CVA-beroerte

CVA is de afkorting van Cerebro Vasculair Accident. Een afsluiting of een lek van een bloedvat in de hersenen, waardoor bepaalde hersencellen te weinig bloed en dus zuurstof krijgen. Hierdoor werken hersencellen ineens minder goed of niet. Een CVA wordt ook wel een beroerte genoemd.

Door een CVA kunt u problemen hebben bij het zorgen voor uzelf, uw mobiliteit, communicatie, dagbesteding en/of in relaties. De gevolgen zijn niet altijd lichamelijk. Het omgaan en accepteren van de CVA en de gevolgen kunnen een grote impact hebben. Pieter van Foreest biedt verschillende mogelijkheden voor cliënten die een CVA hebben gehad voor zowel revalidatie als voor het leren omgaan met de veranderingen.

Revalideren

In het eerste halfjaar na een CVA kan er veel herstellen. Hoe eerder u met een oefenprogramma begint hoe beter. Als er uitvalsverschijnselen zijn ontstaan, betekent dat een periode van veel oefenen en langzaam revalideren. In het ziekenhuis wordt al begonnen met revalideren. Nadat u het ziekenhuis verlaat, kunt u bij Pieter van Foreest verder revalideren. Het doel van de revalidatie is het bereiken van een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid zodat een cliënt terug naar huis kan. De gemiddelde verblijfsduur op de revalidatieafdeling is drie maanden. Uw behandeling krijgt vaak een vervolg in de vorm van een dagbehandeling.

Revalideren vanuit huis

Bij een CVA heeft u te maken met meerdere specialistische behandelingen zoals, ergotherapie, fysiotherapie, diëtetiek of logopedie. Als u op een revalidatieafdeling verblijft, komen de specialisten bij u langs. 

Poliklinische behandelingen en behandelingen aan huis

Bent u nog aan het revalideren maar mag u al wel naar huis? Naar huis wil niet altijd zeggen dat de revalidatie erop zit. U kunt (ook als u thuis bent) uw behandelingen bij de specialisten van Pieter van Foreest voortzetten. U kunt naar de behandelaar toe gaan maar mocht dit nodig zijn komt de behandelaar ook aan huis.

Zorg bij u thuis

Ondanks de ziekte is zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven een wens van veel mensen die een CVA hebben gehad. Pieter van Foreest biedt verschillende mogelijkheden bij u aan huis. Heeft u (nog) geen zorg nodig maar wilt u toch graag de mogelijkheid om snel (professionele) hulp in te kunnen roepen als u bijvoorbeeld valt of niet goed wordt? Dan is er personenalarmering. U krijgt dan een kastje in uw huis geplaatst waarmee u kunt alarmeren als dit nodig is. Dit kan een veilig gevoel geven. Heeft u thuis ondersteuning nodig bijvoorbeeld bij de persoonlijke verzorging, het huishouden of voor het toedienen van speciale medicijnen dan is Thuiszorg van Pieter van Foreest de oplossing.

Na de revalidatie

Sommige uitvalsverschijnselen, ontstaan door de CVA kunnen, blijven bestaan. Ook na een periode van intensieve revalidatie. Bepaalde behandelingen kunnen wel verlichting geven denk een fysiotherapeutische behandeling of adviezen van een diëtist. Ondanks dat u klaar met de revalidatie kunt u nog wel gebruik maken van de expertise van Pieter van Foreest.

Wanneer thuis wonen niet meer gaat

Helaas kan het voorkomen dat de schade veroorzaakt door de CVA zodanig en blijvend is dat zelfstandig wonen niet meer mogelijk is. Pieter van Foreest heeft meerdere woonzorgcentra en verpleeghuizen in de regio Westland, Delft, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp waar u kunt wonen en waar onze medewerkers voor u klaar staan om u te helpen. Lees meer over de mogelijkheden voor wonen met zorg binnen onze locaties.

Gespecialiseerde behandelaren en regionale samenwerking

Een belangrijk voordeel van een behandeling bij Pieter van Foreest is de multidisciplinaire werkwijze. Dit betekent dat bij uw revalidatie maar ook daarna, behandelaars van verschillende disciplines betrokken zijn en nauw met elkaar samenwerken. Behandelaren van Pieter van Foreest zijn gespecialiseerd in CVA. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met ziekenhuizen, Basalt, het LUMC en de TU Delft. Er is er goed contact met uw revalidatiearts. Het revalidatieprogramma dat gestart is in het ziekenhuis kan bij Pieter van Foreest voortgezet worden.