Dementelcoaching

Het is belangrijk dat deze mantelzorgers gehoord worden en handvatten aangereikt krijgen, zodat ze zich niet alleen voelen en hun naaste ook de mogelijkheid hebben om langer thuis te blijven wonen. Pieter van Foreest biedt op verschillende manieren al ondersteuning aan de mantelzorgers, zoals gespreksgroepen, lotgenotenbijeenkomsten en informatiebijeenkomst. Dementelcoaching is een hele nieuwe manier van mantelzorgondersteuning.  Het mooie aan deze begeleiding is dat het 1:1 plaatsvindt en telefonisch. Zo kunnen naasten die moeilijk hun verhaal in de groep kunnen/willen delen of minder mobiel zijn op een makkelijke manier begeleid worden en sluit het goed aan op deze tijd.

Programma
Wanneer een mantelzorger gebruik wilt maken van de dementelcoaching zullen ze één keer per twee weken een telefonisch gesprek van 45 minuten hebben met de programmacoördinator. Het totale programma duurt 20 weken. Er is intensief contact met de mantelzorger, zodat goed gemonitord kan worden of de interventies van deze methode ook aanslaan. Op dit moment wordt aan enkele mantelzorgers van bezoekers aan Ontmoetingscentrum Vermeertoren en Ontmoetingscentrum Dock van Delft deze nieuwe manier van coaching aangeboden. In de toekomst zal dit uitgebreid worden naar alle ontmoetingscentra van Pieter van Foreest. Meer weten over dementelcoaching? Klik hier.