).
  • Het zorg of ondersteuningsplan. U kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg‐ of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die u maakt met uw zorgverlener. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de cliëntondersteuner u tijdens de bespreking met de zorgverlener bijstaat.
  • Bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder. Wenst u een andere invulling van uw zorgvraag en/of komt u er samen met de zorgaanbieder niet uit? Ook dan kan een cliëntondersteuner u helpen.

Wie is verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning?

Cliëntondersteuning is onderdeel van

  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  en Zorgverzekeringswet (ZvW)
  • de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • de Wet zorg en Dwang (Wzd)