Logopedie

Spreken kan een (tijdelijk) probleem zijn als u ouder wordt. Ook kan eten en drinken lastiger gaan. Gelukkig kan een logopedist helpen. Ze geeft adviezen en oefeningen waarmee uw spraakprobleem minder wordt. Of ze helpt u met tips waardoor u weer zo veilig mogelijk eet en drinkt. Of allebei.

Wat kan de logopedist voor u betekenen?

De logopedist kan adviseren, begeleiden en behandelen bij klachten als:

  • de juiste woorden niet meer kunnen vinden
  • slecht verstaanbaar spreken
  • niet begrijpen wat er gezegd wordt
  • stemproblemen
  • slikproblemen
  • ademhalingsproblemen

De behandeling begint met een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kijkt de logopedist naar de aard van uw klachten en naar uw wensen (en eventueel die van de omgeving). Op basis van deze informatie en eventuele onderzoeken wordt een behandelplan opgesteld. De logopedist betrekt zoveel mogelijk de omgeving (mantelzorger, verzorging) bij uw behandeling.

Specialisaties

Er zijn veel aandoeningen en ziektes die leiden tot problemen in het dagelijks leven. Om deze klachten goed te kunnen behandelen is kennis van de aandoening of ziekte essentieel. De logopedisten van Pieter van Foreest hebben zich gespecialiseerd in neurologische spraak- en taalstoornissen, slikstoornissen en gehoorstoornissen bij ouderen als gevolg van ziektebeelden als CVA, Dementie, Parkinson of MS. Klik voor meer informatie over Specialistische Zorg.

Waar

Behandelingen van de logopedist zijn in de meeste locaties van Pieter van Foreest mogelijk. Dit zijn o.a. de verpleeghuizen, de verzorgingshuizen en de Ontmoetingscentra. Woont u zelfstandig maar wilt u gebruik maken van één van de logopedisten van Pieter van Foreest? In dat geval kunt u terecht bij Pieters Behandel Praktijk. In sommige gevallen kunnen behandelingen ook aan huis plaats vinden. Dit gebeurt in overleg met de huisarts en uw logopedist.