Pers

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

Pieter van Foreest verstuurt regelmatig persberichten. Ook op de verzendlijst? We horen het graag! 
Aanmelden kan via pr@pietervanforeest.nl of 015-5155300.

Fotograferen & Filmen

Zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de afdeling Marketing & Communicatie is het op grond van privacy overwegingen niet toegestaan om foto-, beeld- en/of video-opnamen te maken binnen de locaties van Pieter van Foreest. Voor vragen en/of aanvragen hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie via 015 5155300 of pr@pietervanforeest.nl.

Interviews en publicaties

Interviewverzoeken voor Raad van Bestuur, directie, medewerkers en vrijwilligers van Pieter van Foreest lopen uitsluitend via de afdeling Marketing & Communicatie. Verzoeken voor interviews dienen –zonder uitzondering- aangevraagd te worden via de afdeling Marketing & Communicatie via 015 5155300 of pr@pietervanforeest.nl. Alle interviews dienen vóór publicatie ter controle op juistheid van citaten c.q. feitelijke onjuistheden te worden voorgelegd aan de afdeling Marketing & Communicatie.

Pers contact