Zo Dichtbij 'Intake nieuwe stijl': van fase 1 project naar fase 2 opschaling en implementatie

Geplaatst op: 7 Juli 2022

 

Pieter van Foreest omarmt innovaties, zeker wanneer het bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de cliënt en naasten en/of aan de efficiency en/of de kwaliteit van zorg en behandeling. Het project ‘Zo Dichtbij: intake nieuwe stijl, opschaling en implementatie’  draagt hierin bij en daarmee ook aan de strategie van onze organisatie:  

Samen in vertrouwen ontwikkelen, onze mensen op #1 

  • Pieter van Foreest is er voor kwetsbare ouderen in de regio 
  • Pieter van Foreest is een aantrekkelijke werkgever 
  • Pieter van Foreest is initiatiefnemer als netwerkorganisatie 

 

Van project: ‘Intake nieuwe stijl’ naar opschaling en implementatie  

Een intake van nieuwe cliënten kan behoorlijk wat tijd in beslag nemen. Tijd die we graag zouden willen gebruiken voor diepgang in het gesprek met de nieuwe cliënt en/of hun naasten. Het invullen van een digitale vragenlijst (zo dichtbij) kan eraan bijdragen dat bepaalde informatie reeds vooraf bekend is, doordat de vragenlijst vooraf is ingevuld en beschikbaar is voor de betreffende en bevoegde medewerkers (wijkverpleegkundigen). De cliënt/naaste is eigenaar van deze vragenlijst/informatie en kan dit delen met de zorgorganisatie, waarmee zij deze informatie willen delen.  

Fases in project
Een van de projecten die in 2020-2021 is uitgevoerd is een SET(stimuleringsregeling e-health) project “intake nieuwe stijl”.  Na een pilotfase 1 in 2021 ‘intake nieuwe stijl met het digitale platform zo dichtbij’,zijn we nu aangekomen bij fase 2 in 2022, in het kader van opschaling en implementatie.  Een SOW (subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging) aanvraag is na de pilotfase aangevraagd en gehonoreerd waarbij het gaat om opschaling en implementatie van deze nieuwe werkwijze in de organisatie Pieter van Foreest.

Zo-Dichtbij 
Zo-Dichtbij is een digitale wegwijzer om zo lang mogelijk comfortabel thuis te kunnen blijven wonen. Een sociale innovatie die wordt ontwikkeld in Nederland voor het vinden van producten, diensten, activiteiten en contacten in de directe omgeving. Zo-Dichtbij is meer dan een systeem alleen. Het is een kantelbeweging in het domein van wonen, zorg en welzijn. Met als doel zelfregie, waarbij de nadruk ligt op eigenaarschap van informatie. Alleen met toestemming van de cliënt of diens vertegenwoordiger mogen anderen gebruik maken van de informatie, die is opgeslagen in de persoonlijke kluis. Dit om ondersteuning te kunnen bieden als men (tijdelijk) de regie kwijt is of dreigt te raken. 

Wat willen we bereiken met de huidige fase in het project? 
Het beoogde doel van dit project is opschaling en implementatie van ‘intake nieuwe stijl’ en dan gericht op thuiswonende cliënten (thuiszorg) van Pieter van Foreest. Hierbij gebruik makend van Zo Dichtbij. 

  • Processen en taken project cliëntbeleving zijn vastgelegd en overdraagbaar gemaakt 
  • Een helder besluitvormingsproces stuurgroep 
  • Een plan van aanpak met daarin beschreven rollen, taken en planning 
  • Afstemming met het netwerk  
  • (Mede)verantwoordelijk financieel en inhoudelijk naar subsidieverstrekker  
  • Voorstel structurele financiering toekomst 

Samen verbeteren, samen innoveren
Een project dat samen met verschillende collega's wordt opgepakt. Verbeterpunten worden geïnventariseerd en besproken. De wijkverpleegkundigen spelen hier een belangrijke rol in. Zij nodigen nieuwe cliënten actief uit om de vragenlijst in te vullen. Door op deze wijze samen actief aan de slag te gaan, bouwen we samen aan het vernieuwen van de intake, waarbij het de bedoeling is om vooraf al meer informatie te hebben, zodat er tijdswinst is en meer tijd overblijft voor verdere diepgang in de gesprekken.

Een innovatie niet alleen voor ons, maar breed in de zorg, waarbij Pieter van Foreest een grote rol speelt. 

Meer weten?

Kijk op www.zodichtbij.nl

 

zo dichtbij