Hulp nodig, en nu? 

Op het moment dat het niet meer helemaal gaat en u of uw naaste wellicht hulp, zorg en/of ondersteuning nodig heeft, komen er wellicht veel vragen bij u naar boven. Wat moet u doen? Wie moet u benaderen? En wat is er mogelijk? Ons klantcontactcentrum helpt u graag op weg. 

Wat kunt u nog zelf of samen met uw netwerk?

In Nederland wordt er allereerst gekeken naar wat u zelf nog kunt. Het behoud van zelfstandigheid speelt hierin een belangrijke rol. Door zoveel mogelijk zelf te blijven doen wat u nog zelfstandig kunt doen, wordt die zelfstandigheid  en mobiliteit bevorderd. Vervolgens wordt er gekeken naar de mogelijkheden om herstel te ondersteunen. Het kan zijn dat u door herstel en/of revalidatie bepaalde vaardigheden weer terug kunt krijgen die u verloren bent. Ook kijken we samen naar eventuele ondersteuning vanuit familie en uw netwerk voor oplossingen kan bieden. Samen kijken we naar mogelijkheden en oplossingen. Is er daarnaast professionele zorg, behandeling en/of ondersteuning nodig, dan zijn er zorgorganisaties, zoals Pieter van Foreest die u hierin kunnen bijstaan. 

Professionele zorg, behandeling en ondersteuning

Er zijn verschillende soorten professionele zorg zoals thuiszorg, tijdelijk verblijf, respijtzorg, revalidatie of herstel, dagvoorzieningen, hulp bij het huishouden en wonen met zorg in een verpleeghuis. Uitgangspunt is hierbij zorg passend bij uw persoonlijke situatie. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie komt u wel en/of niet in aanmerking voor bepaalde vormen van zorg. Elke vorm heeft eigen kenmerken en financiering vanuit verschillende wetten, de Zorgverzekeringsweg (ZvW), Wet landurige zorg (Wlz) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wetten zorgen voor toegang tot zorg voor iedereen, solidariteit via verplichte zorgverzekering en goede kwaliteit van zorg. Voor de meeste vormen van zorg geldt dat u een indicatie nodig heeft en een eigen bijdrage moet betalen. 

 

Vragen

Heeft u vragen na het lezen van deze informatie? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum via de chat op de website of bel 015 – 515 5000. We helpen u graag verder.