Psychologie

Soms overvalt het leven u. U wordt ouder. u maakt mooie maar ook minder mooie dingen mee en uw lichaam en geest laten u af en toe in de steek. Door een ziekte zoals dementie of een beroerte kan uw gedrag ook veranderen. Dit is niet altijd makkelijk. Gelukkig helpt de psycholoog. U kunt inzicht en advies krijgen hoe u met de veranderingen kunt omgaan. Dit geldt ook voor uw naasten.  Ook kunnen mensen als ze ouder worden, nieuwe problemen ervaren in hun leven. Komt u er zelf niet meer uit, dan kunt u hulp vragen van een psycholoog. 

Wat kan de psycholoog voor u betekenen?

De psycholoog kan adviseren, begeleiden en behandelen bij klachten als:

  • angsten;
  • depressie, somberheid;
  • onverklaarde lichamelijke klachten; vermoeidheidsproblemen;
  • verwerkingsproblemen door ziekte bij uzelf of uw familielid;
  • verwerkingsproblemen door verlies van een naaste;
  • problemen met het ouder worden;

Ook kan de psycholoog een neuropsychologisch onderzoek verrichten. Met dit onderzoek kan de psycholoog nagaan of er mogelijk sprake is van een hersenbeschadiging (bijvoorbeeld na een beroerte of val) of een hersenaandoening (bijvoorbeeld dementie). De psycholoog kan aangeven welke invloed deze beschadiging heeft op uw dagelijks functioneren. Vervolgens kan de psycholoog op basis van zijn bevindingen advies geven over het omgaan met de beperkingen en hierbij begeleiding bieden. Bij een behandeling van de psycholoog wordt de omgeving (mantelzorger, verzorging) zoveel mogelijk betrokken.

Specialisaties

Er zijn veel aandoeningen en ziektes die leiden tot mentale problemen. Om deze klachten goed te kunnen behandelen is kennis van de aandoening of ziekte essentieel. De psychologen van Pieter van Foreest hebben zich gespecialiseerd in problemen, ziektes en aandoeningen die vaak samen gaan met ouderdom. Denk hierbij aan ziektebeelden als CVA, Dementie, Parkinson of MS. Klik voor meer informatie over Specialistische Zorg.

Waar

De psycholoog behandelt mensen die tijdelijk of voor langere tijd verblijven binnen één van de locaties van Pieter van Foreest. De psycholoog bezoekt alle locaties van Pieter van Foreest waardoor de behandeling in de eigen woonomgeving kan plaatsvinden. Woont u thuis en wilt u wel de hulp van een psycholoog? Dan kunt u terecht bij Pieters Behandel Praktijk.