Clientondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg  uit de Wet langdurige zorg (met een Wlz‐indicatie) kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg.

Wat is cliëntondersteuning?

De cliëntondersteuners denken met u mee over hoe u de zorg die het beste bij uw situatie past goed kunt organiseren. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt.

Gratis en in uw belang

Cliëntondersteuning is er speciaal voor u. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan cliëntondersteuning.

Waar kunt u terecht?

Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij uw zorgkantoor of de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE en Adviespunt Zorgbelang. U kunt zelf kiezen van wie u cliëntondersteuning wilt ontvangen en rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisatie.

  • Zorgkantoor
    Op de website van uw eigen zorgkantoor vindt u nadere informatie en telefoonnummers voor cliëntondersteuning. 
  • MEE
    Voor meer informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning door MEE zie www.mee.nl of bel: 0900 ‐ 999 88 88. Voor dit informatienummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten.
  • Adviespunt Zorgbelang
    Voor meer informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning door Adviespunt Zorgbelang zie www.adviespuntzorgbelang.nl of bel 0900 – 243 81 81. Voor dit informatienummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten.