Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis

Bij Pieter van Foreest staat u als cliënt centraal. De Cliëntenraad Thuis speelt daarbij een belangrijke rol. Deze onafhankelijke raad houdt uw gemeenschappelijke belangen constant in het oog. Dat doen ze door signalen op te vangen, regelmatig met iedereen te praten en onderwerpen die onder de cliënten leven bespreekbaar te maken. Denk hierbij aan of de zorg en ondersteuning die u thuis ontvangt aansluit op uw wensen met hetgeen is afgesproken. U bepaalt wat belangrijk is en wat bijdraagt aan uw welbevinden.

De cliëntenraadmedezeggenschap bij Pieter van Foreest is gewaarborgd op verschillende niveaus. De overlegpartner is de directeur van Pieter van Foreest Thuis. In dit overleg geeft de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies. De Cliëntenraad Thuis vaardigt een lid af naar de Centrale Cliëntenraad. De leden van de Cliëntenraad Thuis zijn er voor u. Kwaliteit van leven maken we immers samen.
 
De Cliëntenraad Thuis behartigt de gemeenschappelijke cliëntbelangen binnen Pieter van Foreest Thuis:

* Thuiszorg
​* Hulp bij het huishouden
​* Ontmoetingscentra
​* Pieters Behandel Praktijk
​* Revalidatie en Herstel
​* Pieters Kamerhuis /Delfshove
​* Klant Contactcentrum
* Strandgoed Ter Heijde

Contact
De leden van de cliëntenraad zijn er voor u. Om uw belangen goed te behartigen komen zij graag met u in gesprek om te horen wat er speelt. Heeft u vragen aan de Cliëntenraad Thuis of wilt u informatie? Maak dit dan kenbaar door een mail te sturen naar clientenraad-thuis@pietervanforeest.nl.
 • Dhr. M. van Meurs

  Voorzitter Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis, Centrale Cliëntenraad
 • Dhr. J. van Rossem

  Secretaris Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis
 • Dhr. J.L.P. Steenweg

  Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis
 • Dhr. W. de Koning

  Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis
 • Mw. T. van Eijbergen

  Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis
 • Mw. J.E. Vermeulen

  Cliëntenraadslid Pieter van Foreest Thuis
 • Mw. M. Ruijters

  Cliëntenraadslid Pieter van Foreest Thuis
 • Sigrid van Dinter

  Secretariële ondersteuning cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis

  Email: clientenraad-thuis@pietervanforeest.nl