Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Pieter van Foreest werkt voor het grootste deel met publieke middelen. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de organisatie transparant wil zijn als het gaat om organisatie, werkwijze en besteding van de gelden.

MVO Platform Werkwaardig

Pieter van Foreest is founder van het MVO platform Werkwaardig, een regionaal platform van en voor werkgevers. Tijdens evenementen en workshops ontmoeten en inspireren partners en founders elkaar rond de ‘P’ van People als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Werkwaardig staat voor: volwaardig werk voor iedereen. Deelnemende organisaties voelen zich samen met Werkse! verantwoordelijk voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij bewijzen dat sociaal en succesvol zakendoen heel goed samen gaan.
Het netwerk bestaat uit gerenommeerde werkgevers uit de regio Delft. In een setting van high-end B2B ontmoet men elkaar binnen dit platform, steeds in de rol van werkgever. MVO zit in alle haarvaten van het netwerk, het is de verbindende factor. En overigens wordt de stichting geheel gefinancierd de aangesloten founders en partners. Lees meer op de site www.werkse.nl.

Governance Code

Pieter van Foreest werkt voor het grootste deel met publieke middelen. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de organisatie transparant is als het gaat om organisatiestructuur, werkwijzen en besteding van de gelden. Gezondheidszorgbreed is voor dit doel een Governance code ontwikkeld. Zo ook voor Pieter van Foreest. In de Governance Code staan de afspraken vermeld waaraan we ons moeten houden. Het gaat hierbij om normen voor goed bestuur en toezicht, het niet tollereren van belangenverstrengeling, transparantie, externe verantwoording, financiële beheersing en dat er adequaat rekenschap wordt afgelegd van het gevoerde beleid. Mochten er desalniettemin toch twijfels bestaan, dan heeft het Zorgkantoor de bevoegdheid gekregen via de rechter een onderzoek te laten instellen. Klik hier om naar de Governancecode te gaan. 


Publieke verslaglegging

Jaardocument
Pieter van Foreest legt ieder jaar in een jaardocument verantwoording af, volgens de wettelijke normen van het Ministerie van VWS.  De jaarverslagen van het huidige jaar en van voorgaande jaren is ook terug te vinden op: www.jaarverslagenzorg.nl