Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis

De cliëntenraad Thuis behartigt de belangen van de cliënten die van Pieter van Foreest zorg en ondersteuning aan huis ontvangen - in de zin van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) - het formele cliëntmedezeggenschapsorgaan. De overlegpartner is de directeur Pieter van Foreest Thuis.

Zo lang mogelijk thuis met ondersteuning waar nodig

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke cliëntbelangen binnen Pieter van Foreest Thuis:

 • Thuiszorg
 • Hulp bij het huishouden
 • Ontmoetingscentra
 • Pieters Behandel Praktijk
 • Revalidatie & Herstel
 • Strandgoed Ter Heijde
 • Pieters Kamerhuis/Delfshove
 • Zorgboerderijen
 • Klant Contact Centrum

De Raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de (beleids-)aangelegenheden die de zorg voor cliënten direct aangaan en kan behoeften van cliënten signaleren. Deze Raad vaardigt twee leden af naar de Centrale Cliëntenraad.

Contact

De leden van de cliëntenraad zijn er voor u. Om uw belangen goed te behartigen komen wij graag in gesprek met u. Heeft u vragen aan de Cliëntenraad Thuis of wilt u informatie? Maak dit kenbaar door een mail te sturen naar clientenraad-thuis@pietervanforeest.nl

 • Dhr. M. van Meurs

  Voorzitter Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis, Centrale Cliëntenraad
 • Dhr. J. van Rossem

  Secretaris Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis, Centrale Cliëntenraad
 • Dhr. J.L.P. Steenweg

  Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis
 • Dhr. J. van der Woude

  Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis
 • Dhr. W. de Koning

  Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis
 • Mw. T. van Eijbergen

  Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis
 • Monica Visée

  Secretariële ondersteuning cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis

  Email: clientenraad-thuis@pietervanforeest.nl

 • Mw. J.E. Vermeulen

  Aspirant cliëntenraadslid Pieter van Foreest Thuis