Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis

De Cliëntenraad Thuis behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten die van Pieter van Foreest zorg en ondersteuning aan huis ontvangen. Dat doen we door met u in gesprek te gaan. Denk hierbij aan of de zorg en ondersteuning die u thuis ontvangt aansluit op uw wensen met hetgeen is afgesproken. U bepaalt wat belangrijk is en wat bijdraagt aan uw welbevinden.
 
Door uw signalen op te vangen kunnen we de kwaliteit van leven blijven verbeteren. De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de (beleids-)aangelegenheden die de zorg voor u als cliënt direct aangaan, denkt mee over de jaarplannen en blijven de voortgang hiervan continu volgen. De Raad vaardigt twee leden af naar de Centrale Cliëntenraad. De gespreks- en overlegpartner voor de Cliëntenraad Thuis is de directeur van de divisie Thuis.

De Cliëntenraad Thuis behartigt de gemeenschappelijke cliëntbelangen binnen Pieter van Foreest Thuis:
 

* Thuiszorg
​* Hulp bij het huishouden
​* Ontmoetingscentra
​* Pieters Behandel Praktijk
​* Revalidatie en Herstel
​* Pieters Kamerhuis /Delfshove
​* Klant Contactcentrum
* Strandgoed Ter Heijde

Contact
De leden van de cliëntenraad zijn er voor u. Om uw belangen goed te behartigen komen zij graag met u in gesprek om te horen wat er speelt. Heeft u vragen aan de Cliëntenraad Thuis of wilt u informatie? Maak dit dan kenbaar door een mail te sturen naar clientenraad-thuis@pietervanforeest.nl.
 • Dhr. M. van Meurs

  Voorzitter Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis, Centrale Cliëntenraad
 • Dhr. J. van Rossem

  Secretaris Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis
 • Dhr. J.L.P. Steenweg

  Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis
 • Dhr. W. de Koning

  Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis
 • Mw. T. van Eijbergen

  Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis
 • Mw. J.E. Vermeulen

  Cliëntenraadslid Pieter van Foreest Thuis
 • Mw. M. Ruijters

  Cliëntenraadslid Pieter van Foreest Thuis
 • Sigrid van Dinter

  Secretariële ondersteuning cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis

  Email: clientenraad-thuis@pietervanforeest.nl