Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke cliëntbelangen vanuit cliëntperspectief - in de zin van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) - het formele cliëntmedezeggenschapsorgaan. Er wordt vanuit de Centrale Cliëntenraad een bijdrage geleverd aan het beleid, in dit geval het Pieter van Foreest-brede beleid.

De adviezen betreffen dus (de meerderheid van) alle locaties, Pieter van Foreest Thuis en overstijgende zaken zoals fusies en andere grote organisatiewijzigingen, benoemingen in de Raad van Bestuur, de begroting en jaarrekening van het concern. De Centrale Cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen en heeft de Raad van Bestuur als overlegpartner.

Klik hier voor het jaarverslag 2019 Centrale Cliëntenraad

Contact

Heeft u vragen aan de Centrale Cliëntenraad of wilt u informatie? Maak dit kenbaar door een mail te sturen naar centraleclientenraad@pietervanforeest.nl

 • Dhr. H.C.M. Middelplaats

  Voorzitter Centrale Cliëntenraad
 • Mw. T. van Eijbergen

  Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis
 • Mw. J. Salomé

  Centrale Cliëntenraad, voorzitter Cliëntenraad Triangel

  Triangel

 • Dhr. T. Lockhorst

  Centrale Cliëntenraad, voorzitter Cliëntenraad De Bieslandhof

  De Bieslandhof

 • Dhr. P.W. van Buuren

  Centrale Cliëntenraad, voorzitter Cliëntenraad Veenhage

  Veenhage

 • Dhr. M. van Meurs

  Centrale Cliëntenraad, voorzitter Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis
 • Dhr. J. van Gemerden

  Centrale Cliëntenraad, voorzitter Cliëntenraad Sonnevanck

  Sonnevanck

 • Marieke van Iterson

  Ondersteuner Centrale Cliëntenraad

  Email: centraleclientenraad@pietervanforeest.nl