Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis

De Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis behartigt de belangen van de cliënten die van Pieter van Foreest thuiszorg ontvangen - in de zin van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) - het formele cliëntmedezeggenschapsorgaan. De overlegpartner is de Directeur Pieter van Foreest Thuis. Deze Raad behartigt de gemeenschappelijke cliëntbelangen binnen Pieter van Foreest Thuis:

  • Thuiszorg
  • Ontmoetingscentra
  • Pieters Behandel Praktijk
  • Revalidatie & Herstel
  • Pieters Kamerhuis
  • Zorgboerderijen
  • Klantcontactcentrum

De Raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de (beleids-)aangelegenheden die de zorg voor cliënten direct aangaan (in overeenstemming met de WMCZ) en kan behoeften van cliënten signaleren. Deze Raad vaardigt twee leden af naar de Centrale Cliëntenraad.