Zorg in de laatste levensfase

Iedereen wil leven op een manier dat bij hem/haar past. Wanneer het eind van dat leven in zicht is, zijn er meerdere mogelijkheden om het te laten verlopen zoals u dat graag wil. Er wordt nog meer stil gestaan bij bewustwording, een goede voorbereiding en uiteindelijk een gerust gevoel. Hoe een ieder daarmee omgaat is heel persoonlijk.

Palliatief en terminaal
Palliatieve en terminale zorg worden vaak door elkaar gebruikt. Palliatieve zorg is de zorg en hulp voor mensen die niet meer kunnen genezen en is niet gekoppeld aan een periode. Deze zorg en de begeleiding richt zich op alles wat belangrijk is voor uw welzijn. Het belangrijkste doel is ervoor zorgen dat men een zo goed en prettig mogelijk leven heeft.   

Wanneer de levensverwachting enkele maanden of korter is, spreken we van de terminale fase. De zorg in deze fase (palliatieve terminale zorg) is erop gericht op het zorg goed mogelijk ondersteunen van de persoon zelf als voor hun naaste(n).

Wij vinden het belangrijk om u en uw naasten zo goed mogelijk te ondersteunen in de laatste periode van uw leven, óók als die periode langer dan 3 maanden duurt. We weten dat 'waardigheid' en 'comfort' belangrijk worden gevonden. We gaan graag met u en uw naaste(n) in gesprek op welke wijze we daarbij, passend bij uw behoeften, kunnen aansluiten en wat wij samen voor u en uw naaste(n) kunnen betekenen. En omdat de mensen om u heen daarbij een belangrijke rol spelen, richten wij ons ook op uw naasten. Ongeacht of u de zorg en ondersteuning thuis ontvangt of in één van onze woonzorglocaties.

‘Leven toevoegen aan de dagen, niet dagen aan het leven’ (Cicely Saunders)

Zorg op maat
Als genezen niet meer mogelijk is en de laatste levensfase (terminale zorg) nadert, krijgt het leven een andere wending. Deze ingrijpende tijd kan veel vragen en emoties met zich meebrengen. Wanneer u deze fase thuis wilt doorbrengen, omringd door uw dierbaren, kan het specialistisch team u hierbij begeleiden en ondersteunen. Samen met u wordt de zorg op basis van uw wensen zoveel mogelijk afgestemd.

Helaas is het niet altijd mogelijk om de laatste levensfase thuis door te brengen. U kunt dan op één van onze woonzorglocaties terecht voor wonen met zorg en ondersteuning. Op de locaties De Bieslandhof en De Kreek bieden we eveneens palliatieve terminale zorg en biedt het team u 24 uur per dag de benodigde professionele hulp. Ze doen er alles aan om het u zo comfortabel mogelijk te maken en sluiten zoveel mogelijk aan bij de persoonlijke wensen.

Van ons mag u verwachten dat we u en uw naaste(n) ondersteunen tijdens de periode van het sterven en daarna. Om dat zo goed mogelijk te kunnen doen, gaan we graag vóór deze laatste levensfase met u en uw naaste(n) in gesprek, zodat we weten wat belangrijk voor u is als het gaat om waardigheid, comfort en behandeling van uw klachten. We leggen de afspraken hierover vast in uw zorgplan. We zullen regelmatig samen met u en uw naaste(n) bespreken of deze afspraken nog geldend zijn, en deze indien nodig aanpassen. Uiteraard is het mogelijk, indien uw naaste dit voorheen ook deed, voor uw naasten om mee te helpen bij de verzorging, Binnen de afdeling zijn diverse voorzieningen aanwezig. Daar kan uiteraard gebruik van worden maken. Zo kunnen uw naasten een maaltijd bestellen en, indien de situatie het nodig maakt, kunnen zij overnachten op de afdeling. Huisdieren zijn welkom, mits zij kunnen verblijven in uw kamer.

Wensen en behoeften staan altijd centraal
U en uw mantelzorgers hebben een belangrijke functie in het afstemmen van uw persoonlijke zorgplan. Het is immers voor iedereen een intensieve en intense periode die u zoveel mogelijk samen wilt doorbrengen. Het kan voorkomen dat u wensen veranderen, dan kunt u dit altijd in overleg aanpassen en met ons bespreken. We bieden niet alleen de zorg, maar bieden ook emotionele ondersteuning. De contactverzorgende, arts en eventueel maatschappelijk werker kunnen hierbij een rol spelen. Ons team staat voor warme zorg, aandacht en kwaliteit in de laatste periode van het leven om ervoor te zorgen dat het u en uw naasten een waardevolle periode is.