Clientondersteuning vanuit de gemeenten en zorgverzekeringswet (WMO & ZvW)

Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning?

De cliëntondersteuners denken met u mee over hoe u de zorg die het beste bij uw situatie past goed kunt organiseren. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt.

Cliëntondersteuning vanuit de gemeenten

 De gemeente waarin u woont is verantwoordelijk voor cliëntondersteuning op verschillende levensterreinen, zoals:

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo-ondersteuning), inzake zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving
  • Jeugd en gezin
  • Wonen
  • Onderwijs
  • Zorg gefinancierd door de zorgverzekeraar vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Wie biedt onafhankelijke cliëntondersteuning in uw gemeente?

Per gemeente verschilt het wie de cliëntondersteuning biedt. Vaak is dat MEE of Zorgbelang, maar het kan ook een andere organisatie zijn zoals het maatschappelijk werk of een vrijwilligersorganisatie. U kunt dit nagaan bij de gemeente waarin u zelf woont. Kijk op de website van de gemeente of klik hieronder.