Revalidatie

De wens van veel mensen is om na een ziekenhuisopname zo snel mogelijk weer naar huis te gaan om daar te herstellen. Het kan zijn dat na ziekenhuisopname of ziekte revalidatie noodzakelijk is. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u thuis revalideren (ambulante revalidatie) of revalideren met verblijf in een revalidatiecentrum (geriatrische revalidatie). Uiteraard wordt bij iedere cliënt zorgvuldig nagegaan wat de mogelijkheden zijn en wat de beste revalidatieaanpak is. Cliënten kunnen bij Pieter van Foreest terecht voor zowel ambulante revalidatiezorg als revalidatiezorg met verblijf.

Revalidatie thuis
Klinische opname voor revalidatie met een verblijf in een revalidatiecentrum heeft lang niet altijd de voorkeur en is ook niet altijd (meer) noodzakelijk. Vaak is het heel goed mogelijk en zelfs beter om na een ziekenhuisopname direct vanuit huis te revalideren. De behandeling vindt dan thuis of poliklinisch plaats in bijvoorbeeld Pieter’s Behandel Praktijk. De mogelijkheden hierin, zeker bij orthopedische en bijvoorbeeld CVA patiënten zijn enorm gegroeid. Verzorging, verpleging, specialistische zorg en ook (revalidatie)behandeling aan huis is mogelijk. Of u in aanmerking komt voor revalidatie thuis of revalidatie met verblijf, hangt volledig af van uw persoonlijke situatie. Uiteraard wordt met elke (toekomstige) cliënt zorgvuldig nagegaan wat de beste revalidatieaanpak is. Thuisrevalidatie is het uitgangspunt tenzij om medische of sociale gronden dit niet wenselijk is.

Geriatrische Revalidatie Zorg
Geriatrische revalidatiezorg is kortdurende/tijdelijke, multidisciplinaire (behandeling noodzakelijk vanuit verschillende disciplines, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie), op herstel gerichte zorg. GRZ is van toepassing op patiënten die na een ziekenhuisopname tijdelijk nog niet naar huis kunnen, maar voor revalidatiebehandeling tijdelijk in een revalidatiecentrum worden opgenomen. De opname wordt zo kort mogelijk gehouden. De patiënt revalideert op deze afdeling tot het niveau waarop het veilig en verantwoord is om de patiënt terug te laten keren naar de thuissituatie om vervolgens thuis verder te kunnen herstellen en indien nodig via ambulante revalidatie verder te revalideren. Meer over Geriatrische revalidatiezorg