Testen voor Spoorzone in Mock-up 

Pieter van Foreest is volop bezig met het verder uitwerken van de plannen voor de bouw van een woonzorglocatie met verpleegstudio’s met ontmoetingsruimten en huurwoningen in Nieuw Delft, genaamd de Spoorzone.  Daarvoor werken we nauw samen met verschillende partijen, waaronder Gemeente Delft, TU Delft en Woonbron.

Kijkje in toekomstige ruimte
In het ontwikkelproces is het belangrijk om veel te testen en met elkaar te kijken naar de juiste mogelijkheden, indeling etc. voor de toekomstige bewoner en werkomgeving voor de collega’s. In de Mock Up, gevestigd in Pieters Innovatie Lab in Delfshove, hebben in november 2020 een aantal paramedici een kijkje genomen waar de tekeningen werden toegelicht en o.a. de indeling van de badkamer getest. Er werd ook getest d.m.v. virtual reality. Door testen met de VR bril werd een goed beeld gekregen van de toekomstige ruimte. Samen is vanuit het oogpunt van de toekomstige bewoner gekeken wat verbeterd of veranderd kan worden. Stappen die bijdragen aan een nieuwe inspirerende locatie die passend is voor de (toekomstige) ouderen.

 

Ontwikkelingsovereenkomst ondertekend voor nieuwbouw woonzorglocatie en sociale huurwoningen in Nieuw Delft

Op maandag 2 maart 2020 ondertekenden wethouder Karin Schrederhof (gemeente Delft), Fidan Bulut (gebiedsmanager Nieuw Delft), Richard Sitton (Woonbron) en Diny de Bresser (Pieter van Foreest) een ontwikkelingsovereenkomst voor de uitwerking van het bouwprogramma voor een woonzorglocatie van Pieter van Foreest gecombineerd met sociale huurwoningen van Woonbron. De beoogde locatie voor deze ontwikkeling is in het zuidelijke deel van het projectgebied Nieuw Delft, direct aan de Ireneboulevard, het nieuw te realiseren Van Leeuwenhoekpark en de Nieuwe Gracht.

Karin Schrederhof, wethouder Wonen, Wmo en Sport: “Dagelijks bouwen wij aan een stad waar het goed wonen is. Met woningen van sociale huur tot koop, voor zowel jongeren als ouderen met een grote of kleine beurs. In deze ontwikkeling wordt onderzocht of er straks ook in Nieuw Delft sociale huurwoningen en ‘woningen met zorg binnen de muren’ gebouwd kunnen worden. Ook mensen die zorg nodig hebben kunnen zo in Delft blijven wonen. En dat in het hart van Delft, aan een park, in de nabijheid van het station en vlakbij allerlei voorzieningen.”

Plannen verder uitwerken
Pieter van Foreest en Woonbron werken in de komende periode de plannen uit voor de bouw van 68 sociale huurwoningen en een woonzorglocatie met 119 verpleegstudio’s met ontmoetingsruimten en voorzieningen aan een gezamenlijke centrale binnentuin boven een parkeergarage. De start van de bouw is voorzien eind 2021.

Diny de Bresser, voorzitter raad van bestuur bij Pieter van Foreest: “Met deze ondertekening zetten we een mooie en belangrijke volgende stap richting de ontwikkeling van wonen voor senioren op een vertrouwde plek in het hart van Delft, ook als er zorg en ondersteuning nodig is. Een nieuwe inspirerende locatie, waar jong en oud samen kunnen komen. Delft is van ons allemaal. Het is een stad, waar iedereen ertoe doet.”

Woonbron-bestuurder Richard Sitton: “In de regio is de vraag naar sociale woningen groot. Als woningcorporatie willen we daarom graag nieuwe sociale huizen bouwen. Helaas zijn er in Delft weinig ontwikkellocaties om dit te kunnen doen. Nu doet zich in Nieuw Delft een mooie kans voor waarvan we samen met Pieter van Foreest het bouwprogramma verder gaan uitwerken. Woonbron wil dat mensen keuzevrijheid hebben waar zij gaan wonen. Onze intentie is de beoogde 3-kamerwoningen toegankelijk te maken voor een brede doelgroep.”

 

Pieter van Foreest wil een woonzorglocatie starten in nieuw Delft
Op vrijdag 9 maart 2018 hebben Diny de Bresser, Bestuurder Pieter van Foreest en Raimond De Prez, wethouder Gemeente Delft, de reserveringsovereenkomst ondertekend voor de realisatie van een woonzorglocatie van Pieter van Foreest in het zuidelijke deel van het nieuwe stadsgebied Nieuw Delft. 

Diny de Bresser: ‘Met deze ondertekening zetten we een belangrijke stap richting de toekomst. Wonen op een vertrouwde plek in het hart van Delft, ook als er zorg en ondersteuning nodig is. De spoorzone is dé plek voor een nieuwe inspirerende locatie voor senioren, waar jong en oud samen kunnen komen. Delft is immers van ons allemaal. Het is een stad, waar iedereen ertoe doet, jong en oud.’ 

Raimond de Prez: 'In de woonvisie hebben we met elkaar afgesproken om te bouwen aan een Delft waarin het kwalitatief goed wonen is. Met woningen van sociale huur tot koop, voor zowel jongeren als ouderen met een grote of kleine beurs. Met de plannen voor dit nieuwe woon-zorgcomplex in het hart van Delft zorgen we ervoor dat ook ouderen die wat meer zorg nodig hebben in Delft kunnen blijven wonen.’

'De plannen van Pieter van Foreest om een woonzorglocatie te realiseren in het noordelijke deel van Veld 6 in Nieuw Delft zijn een echte verrijking van het totale plan voor het zuidelijke deel van Nieuw Delft', aldus Ad Alderliesten, Manager gebiedsontwikkeling Nieuw Delft. 

De ondertekening van de reserveringsovereenkomst is een mooie eerste stap. In de komende maanden volgt een haalbaarheidsonderzoek. Dit betekent dat Pieter van Foreest en het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft (OBS) samen onderzoeken of de realisatie van de gewenste woonzorglocatie binnen de voor Veld 6 geldende kaders kan worden gerealiseerd. Als dat onderzoek positief wordt afgesloten, volgt een ontwikkel- en realisatiefase.

Volg de ontwikkelingen via deze pagina.