Lokale Cliëntenraad

Elke locatie heeft een Cliëntenraad. De Lokale Cliëntenraad signaleert en adviseert over knelpunten in de uitvoering van zorg, in relatie tot behoeften van cliënten op het gebied van wonen, zorg en welzijn op locatie of in de thuiszorg en houdt voeling met de cliënten en hun mantelzorgers. Onderwerpen als voeding, activiteiten, veiligheid en het cliënttevredenheidsonderzoek komen aan de orde.

Samen staan we sterk

De Cliëntenraad kan altijd ondersteuning gebruiken. Met elkaar kunnen we blijven bouwen aan de kwaliteit van zorg, steeds beter.  Heeft u interesse om de Cliëntenraad te vertegenwoordigen, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de cliëntenraad van de locatie. We heten u van harte welkom.

Meer informatie
Op de locatiepagina's vindt u meer informatie over de lokale cliëntenraad of klik hier om brochures te raadplegen.