Eerste belangrijke stap herontwikkeling van Naaldhorstterrein in Naaldwijk 
 

Op 6 mei 2019 hebben Diny de Bresser, bestuurder Pieter van Foreest en Piet Vreugdenhil, wethouder gemeente Westland de intentieverklaring ondertekend voor de herontwikkeling van het Naaldhorstterrein aan de Middelbroekweg in Naaldwijk.

Leefomgeving die inspeelt op de behoeften van ouderen
De zorgorganisatie en de gemeente willen op het terrein een leefomgeving realiseren die inspeelt op de behoeften van ouderen. Met het combineren van verschillende functies en slimme ontwerpen biedt het Naaldhorstterrein straks verschillende groepen mensen de kans om te wonen en te leven met zorg en ondersteuning naar moderne maatstaven. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten en gebruik maken van verschillende voorzieningen op een zeer vertrouwde plek in het hart van Naaldwijk.

Intentieovereenkomst
Diny de Bresser: ‘Het Naaldhorstterrein van Pieter van Foreest, bestaande uit het oude verpleeghuis De Naaldhorst, het ontmoetingscentrum Naaldwijk, Pieters Behandelpraktijk en de thuiszorgwinkel van Pieter van Foreest, willen we graag herontwikkelen. Dat kunnen we niet alleen, maar willen we graag samen met de gemeente en diverse samenwerkingspartners realiseren. Deze intentieovereenkomst is hiervoor de eerste belangrijke stap richting de toekomst. Een mijlpaal voor het Westland.’

In de vertrouwde omgeving als thuis wonen niet meer mogelijk is
Wethouder Piet Vreugdenhil: ‘In het Westland zijn meer verpleeg- en revalidatieplekken nodig. Mensen kunnen dan in hun vertrouwde omgeving blijven wonen, als thuis wonen niet meer mogelijk is. Dat kan tijdelijk of voorgoed zijn. Belangrijk is dat familie en bekenden dichtbij zijn.’

Eerste stap intentieverklaring, komende maanden volgt haalbaarheidsonderzoek
De ondertekening van de intentieverklaring is een mooie eerste stap. In de komende maanden volgt een haalbaarheidsonderzoek. Pieter van Foreest en de gemeente Westland gaan samen onderzoeken of de realisatie van de gewenste woonzorglocatie mogelijk is. Dit onderzoek richt zich op de realisatie van een samenhangend woon-, welzijn-, zorgaanbod op het Naaldhorstterrein en eventueel de twee aansluitende percelen aan de zuidoostzijde. Als dat onderzoek positief wordt afgesloten, volgt een ontwikkel- en realisatiefase.

Achtergrondinformatie:

Naaldhorstterrein te Naaldwijk
Gemeente Westland en Pieter van Foreest kijken vooruit. Een leefomgeving die inspeelt op een veranderlijk klimaat. Met slimme ontwerpen en innovaties biedt het Naaldhorstterrein straks verschillende groepen mensen, waaronder ouderen met een zorgvraag  de kans om te wonen en te leven naar moderne maatstaven, samen of alleen.

Pieter van Foreest is eigenaar van de percelen 3610, 1482 en 2308, bekend als het Naaldhorstterrein te Naaldwijk.

Ten aanzien van deze locatie heeft Pieter van Foreest met een aantal potentiële samenwerkingspartners een ruimtelijke ontwikkelopgave opgesteld. Hierin wordt uitgegaan van een drietal zones met de volgende functies:

 • Behandeling en herstellen (zone 1)
  In deze zone blijft Behandelcentrum Westland gevestigd. In het BCW zijn gezondheidsfuncties voor 1e en 2de lijn gehuisvest.
 • Wonen met zorg en/of ondersteuning (zone 2)
  Op de plaats van het verpleeghuis De Naaldhorst worden nieuwe woonfuncties vormgegeven voor ouderen en eventueel overige doelgroepen met een zorg- en ondersteuningsbehoefte. Daarnaast is er behoefte aan woonruimte en ondersteuningsvoorzieningen voor ouderen in de context van scheiden wonen en zorg. In samenwerking met de gemeente en woningbouwcorporaties wordt gekeken naar de mogelijkheden hieromtrent.
 • Ontmoeting en deelnemen (zone 3)
  Aan de zuidkant grenst het Naaldhorstterrein aan één van de vijf oude historische linten, die de ruimtelijke dragers vormen bij het ontstaan van Naaldwijk. Hier zal plaats worden gemaakt voor een tuin, waar zowel de bewoners en bezoekers van het nieuwe woon- en zorgcentrum , als mensen uit de omgeving welkom zijn om mee te doen aan activiteiten of gewoon om elkaar te ontmoeten.
 • Naastgelegen percelen (zone 4)
  Tenslotte zijn er twee naastgelegen percelen aan de zuidoostzijde, in eigendom van de gemeente Westland en deel uitmakend van de grondexploitatie Hoogeland, die bij de uitwerking mogelijk kunnen worden betrokken.

Volg de ontwikkelingen via deze pagina. 

Wat verandert er op dit moment voor Ontmoetingscentrum Naaldwijk, Pieters Behandel Praktijk en Thuiszorgwinkel Pieter van Foreest in Naaldwijk?
Niets. Er volgt nu eerst een haalbaarheidsonderzoek, als dat onderzoek positief wordt afgesloten volgt een ontwikkel- en realisatiefase. Pieters Behandel Praktijk, Ontmoetingscentrum Naaldwijk en Thuiszorgwinkel Naaldwijk blijven in de tussentijd gewoon open. Zodra er meer bekend is over bovenstaande plannen zullen wij dit uiteraard met u delen.