Er zijn verschillende soorten, u kunt hierbij denken aan thuiszorg, tijdelijk verblijf voor bijvoorbeeld revalidatie of wonen met zorg in een verpleeghuis. Elke zorgsoort heeft zijn eigen kenmerken en wordt gefinancierd vanuit verschillende wetten. We hopen u op deze pagina meer duidelijkheid te geven over de verschillende zorgsoorten die wij bieden en aan welke wet zij gekoppeld zijn.

Financiering vanuit de wetten
Zorg krijgen kan aardig in de financiële papieren lopen, daarom is het in Nederland zo geregeld dat iedereen recht heeft op zorg. Afgezien van de eigen bijdrage hoeft u de zorg niet zelf te betalen. De financiering voor de zorg die u ontvangt is geregeld vanuit verschillende wetten. De wetten staan hier toegelicht. Op deze pagina leest u welke zorgsoort vanuit welke wet vergoed wordt.

Zorgsoorten

  • Thuiszorg (Hulp bij het Huishouden, Pieters Behandel Praktijk en de Ontmoetingscentra)
  • Wonen met Zorg
  • Tijdelijk Verblijf

U vindt hier een schematisch overzicht van welke wet, welke zorg bekostigd.

Meer informatie?
We hopen u meer duidelijkheid gegeven te hebben over de verschillende zorgsoorten. Zijn er nog zaken onduidelijk of heeft u vragen? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum, via de chat op de website of via 015 – 515 5000. We helpen u graag verder.