Organisatie

Besturingsprincipes

Pieter van Foreest kent een aantal belangrijke besturingsprincipes:

  • Sturen op het geheel (integraal management);
  • Sturen op concrete prestaties (balanced score card)

Sturen vanuit een heldere visie

Pieter van Foreest vindt dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn en het leven leiden dat je zelf wilt, ook als je hulp en ondersteuning nodig hebt. We werken vanuit onze visie en vinden het belangrijk dat de verschillende organisatieonderdelen relatief autonoom opereren. Er is ruimte om te onderzoeken, te leren, te proberen en steeds verder te verbeteren. Wij willen de gewone dingen boven verwachting goed doen en daarvoor werken we samen, want alleen samen met de cliënt, familie, mantelzorgers, collega's, vrijwilligers, buurtgenoten en samenwerkingspartners kunnen we hét verschil maken. Onze visie is voor alle medewerkers leidend in zijn of haar handelen. Iedereen binnen de organisatie is hierop aanspreekbaar.

Sturen op het geheel, integraal management

Pieter van Foreest hanteert integraal management als belangrijk besturingsprincipe. Binnen de gestelde kaders door de Raad van Bestuur zijn de locatiemanagers integraal verantwoordelijk voor:

  • de zorg aan cliënten;
  • de zorg voor medewerkers;
  • de omstandigheden waarin zorg wordt verleend;
  • de omstandigheden waarbinnen medewerkers werken;
  • een evenwichtige bedrijfsvoering

Sturen op prestaties

Pieter van Foreest heeft een aantal concrete ambities en doelen. Deze doelen en ambities worden zoveel als mogelijk vertaald in concrete prestaties te behalen door de verschillende bedrijfsonderdelen. Daarbij horen prestatie-indicatoren voor zaken als professionele zorg en dienstverlening, bejegening, mate van expertise, financiële gezondheid, privacy etc.

Zorgbrede Governance code 2017

Pieter van Foreest hanteert de zorgbrede Governance code 2017 voor haar bestuur en toezicht. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorginstanties en het maatschappelijk vertrouwen. Voor meer informatie klik hier.