Veel gestelde vragen

Algemeen

Wat zijn de algemene voorwaarden bij Pieter van Foreest?

Er gelden binnen Pieter van Foreest algemene voorwaarden. Klikt u op de link om de algemene voorwaarden te bekijken. 

In welke regio levert Pieter van Foreest haar diensten?

In Midden-Delfland, Westland, Pijnacker-Nootdorp en Delft bevinden zich locaties van Pieter van Foreest. In deze omgeving vindt u zorgcentra maar ook ontmoetingscentra. In deze regio's wordt ook Zorg Thuis en Hulp bij het Huishouden geleverd. Heeft u vragen of wilt u persoonlijk advies? Neem dan contact op met de medewerkers van Pieter van Foreest. Tel: 015 – 515 5000.

Aan welke doelgroepen levert Pieter van Foreest haar diensten?

Pieter van Foreest is een zorginstelling die voornamelijk zorg levert aan ouderen. Daarnaast biedt Pieter van Foreest ook zorg aan jong dementerenden en is er revalidatie mogelijk voor andere leeftijdscategorieën, afhankelijk van de zorgvraag. Heeft u vragen of wilt u persoonlijk advies? Neem dan contact op met de medewerkers van Pieter van Foreest. Tel: 015 – 515 5000.

Zijn er huisregels bij Pieter van Foreest?

Binnen Pieter van Foreest gelden huisregels. We vinden het namelijk belangrijk dat Pieter van Foreest een prettige en veilige plek is voor iedereen.
Voor alle cliënten, hun naasten, onze collega’s, vrijwilligers, bezoekers en betrokkenen. Daarom hebben we huisregels die in al onze gebouwen van toepassing zijn. 
 

Zijn er wachtlijsten voor de diensten van Pieter van Foreest?

Het is mogelijk dat er een wachtlijst is voor een locatie van Pieter van Foreest. Wij proberen u echter altijd zo snel mogelijk te helpen en de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden. Op deze website kunt u op de homepage onder praktische informatie én op iedere locatiepagina een indicatie van de wachttijden vinden. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van Pieter van Foreest. Tel: 015 – 515 5000 of klik hier voor het overzicht van de wachttijden.

Ik heb een compliment of klacht. Waar kan ik terecht?

Bij Pieter van Foreest staat de cliënt centraal. Wij horen het dus graag als u tevreden bent en een compliment wilt geven, maar wij horen het ook graag als u een suggestie of klacht heeft. Zodat wij onze zorg-, hulp- en dienstverlening continue kunnen blijven verbeteren. Kortom, uw mening telt. En wilt u die delen? Klik dan op: Compliment of klacht?

Ik wil iets schenken of organiseren, waar kan ik terecht?

Misschien heeft u een leuk idee, wilt u iets organiseren of wilt u iets schenken. Dat is uiteraard altijd van harte welkom. Dat kan rechtstreeks via een locatie, maar u kunt ook mailen naar pr@pietervanforeest.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om te bespreken wat het idee en de mogelijkheden zijn. We horen uiteraard graag van u! 

Ik wil graag overstappen naar Pieter van Foreest. Is dat mogelijk?

Uiteraard is het mogelijk om over te stappen naar een andere zorgorganisatie. Voor meer informatie kunt u bellen naar Pieter van Foreest: 015 – 515 5000.

Zijn er bezoektijden in de zorgcentra van Pieter van Foreest?

Binnen Pieter van Foreest gelden bezoektijden.

Zorgcentra
U kunt in de zorgcentra van Pieter van Foreest in principe overdag de hele dag op bezoek komen. Natuurlijk zijn er tijden waarop bezoek niet altijd uitkomt. Bewoners hebben bijvoorbeeld hulp nodig bij de dagelijkse verzorging, krijgen therapie of willen mee doen aan een activiteit. Het is handig om van tevoren met de bewoner en/of verzorging te bespreken wanneer bezoek het beste uitkomt.

Revalidatie & Herstel
Op de locaties Revalidatie & Herstel zijn specifieke bezoektijden. De bezoektijden voor Revalidatie & Herstel is van 15.30 uur tot 20.30 uur. Houdt u er rekening mee dat in de locatie in het ziekenhuis Reinier de Graaf Gasthuis, de bezoekregeling van het ziekenhuis geldt. Het is handig om met de cliënt en/of de verzorging te bespreken wanneer bezoek het beste uitkomt.  

 

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van formulieren?

Pieter van Foreest kan u helpen bij het invullen van uw formulieren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van Pieter van Foreest via telefoonnummer 015 - 515 5000.

Kan ik bij Pieter van Foreest revalideren?

Pieter van Foreest biedt Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ). Geriatrische revalidatie richt zich op kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis een medisch-specialistische behandeling hebben ondergaan, bijvoorbeeld door een beroerte of botbreuk. Deze mensen hebben behoefte aan een revalidatiebehandeling die meerdere soorten zorg combineert, zoals verpleging, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychotherapie, diëtist, maatschappelijk werkende en de specialist ouderengeneeskunde. Dit alles onder de verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde. Het doel is om deze ouderen te helpen om terug te keren naar huis. 

Kan Pieter van Foreest ondersteuning bieden in de laatste levensfase?

Pieter van Foreest kent verschillende mogelijkheden op het gebied van palliatieve en terminale zorg. Wij bieden deze zorg zowel thuis als op één van onze locaties. Woont u in een verpleeg- of verzorgingshuis? Dan kunnen de medewerkers op de locatie u helpen en ondersteunen tijdens deze laatste fase van uw leven. Samen kijken wij naar de behoeften en wensen van u en iedereen om u heen.

Afkortingen, indicaties en eigen bijdrage

Wat is een DBC?

DBC staat voor Diagnose behandel Combinatie. Alle Nederlandse ziekenhuizen en zorgverzekeraars declareren en betalen via DBC's. In deze DBC's zijn alle verrichtingen die bij een diagnose horen, zoals het poliklinisch consult, röntgenfoto's, laboratoriumbepalingen, operaties en verpleegdagen samengevoegd tot één zorgproduct. Ook revalidatie kan onderdeel zijn van een DBC.

Als ik in aanmerking kom voor zorg, hoe vraag ik een indicatie aan?

 • Heeft u behoefte aan langdurige zorg in een verzorgings- of verpleeghuis?
  Deze indicatie dient aangevraagd te worden via het CIZ. Deze aanvraag kunt u zelf of bijvoorbeeld via de huisarts of huidige zorgaanbieder aanvragen d.m.v. het formulier op de website van CIZ. Ook voor het plaatsen op de wachtlijst van een locatie heeft u in indicatie nodig.

 • Heeft u indicatie nodig voor Thuiszorg (ondersteuning, persoonlijke verzorging en/of verpleging)?
  U kunt voor de indicatieaanvraag terecht bij de wijkverpleegkundige. U kunt hiervoor contact opnemen met de medewerkers van Pieter van Foreest via 015 – 515 5000.

 • Bij het Wmo-loket van uw gemeente kunt u terecht voor de aanvraag voor hulp bij het huishouden. Indien u Wlz-indicatie heeft verwijzen wij u naar uw zorgaanbieder om na te vragen waar uw indicatie is toegewezen.

 • Voor het bezoek aan een ontmoetingscentrum kunt u direct contact opnemen met het ontmoetingscentrum van uw keuze.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de medewerkers van Pieter van Foreest. Tel: 015 – 515 5000.

Wat is het CIZ?

Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op langdurige zorg. Het gaat hierbij om zorg die valt onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Het CIZ kijkt of u voldoet aan de voorwaarden van de wet. Een belangrijke voorwaarde is dat u altijd toezicht nodig heeft of dat er 24 uur per dag zorg dichtbij moet zijn. Met een indicatie van het CIZ weet u of en hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. Voor meer informatie kunt u naar de website van het CIZ: http://www.ciz.nl/over-het-ciz

CAK en eigen bijdrage

Het CAK is een uitvoeringsorganisatie in de zorg- en welzijnssector. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van de financiële regelingen en informatietaken.

http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-cak-klanten

Eigen bijdrage

 • Bent u opgenomen in een zorginstelling?
  Dan moet u voor deze zorg een eigen bijdrage betalen voor Zorg met Verblijf.
 • Ontvangt u ondersteuning of zorg thuis? Via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of de Wlz (Wet langdurige zorg)?
  Dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage.

Uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, uw huishouden en uw indicatie.
Met deze gegevens stelt het CAK uw eigen bijdrage vast.

Voor meer informatie kunt u naar de website van het CAK: www.hetcak.nl

PGB (persoonsgebonden budget)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. U kunt niet voor alle soorten zorg een persoonsgebonden budget krijgen. Voor behandeling kan dit bijvoorbeeld niet. Ook als u langdurig of voor behandeling in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijft is een pgb niet mogelijk. U krijgt dan namelijk van de instelling alle zorg die u nodig heeft en dat ontvangt u altijd in natura. Voor persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding thuis is een persoonsgebonden budget wel mogelijk.

Sinds 1 januari 2015 kunt u een pgb krijgen uit 3 verschillende wetten v.w.b. volwassenen-/ouderenzorg:

Pgb uit Wet langdurige zorg (Wlz)
Heeft u zorg nodig uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u die zorg eventueel ook thuis krijgen. Maar alleen als zorg thuis verantwoord is. En als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een zorglocatie. U kunt zelf uw zorg thuis inkopen met een pgb. U vraagt het pgb aan bij het zorgkantoor.

Pgb uit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015
Bij ondersteuning aan huis kunt u kiezen uit hulp in natura of een pgb. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De SVB (Sociale Verzekerings Bank) betaalt u uit.

Pgb uit de Zorgverzekeringswet (Zvw)
Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. U kunt kiezen voor zorg in natura of onder voorwaarden voor een pgb. U vraagt de pgb aan bij uw zorgverzekeraar.

Meerdere pgb's tegelijk
Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat u meerdere pgb’s tegelijkertijd ontvangt. Bijvoorbeeld als u een indicatie heeft voor begeleiding, verzorging én verpleging. Dan krijgt u  een pgb van de gemeente (Wmo 2015 ) én de zorgverzekeraar. Het pgb van de gemeente kunt u alleen besteden aan zorg en ondersteuning waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het pgb van de zorgverzekeraar kunt u alleen besteden aan zorg waarvoor de zorgverzekeraar verantwoordelijk is.

Meer informatie vindt u op de website van de rijksoverheid.

Wlz (Wet Langdurige Zorg)

De Wet langdurige zorg (Wlz) vergoedt de zorg voor mensen die de hele dag toezicht en zorg dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met ernstige dementie, mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, en mensen met een ernstige psychische stoornis.

Soms kunnen mensen met deze beperkingen toch nog thuis wonen. Bijvoorbeeld omdat ze een partner of andere mantelzorger hebben die toezicht houdt. Daarom staat in het wetsvoorstel van de Wlz ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen. Thuis blijven wonen kan met:

 • volledig pakket thuis (vpt). Met een vpt krijgt u thuis zorg van een zorginstelling.
 • persoonsgebonden budget (pgb). Met een pgb regelt u alles zelf.
 • modulair pakket thuis (mpt). Een mpt krijgt u als u niet het volledige zorgaanbod van een vpt nodig heeft en de zorg niet zelf kunt organiseren.

Het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ) bepaalt of iemand zorg uit de Wlz nodig heeft.

Meer informatie over de veranderingen in de zorg en de Wet Langdurige Zorg (Wlz)?

 

ZvW (Zorgverzekeringswet)

Vanaf 1 januari 2015 zijn persoonlijke verzorging en verpleging die iemand thuis ontvangt onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Denk hierbij aan een verpleegkundige die u wast of een prik komt geven. Deze verandering is per 1 januari 2015 geregeld in de Zorgverkeringswet (Zvw). U hoeft hier dan geen eigen bijdrage meer voor te betalen.

Wijkverpleegkundigen krijgen belangrijke rol
De wijkverpleging krijgt in de wetsvoorstellen een belangrijkere rol bij de langdurige zorg. De wijkverpleegkundige bespreekt met u wat u zelf nog kunt en welke verpleging en verzorging nodig is om langer thuis te kunnen blijven wonen. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze zorg. De wijkverpleegkundige helpt u om de zorg te regelen, samen met uw familie of vrienden. Ook stemt de wijkverpleegkundige af met andere hulpverleners. Bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijk werker.

 

Meer informatie over de veranderingen in de zorg en de zorgverzekeringswet?

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. Het kan gaan om mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. Voorbeelden van deze ondersteuning zijn begeleiding of dagbesteding. Of bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of een aanpassing aan de woning, ook de ondersteuning om de mantelzorger te ontzien wordt geregeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Voor aanspraken binnen de WMO kunt u terecht bij uw gemeente. Op de websites van de gemeenten binnen het werkgebied van Pieter van Foreest vindt u meer informatie over de mogelijkheden binnen de WMO en de veranderingen hieromtrent:

Meer informatie?

Personenalarmering

Is het mogelijk om in geval van nood de hulp van Pieter van Foreest in te schakelen?

Met personenalarmering kunt u met één druk op de knop in een noodsituatie alarm slaan, bijvoorbeeld als u bent gevallen. U komt dan gelijk in contact met de zorgcentrale die zorgt dat er snel hulp wordt geboden.

Wat is het verschil tussen sociale en professionele alarmopvolging?

Bij sociale alarmopvolging wordt uw contactpersoon benaderd wanneer u alarm geslagen heeft. Deze contactpersonen geeft u zelf bij aanvang van het abonnement op. Bij professionele opvolging wordt uw melding doorgezet naar een Thuiszorgmedewerker van Pieter van Foreest.

Hoe kan ik mij aanmelden voor personenalarmering?

U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen en op te sturen. U vindt het formulier op onze website onder het kopje Personenalarmering waar u eveneens meer informatie over de personenalarmering aantreft.

Wanneer gaat mijn abonnement in?

Het abonnement personenalarmering gaat in op het moment dat het kastje bij u geplaatst is.

Kunnen zowel mijn partner als ik gebruik maken van hetzelfde alarmkastje?

Ja, dat is mogelijk. U krijgt dan beiden een eigen hals- of polszender. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Kijk voor meer informatie op de pagina over personenalarmering

Werkt de personenalarmering ook buitenshuis?

De reguliere personenalarmering werkt alleen in de directe omgeving van uw woning. 

Hoe kan ik wijzigingen doorgeven?

U kunt wijzigingen telefonisch doorgeven aan FocusCura. Ze zijn bereikbaar via telefoonummer 030 - 6927050.

Wat moet ik doen als ik merk dat mijn alarmering het niet goed doet?

Wanneer u, ondanks frequent onderhoud, toch merkt dat uw alarmering het niet goed doet kunt u dat melden bij de storingsdienst van FocusCura. Telefoon 030 - 6927050.

Verzekeringen

Heb ik een aanvullende zorgverzekering nodig wanneer ik verblijf in een locatie van Pieter van Foreest?

Dit is afhankelijk van de locatie (met/zonder behandeling) en uw persoonlijke situatie. Wij verwijzen u naar de folder 'waar heeft u recht op' om zo aan de hand van uw verzekering te kijken wat voor u de beste keuze is.

Heb ik een aansprakelijkheids-/inboedelverzekering nodig als ik in een locatie van Pieter van Foreest verblijf?

Wanneer u in een locatie van Pieter van Foreest woont of tijdelijk verblijft kunt u kiezen voor de collectieve verzekering van Pieter van Foreest tegen aansprakelijkheid en/of inboedel. Klik hier voor meer informatie of bel naar 015 - 515 5000.

Heb ik een zorgverzekering nodig als ik in een locatie van Pieter van Foreest verblijf?

Iedereen in Nederland moet beschikken over een basis zorgverzekering, dus ook als u bij één van de locaties van Pieter van Foreest verblijft.

Wonen bij Pieter van Foreest

Kan ik zelf kiezen in welk woonzorgcentrum ik wil wonen?

In principe kunt u zelf kiezen in welk woonzorgcentrum van Pieter van Foreest u wilt wonen. Uiteraard is dit wel afhankelijk van het type zorg en uw persoonlijke situatie. Voor de meeste woonzorgcentra zijn er wachtlijsten. Wanneer een situatie acuut is, komt u terecht op een locatie waar op dat moment plaats is. U kunt wel op de wachtlijst van de gewenste locatie worden geplaatst. Voor het wonen in een zorgcentrum heeft u een indicatie nodig van het CIZ.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de zorgbemiddelaars van Pieter van Foreest. Tel: 015 – 515 5000.

Mijn ouders willen graag bij elkaar blijven wonen kan dat?

Ja, er zijn woonzorgcentra die appartementen bieden voor echtparen. Voor meer informatie kunt u kijken bij de Locaties. U kunt ook contact opnemen met de medewerkers van Pieter van Foreest. Tel: 015 – 515 5000.

Hoe kom ik in aanmerking voor een aanleun-/seniorenwoning?

U dient hiervoor in het bezit te zijn van een woonpasinschrijving. U kunt deze aanvragen via de website van www.woonnet-haaglanden.nl. Alle seniorenwoningen/aanleunwoningen in DWO (Delft/Westland/Oostland) gebied gaan via www.woonnet-haaglanden.nl. De seniorenwoningen bij Abtswoude en Delfshove worden via Pieter van Foreest verhuurd. Andere locaties worden verhuurd door woningcorporaties, zoals Vestia, Woonbron en Vidomes.

Waar kan ik wonen als ik zorg nodig heb?

Als u af en toe zorg nodig heeft, kunt u vaak thuis blijven wonen met behulp van thuiszorg, hulp bij het huishouden en/of dagactiviteiten. Als uw woning niet (meer) geschikt is om zelfstandig te wonen, kunt u een seniorenwoning overwegen. Is de zorg thuis echter niet meer toereikend, dan kunt u in aanmerking komen voor wonen in een verzorgingshuis of verpleeghuis.

Wat is het verschil tussen een verzorgingshuis en een verpleeghuis?

De zwaarte van de zorgvraag bepaalt de indicatie of u de beste zorg kunt ontvangen in het verzorgingshuis zonder of het verpleeghuiszorg met behandeling. Een verpleeghuis is er voor intensieve zorg en zware medische behandelingen. Klik hier voor meer informatie over het verschil met of zonder behandeling.

Welke kosten krijg ik vergoed in een verzorgingshuis en verpleeghuis?

De kosten voor wonen, zorg, eten en drinken zijn inbegrepen. Daarnaast kan er een particuliere bijdrage gevraagd worden (denk aan bijvoorbeeld uitstapjes). Via het CAK wordt een eigen bijdrage geïnd, afhankelijk van uw inkomen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder 'waar heeft u recht' op bij Pieter van Foreest'

Hoe vind ik een verpleeghuis of verzorgingshuis/woonzorgcentrum bij mij in de buurt?

Klik hier voor verpleeg- en verzorgingshuizen bij u in de buurt.

Wat is een woonzorgcentrum?

Een woonzorgcentrum is een woonvorm waar men tijdelijk of definitief woont omdat men verzorging of verpleging nodig heeft die in de oorspronkelijke woonsituatie niet kan worden geboden. In een woonzorgcentrum wordt voornamelijk verzorgingshuiszorg geboden voor mensen met een lichamelijke beperking of psychogeriatrische problematiek. Op een aantal locaties kun u ook terecht voor verpleeghuiszorg. In een woonzorgcentrum wordt wonen met zorg gecombineerd. Klik hier voor alle woonzorgcentra.

Thuiszorg en ontmoetingscentra

Ik hoor vaak de term extramurale zorg. Wat is dat?

Extramurale verzorging wil zeggen dat u vanuit huis gebruik maakt van zorg. Denk hierbij aan Thuiszorg, Hulp bij het Huishouden maar ook aan ontmoetingscentra. Hiervoor is een indicatie nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van Pieter van Foreest. Tel: 015 – 515 5000.

Ik wil zelfstandig blijven wonen maar kan ondersteuning gebruiken. Wat zijn de mogelijkheden?

Wanneer u thuis hulp nodig heeft kunt u denken aan Thuiszorg. Thuiszorg biedt verschillende manieren van zorg waaronder verzorging en verpleging maar ook Hulp bij het Huishouden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van Pieter van Foreest. Tel: 015 – 515 5000. Of op de link klikken: Zorg Thuis.

U kunt ook ondersteuning krijgen bij bijvoorbeeld het bijhouden van de administratie, denk hierbij aan de belastingaangifte. Maar ook wanneer u zelf uw tuin niet meer kunt onderhouden kan Pieter van Foreest u helpen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van Pieter van Foreest of op de link klikken Services.

Mijn dochter verzorgt mij thuis. Ze wil graag op vakantie. Kan de zorg tijdelijk van haar overgenomen worden?

Afhankelijk van het type zorg dat u nodig heeft zijn er een aantal mogelijkheden. Pieter van Foreest kan u voor een korte periode een ingericht appartement in één van de woonzorgcentra aanbieden. Zodra uw vaste verzorger weer terug is van vakantie, kunt u weer naar uw eigen huis terug. Klik hier voor meer informatie.

Het is ook mogelijk om voor een korte periode Thuiszorg te ontvangen. U ontvangt dan de zorg die u nodig heeft bij u thuis. Klik hier voor meer informatie.

U kunt ook een kijkje nemen bij strandgoed logies en respijt. Dit is een warme, vertrouwde en herkenbare omgeving waarbij aandacht is voor vakantiegevoel en waar de zorg die de mantelzorger dagelijks biedt even uit handen wordt genomen van de mantelzorger.

Als u meer informatie wilt over een oplossing die bij u past kunt u contact opnemen met de medewerkers van Pieter van Foreest. 
Zij kunnen u adviseren en helpen bij het aanvragen van een indicatie. Tel: 015 - 515 5000.

Ik woon alleen en krijg binnenkort een nieuwe heup. Ik weet niet of ik dan alleen thuis kan blijven. Wat zijn de mogelijkheden?

Afhankelijk van het type zorg dat geleverd moet worden zijn er een aantal mogelijkheden:
Pieter van Foreest kan u voor een kort verblijf een ingericht appartement in één van de verzorgingshuizen aanbieden. Zodra uw vaste verzorger weer terug is van vakantie, kunt u weer naar uw eigen huis terug. Kortdurend verblijf

Het is ook mogelijk om voor een korte periode Thuiszorg te ontvangen. U ontvangt dan de zorg die u nodig heeft gewoon bij u thuis.

Als u meer informatie wilt over een oplossing die bij u past kunt u contact opnemen met de medewerkers van Pieter van Foreest.
Zij kunnen u adviseren en helpen bij het aanvragen van een indicatie. Tel: 015 - 515 5000.

Mijn familie verzorgt mij thuis. Dat valt hen zwaar. Is er ondersteuning voor hen mogelijk?

Er zijn meerdere mogelijkheden om de zorg van uw naasten te verlichten. Dit is afhankelijk van de soort zorg die u nodig heeft. Pieter van Foreest kan met u en uw naasten op zoek naar een oplossing die bij u past. Tel: 015 – 515 5000.

Mijn naaste heeft dementie. Dit is soms zwaar. Zijn er mogelijkheden om de zorg te verlichten?

In onze ontmoetingscentra worden in huiselijke sfeer activiteiten georganiseerd om enerzijds het denkvermogen te stimuleren en anderzijds u overdag te ontlasten. Klik voor meer informatie op de: ontmoetingscentra. Tel: 015 – 515 5000.

Heeft u wel eens aan respijtzorg gedacht? Uw naaste kan dan tijdelijk verblijven in ons Strandgoed Ter Heijde, zodat u er even tussenuit kan, bijvoorbeeld een vakantie om even op adem te komen. Kijk op Strandgoed Ter Heijde voor meer informatie.

Ik ontvang Zorg Thuis maar de medewerker van Pieter van Foreest is niet geweest. Wat moet ik dan doen?

Wanneer u Thuiszorg of Hulp bij het Huishouden ontvangt van Pieter van Foreest heeft u een zorgmap gekregen met informatie. Hierin staan telefoonnummers die u kunt bellen wanneer de medewerker niet geweest is.

Wat moet ik doen als ik niet thuis ben op het moment dat de medewerker van Pieter van Foreest komt?

Wanneer u Thuiszorg of Hulp bij het Huishouden ontvangt van Pieter van Foreest heeft u een zorgmap gekregen met informatie. Hierin staan telefoonnummers die u kunt bellen wanneer u wilt doorgeven dat u niet aanwezig bent op het moment dat de medewerker van Pieter van Foreest komt.

Wat is thuiszorg?

Thuiszorg is zorg die u thuis ontvangt. Het kan gaan om persoonlijke verzorging, verpleging en individuele begeleiding.

Persoonlijke verzorging
Bij persoonlijke verzorging gaat het onder andere om hulp bij het douchen, aankleden, eten of scheren. Maar ook hulp bij het innemen van uw medicijnen of hulp bij het naar de wc gaan vallen onder persoonlijke verzorging. 

Verpleging 
Bij verpleging gaat het bijvoorbeeld om de verzorging van een wond of om het toedienen van injecties of medicijnen. 

Individuele begeleiding
Soms is er ook begeleiding nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen. U krijgt dan hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven.

Vergoeding vanuit de Wlz
Om in aanmerking te komen voor persoonlijke verzorging, verpleging, of begeleiding vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) is een indicatie nodig van het CIZ. Dat is het ‘Centrum Indicatiestelling Zorg’. Het CIZ behandelt uw aanvraag en besluit of u recht heeft op thuiszorg of niet.

Wat is een eigen bijdrage binnen de WMO?

Voor hulpmiddelen en voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betaalt u soms een eigen bijdrage, zoals voor een rolstoel, huishoudelijke hulp of aanpassingen aan uw woning. De rest van de kosten worden vergoed vanuit de Wmo.

Niet alle gemeenten vragen voor alle hulpmiddelen en voorzieningen een eigen bijdrage. Daarnaast kan de hoogte van de eigen bijdrage per gemeente verschillend zijn. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) stelt de hoogte van uw eigen bijdrage vast en int deze.

Op de website van het CAK kunt u zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is voor hulp en ondersteuning uit de Wmo.

Wat is hulp en ondersteuning vanuit de WMO?

Om fijn en zelfstandig te kunnen blijven wonen is soms hulp of ondersteuning nodig. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de hulp en ondersteuning ontvangen die ze nodig hebben. De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeente.

Voorbeelden van hulp en ondersteuning
Onder hulp en ondersteuning uit de Wmo vallen bepaalde hulpmiddelen die u helpen om prettiger te leven, zoals een rolstoel of een scootmobiel. Ook woningaanpassingen vallen onder de Wmo, zoals een traplift, een douchestoel of een verhoogd toilet. Bij ondersteuning gaat het bijvoorbeeld om hulp in de huishouding (wassen, opruimen, schoonmaken of ramen zemen) of om hulp bij het ondernemen van sociale activiteiten.

De Wmo ondersteunt ook mantelzorgers die zich inzetten voor hun familie en vrienden, of voor mensen uit de buurt.

Hoe vraag ik hulp en ondersteuning aan WMO?

Iedere gemeente heeft een Wmo-loket, ook wel stiploket of zorgloket genaamd. Daar kunt u hulp en ondersteuning aanvragen. In een gesprek bekijkt u samen met de gemeente wat u nodig heeft. Ook wordt gekeken wat mensen uit uw eigen omgeving u aan hulp en ondersteuning kunnen bieden. Samen met de gemeente zoekt u naar de beste oplossing voor uw situatie.

U kunt bij dit loket aangeven dat u specifiek hulp bij het huishouden wilt ontvangen van Pieter van Foreest. Alleen in gemeenten waar Pieter van Foreest hulp bij het huishouden door de gemeente is gecontracteerd kan hulp bij het huishouden worden geboden. Meer informatie hierover? Klik hier