Lokale Cliëntenraad

De lokale Cliëntenraad signaleert en adviseert over knelpunten in de uitvoering van zorg, in relatie tot behoeften van cliënten op het gebied van wonen, zorg en welzijn op de eigen locatie en houdt voeling met de cliënten en hun mantelzorgers. Onderwerpen als voeding, activiteiten, veiligheid en het cliënttevredenheidsonderzoek komen aan de orde. De Cliëntenraad kan verbetervoorstellen doen, die de locatiemanager dan ook ter harte moet nemen. Het is overigens mogelijk dat (kleinere) locaties een gezamenlijke cliëntenraad hebben. Het aantal leden is maximaal 7 per locatie.