Revalidatie

Wellicht heeft u na een ziekenhuisopname extra zorg nodig? U wilt bijvoorbeeld na een operatie weer goed leren bewegen? Of na een beroerte (cva) weer zo zelfstandig mogelijk leven? Wie door ziekte, ongeval of aandoening (tijdelijk) beperkt raakt, krijgt te maken met revalidatie. Revalidatie (letterlijk weer valide worden) is een medische term die herstel betekent, na een ongeval of medische ingreep zoals een operatie. Het doel is altijd om uw kwaliteit van leven te verbeteren. Uiteraard wordt er met u gewerkt aan een volledig herstel. Wanneer dit (op korte termijn) niet te verwachten is, probeert de revalidatiearts u te helpen blijvende beperkingen te voorkomen. Als dat ook niet mogelijk is, werkt de revalidatiearts samen met u om uw beperking zo goed mogelijk in uw leven, uw omgeving en de maatschappij in te passen. Pieter van Foreest heeft verschillende mogelijkheden op het gebied van revalidatie.

Tijdelijk verblijf voor revalidatie

In de eerste periode na een operatie of ziekte is een intensieve revalidatie van belang. U kunt dan tijdelijk verblijven op een revalidatieafdeling. Hier kunt u onder begeleiding van een gespecialiseerd behandelteam werken aan uw herstel. Uw revalidatie is erop gericht dat u zo snel mogelijk weer zelfstandig kunt functioneren en terug kunt keren naar uw eigen woonomgeving. Wij ondersteunen en stimuleren u daarbij. Het doel van de revalidatie is het bereiken van een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De gemiddelde verblijfsduur op de revalidatieafdeling is drie maanden. Klik voor meer informatie over een kortdurend verblijf bij Pieter van Foreest.

Revalideren met geheugenproblemen

Een ziekenhuisopname is een ingrijpende gebeurtenis. Zeker wanneer u met geheugenproblemen kampt. De geheugenproblemen kunnen door de opname verergerd zijn. Ook kunnen geheugenproblemen juist door de opname naar voren komen. Heeft u geheugenproblemen en gaat u revalideren dan vraagt dit om een specifieke aanpak en deskundigheid. Hiervoor is een speciaal revalidatieprogramma dat naast de standaard onderdelen bestaat uit extra activiteiten gericht op de geheugenproblematiek.

Thuis verder revalideren

Zodra de situatie het toelaat kan in overleg met u de revalidatie vanuit huis voortgezet worden. Behandelaren komen bij u thuis of u komt naar één van de revalidatielocaties om daar te werken aan uw doelen.

Na de revalidatie

In sommige gevallen is volledige genezing niet mogelijk en blijven er beperkingen bestaan. Ook na een periode van intensieve revalidatie. Bepaalde behandelingen kunnen wel verlichting geven, denk hierbij aan een fysiotherapeutische behandeling of adviezen van een diëtist. Ondanks dat u klaar bent met de revalidatie kunt u nog wel gebruik maken van de expertise van Pieter van Foreest. Hiervoor kunt u terecht bij Pieters Behandel Praktijk.

Gespecialiseerde behandelaren en regionale samenwerking

Een belangrijk voordeel van een behandeling bij Pieter van Foreest is de multidisciplinaire werkwijze. Dit betekent dat bij uw revalidatie, maar ook daarna, behandelaars van verschillende disciplines betrokken zijn en nauw met elkaar samenwerken. Behandelaren van Pieter van Foreest werken nauw samen met ziekenhuizen, Basalt, het LUMC en de TU Delft. Er is goed contact met uw revalidatiearts. Het revalidatieprogramma dat gestart is in het ziekenhuis kan bij Pieter van Foreest voortgezet worden.