Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis

De Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis behartigt de belangen van de cliënten die van Pieter van Foreest thuiszorg ontvangen - in de zin van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) - het formele cliëntmedezeggenschapsorgaan. De overlegpartner is de Directeur Pieter van Foreest Thuis. Deze Raad behartigt de gemeenschappelijke cliëntbelangen binnen Pieter van Foreest Thuis:

 • Thuiszorg
 • Ontmoetingscentra
 • Pieters Behandel Praktijk
 • Revalidatie & Herstel
 • Pieters Kamerhuis
 • Zorgboerderijen
 • Klantcontactcentrum

De Raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de (beleids-)aangelegenheden die de zorg voor cliënten direct aangaan (in overeenstemming met de WMCZ) en kan behoeften van cliënten signaleren. Deze Raad vaardigt twee leden af naar de Centrale Cliëntenraad.

Contact

Heeft u vragen aan de Cliëntenraad Thuis of wilt u informatie? Maak dit kenbaar door een mail te sturen naar clientenraadthuis@pietervanforeest.nl

 • Dhr. M. van Meurs

  Voorzitter Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis, Centrale Cliëntenraad
 • Dhr. J. van Rossem

  Secretaris Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis, Centrale Cliëntenraad
 • Dhr. J.L.P. Steenweg

  Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis
 • Dhr. J. van der Woude

  Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis
 • Dhr. W. de Koning

  Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis
 • Mw. T. van Eijbergen

  Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis
 • Monica Visée

  Secretariële ondersteuning cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis

  Email: clientenraad-thuis@pietervanforeest.nl