Revalidatie

De wens van veel mensen is om na een ziekenhuisopname zo snel mogelijk weer naar huis te gaan om daar te herstellen. Het kan zijn dat na ziekenhuisopname of ziekte revalidatie noodzakelijk is. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u thuis revalideren (ambulante revalidatie) of revalideren met verblijf in een revalidatiecentrum (geriatrische revalidatie). Uiteraard wordt bij iedere cliënt zorgvuldig nagegaan wat de mogelijkheden zijn en wat de beste revalidatieaanpak is. Cliënten kunnen bij Pieter van Foreest terecht voor zowel ambulante revalidatiezorg als revalidatiezorg met verblijf.