Cliëntondersteuning bij Wet zorg en dwang (Wzd)

Vanaf 1 januari 2020 geldt de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd). De wet regelt de voorwaarden waaronder gedwongen zorg mag worden toegepast evenals de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening.

Wat is onvrijwillige zorg?

In het zorgplan staan afspraken over de te leveren zorg en ondersteuning. Soms is het in het belang van de cliënt noodzakelijk dat er zorg geboden wordt waarmee de cliënt en/of zijn familie niet instemt. Dit noem je onvrijwillige zorg. Voorbeelden hiervan zijn bepaalde medicijnen innemen, de kamer laten controleren op gevaarlijke voorwerpen of niet naar buiten mogen zonder begeleiding. Onvrijwillige zorg mag alleen gegeven worden als er sprake is van (dreigend) ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving. En wanneer er geen minder ingrijpend alternatief kan worden gevonden.

Vertrouwenspersoon

De cliënt en zijn/ haar familie heeft recht op ondersteuning bij vragen of klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntvertrouwenspersoon is er voor de cliënt en zijn/haar familie. Voor Pieter van Foreest zijn er twee cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

- Leanne van Houwelingen 
- Peter van de Laar 

U kunt ze benaderen 

  • Als u een vraag of wens heeft over de zorg.
  • Als u het ergens niet mee eens bent.
  • Als u advies of bijstand nodig heeft.
  • Als u een probleem heeft en u durft dat aan niemand te vertellen.
  • Als u onvrede heeft over de zorg.

Hoe kunt u hen bereiken? 

Leanne van Houwelingen

Peter van de Laar 

Meer informatie op  www.zorgstem.nl 
 

In onderstaande brochures meer informatie over de Wet zorg en dwang