Dagvoorzieningen

Pieter van Foreest biedt op verschillende locaties, in de regio’s Delft, Midden-Delfland, Westland, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp, dagvoorziening op maat. Dagvoorziening is bestemd voor zelfstandig wonende ouderen die behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van psychogeriatrische (dementie), psychiatrische, lichamelijke en sociale problemen. Deze voorzieningen bieden ouderen de mogelijkheid om met anderen samen te zijn en activiteiten te doen gedurende enkele dagen of dagdelen per week. Door dagvoorziening op maat kan men in de eigen omgeving blijven wonen.

Mantelzorgondersteuning
Ook mantelzorgers zijn bij ons welkom. We ondersteunen ze en geven hen handvatten en advies. Ook worden er onder andere meerdere mantelzorgerbijeenkomsten bij de ontmoetingscentra georganiseerd. U kunt als mantelzorger, even los van de zorg, ervaring en kennis opdoen, vindt er een luisterend oor en komt in contact met andere mantelzorgers.
 

Advies of meer informatie? 015 515 5000

Persoonlijk en passend advies over wonen, zorg, behandeling en welzijn. meer