Parkinson

De ziekte van Parkinson is een chronische aandoening, die meestal begint tussen het 50e en 60e levensjaar. De hersenen maken het stofje dopamine niet meer voldoende aan; met als gevolg traagheid, bewegingsarmoede, stijfheid en beven. Het kan ook problemen geven bij praten en de zelfredzaamheid. De klachten nemen langzaam toe.

Er is geen behandeling om de ziekte van Parkinson te genezen. Wel zijn er medicijnen om de klachten tegen te gaan. Toch heeft de ziekte, zowel bij u zelf als bij de mensen in uw directe omgeving, veel invloed. Het kost vaak tijd en moeite om de beperkingen te leren hanteren. Pieter’s Behandel Praktijk biedt u hierin behandeling en begeleiding van onze gespecialiseerde en ervaren behandelaren, welke zijn aangesloten bij ParkinsonNet. 

Fysiotherapie

De fysiotherapie behandeling is vooral gericht op de bewegingsklachten. Bekende beweegklachten bij de ziekte van Parkinson zijn traagheid, stijfheid waardoor het moeilijk is om bewegingen te starten, beven, en een voorovergebogen houding.

De behandeling bestaat uit: het behouden en verbeteren van handelingen die van belang zijn om uw dagelijkse activiteiten te kunnen uitvoeren en het behouden en verbeteren van uw algehele conditie, mobiliteit en houding.

Individuele therapie en groepsbehandeling

U kunt bij ons terecht voor individuele therapie en groepsbehandeling. De keuze voor individuele- of groepsbehandeling is afhankelijk van uw individuele doelstellingen en hoe ver de ziekte van Parkinson is gevorderd. Na een uitgebreide intake wordt samen met de therapeut een plan met individuele doelen opgesteld en besloten welke therapie het beste bij u past.

De groepsbehandeling wordt geboden in de Parkinson oefengroep. Deze oefengroep traint één keer per week 60 minuten. De groepsgrootte is maximaal 8 deelnemers, waarbij er 1 fysiotherapeut per 4 cliënten aanwezig is. De oefengroep wordt gestart met een warming up en vervolgens komen verschillende oefeningen aan bod die gebaseerd zijn op uw persoonlijke situatie. De oefengroep wordt afgesloten met een cooling down. 

Ergotherapie

De ziekte van Parkinson is een aandoening die gepaard gaat met toenemende beperkingen. U kunt door toenemende beperkingen op termijn problemen ervaren bij het uitvoeren van uw bezigheden. Dit kan bijvoorbeeld komen door: problemen met bewegen, traagheid, vermoeidheid, verminderde flexibiliteit, vergeetachtigheid, depressieve klachten, moeite hebben om twee dingen tegelijk te doen. Vaak zijn deze beperkingen niet direct zichtbaar of merkbaar maar vormen wel beperkende factoren in het dagelijkse leven.

De ergotherapeut helpt u met deze problemen om te gaan, leert u uw eigen taken en activiteiten weer uit te voeren, zo nodig op een andere manier dan voorheen of met aanpassingen. Specifieke behandeldoelen kunnen gericht zijn op:

  • strategieën om aandacht vast te houden bij het uitvoeren van activiteiten;
  • strategieën om beweging mogelijk te maken;
  • strategieën om stress en tijdsdruk te verminderen;
  • het optimaliseren van de dagstructuur;
  • de invloed van uw omgeving en emoties op het uitvoeren van activiteiten.

Logopedie

Logopedie bij de ziekte van Parkinson richt zich op drie terreinen:

  • moeite met het spreken
  • moeite met kauwen en slikken
  • moeite met speekselbeheersing

Problemen op één of meerdere van deze gebieden kunnen voorkomen in een vroeger of later stadium van de ziekte .

Moeite met spreken

Veel voorkomende symptomen bij de ziekte van Parkinson zijn traagheid en stijfheid. Deze symptomen hebben ook hun weerslag op de spraak en de stemgeving. Zo kan de typische ‘Parkinsonspraak’ ontstaan: verminderde verstaanbaarheid door onder andere een zachte stem, hese stem, binnensmonds mompelen en een snelle of juist langzame spraak. Speciaal voor mensen met de ziekte van Parkinson is een therapie ontwikkeld, gebaseerd op luid en laag spreken, waardoor de verstaanbaarheid wordt verbeterd.

Moeite met kauwen en slikken

U kan ook last hebben van slikproblemen, bijvoorbeeld snel verslikken in koffie, moeite hebben met  kauwen van vlees of moeite hebben met het wegslikken van brood. De logopedist geeft u uitleg over het slikproces en geeft u specifieke slikadviezen die, indien nodig, worden geoefend.  

Moeite met speekselbeheersing

Speekselverlies is een ander veel voorkomend probleem bij de ziekte van Parkinson. U kan last hebben van speekselverlies als gevolg van bijvoorbeeld niet tijdig wegslikken van speeksel of een verminderde mondsluiting. De logopedist analyseert wat de behandelbare oorzaken van het speekselverlies zijn, zoals mondsluiting, adequaat slikken, hoofd- en lichaamshouding, maar ook de mate waarin u te instrueren bent. Tijdens een eerste bezoek aan de logopedist worden uw problemen geïnventariseerd, waarna een logopedische onderzoek wordt afgenomen. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek zal de logopedist een behandeladvies geven dat is afgestemd op uw problematiek maar ook op uw mogelijkheden en de mogelijkheden van uw partner en/of mantelzorgers.

Diëtetiek

Bij de ziekte van Parkinson komen veel voedingsgerelateerde problemen voor. U kunt bijvoorbeeld ongewenst gewicht verliezen, ongewenst aankomen, last hebben van maag/darmproblemen of er is door een logopedist een aangepaste consistentie van eten of drinken geadviseerd bij slik,- of kauwproblemen. In sommige gevallen kunt u last hebben van response-fluctuaties, waarbij u het idee heeft dat uw parkinsonmedicatie niet optimaal werkt. (zo genoemde off-periodes). In deze gevallen zal de diëtist u passende dieetadviezen geven zodat uw voeding volwaardig wordt en de voedingsgerelateerde problemen verminderen of verdwijnen.

Psychologie

De psychologen van Pieters Behandel Praktijk kunnen u zo nodig begeleiden bij veranderingen in het psychische functioneren, bijvoorbeeld op het gebied van het gedrag, de cognitie en de emoties. Ook kan het gaan om begeleiding bij de invloed van de ziekte op het dagelijks leven of op de sociale omgeving. Voorbeelden van veranderingen door de ziekte van Parkinson zijn problemen met de controle over het gedrag, problemen met de informatieverwerking en/of angst of somberheid. De psycholoog kan door gebruik te maken van verschillende therapievormen samen met u werken aan mogelijkheden voor het verbeteren van uw mentale welzijn en het verminderen van psychische klachten.