Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis

De Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis behartigt de belangen van de cliënten die van Pieter van Foreest thuiszorg ontvangen - in de zin van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) - het formele cliëntmedezeggenschapsorgaan. De overlegpartner is de Directeur Pieter van Foreest Thuis. Deze Raad behartigt de gemeenschappelijke cliëntbelangen binnen Pieter van Foreest Thuis:

 • Zorg Thuis 
 • Ontmoetingscentra
 • Pieters Behandel Praktijk
 • Revalidatie & Herstel
 • Pieters Kamerhuis
 • Pieter Helpt

De Raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de (beleids-)aangelegenheden die de zorg voor cliënten direct aangaan (in overeenstemming met de WMCZ) en kan behoeften van cliënten signaleren. Deze Raad vaardigt twee leden af naar de Centrale Cliëntenraad.

 • Mw. S. van West

  Voorzitter Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis, Centrale Cliëntenraad
 • Dhr. M. van Meurs

  Vicevoorzitter Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis, Centrale Cliëntenraad
 • Dhr. J. van Rossem

  Secretaris Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis, Centrale Cliëntenraad
 • Dhr. W. de Koning

  Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis
 • Mw. T. van Eijbergen

  Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis
 • Dhr. H. van Dijk

  Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis
 • Dhr. J. van der Woude

  Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis
 • Monica Visée

  Secretariële ondersteuning cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis