Crisisverblijf

Soms gebeurt er iets waardoor een naaste direct (binnen 24 uur) moet worden opgenomen in een zorginstelling. Dit heet een crisisopname. Een crisisopname is aan de orde als er plotseling een ernstige verslechtering of ontregeling is. Dit kan zijn op het gebied van ontwikkeling en welzijn, veiligheid en stabiliteit. Ook kan er in de verzorging of omgeving van de persoon plotseling iets veranderen en er geen alternatief beschikbaar is.

De huisarts zal de situatie inschatten en eventueel samen met de wijkverpleegkundige beoordelen of crisisopname noodzakelijk is. De zorgvrager wordt opgevangen in de dichtstbijzijnde zorginstelling waar op dat moment een crisisplaats beschikbaar is. Bij Pieter van Foreest kan dit in locatie De Kreek of in locatie de Bieslandhof in Delft. Indien er in de regio (zorggebied Westland, Schieland, Delfland) op het moment van de crisis geen crisisplaatsen beschikbaar zijn wordt er bemiddeld naar een plaatsing in een andere regio. Het is namelijk van groot belang dat u op korte termijn de juiste zorg ontvangt. De duur van een crisisverblijf is altijd tijdelijk.

Crisisverblijf wordt bekostigd vanuit de Wet Langdurige Zorg.