Tijdelijk verblijf

Soms gebeurt er iets waar u wellicht niet direct op gerekend had. Er verandert iets in uw zorgsituatie en u heeft tijdelijk even extra zorg en ondersteuning nodig. Of soms verandert er iets in de situatie rondom uw steun en toeverlaat, uw mantelzorger. Bijvoorbeeld doordat hij/zij in het ziekenhuis terecht komt. Wat nu? Pieter van Foreest staat ook dan voor u klaar. Tijdelijk verblijf is een manier om tijdelijke zorg te kunnen ontvangen die u op dat moment nodig heeft. Pieter van Foreest biedt hiervoor verschillende mogelijkheden.

Verschillende vormen van tijdelijke verblijf

Een tijdelijk verblijf bij een zorgorganisatie kan verschillende redenen hebben. U kunt hierbij denken aan een tijdelijk logeeradres, herstel, revalidatie of de ontlasting van de mantelzorger. Ook een plotselinge crisis of zorg in de laatste levensfase kan de reden zijn voor een tijdelijk verblijf. Pieter van Foreest biedt de volgende mogelijkheden:

 • Logies en respijtzorg
  tijdelijk logeeradres, ontlasting van de mantelzorger
 • Revalidatie en herstel    
  revalideren en herstellen na bijv. een operatie in het ziekenhuis
 • Eerstelijnsverblijf 
  herstellen tijdens een tijdelijk verblijf bij Pieter van Foreest, bijv. na een val   
 • Behandeling en diagnostiek
  uw medisch specialist of huisarts kan u doorverwijzen voor een screening 
 • Zorg in de laatste levensfase
  indien u in de laatste fase van uw leven niet meer thuis kunt verblijven
 • Crisis
  soms gebeurt er iets, bijvoorbeeld een ernstige verslechtering van uw situatie, waardoor u direct (binnen 24 uur) moet worden opgenomen bij een zorgorganisatie 

Wat als terugkeer naar de thuissituatie niet meer lukt?

Bij tijdelijk verblijf (met uitzondering van zorg in de laatste levensfase) is het de bedoeling dat u weer terugkeert naar huis, het is immers een tijdelijk verblijf. Helaas komt het ook wel eens voor dat tijdens uw tijdelijk verblijf (crisis, screening, revalidatie & herstel, eerstelijnsverblijf) toch blijkt dat u niet kunt terugkeren naar uw thuissituatie. In dat geval kan Pieter van Foreest mogelijkheden bieden om te verhuizen naar een locatie waar u langdurig kunt verblijven.