Verpleeghuiszorg
Verpleeghuiszorg is bedoeld voor mensen die 24 uur per dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben (wonen in combinatie met een zwaardere zorgvraag/zorgzwaartepakket). Pieter van Foreest biedt deze verpleeghuiszorg. Neem ook een kijkje op de pagina Wonen met zorg voor meer informatie. Voor het wonen in een verpleeghuis is een indicatie nodig. 

Klassieke verzorgingshuiszorg
De klassieke vorm van verzorgingshuiszorg (wonen in combinatie met een lichte zorgvraag), via de toenmalige Awbz (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), is in Nederland in 2015 officieel afgeschaft. 

Moderne variant van een verzorgingshuis
Tegenwoordig blijven mensen veel langer zelfstandig wonen met zorg aan huis. Dit kan in de huidige woning zijn of in een moderne variant van het bejaardentehuis / verzorgingshuis. Hierbij kunt u denken aan een (particulier) seniorencomplex, waar ouderen zelf het appartement huren of kopen en lichte zorg aanvragen via een zorgorganisatie in de vorm van bijvoorbeeld thuiszorg of hulp bij het huishouden etc.