Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen Coronavirus algemeen

ACTIES : Ik wil graag iets doneren? Waar kan ik terecht?

Geen bezoek meer kunnen ontvangen heeft veel impact op onze cliënten. Daarom zijn we zo enorm blij met alle grote en kleine initiatieven om een glimlach op het gezicht van onze cliënten te kunnen toveren. Een klein geluksmomentje in bizarre tijden.

Misschien heeft u ook een leuk idee of wilt u graag planten, bloemen, tablets of beschermende middelen schenken? Dat is uiteraard van harte welkom. Dat kan rechtstreeks via een locatie, maar kan ook aangegeven worden via het formulier op onze website: https://pietervanforeest.nl/coronavirus/warm-hart-voor-onze-clienten
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om te bespreken wat het idee en de mogelijkheden zijn. 

Dank u wel allemaal. Het wordt enorm gewaardeerd.

 

 

BESCHERMING : wanneer worden er beschermende middelen zoals mondkapjes of schorten gedragen bij de zorg voor cliënten?

Pieter van Foreest volgt de landelijke hygiënerichtlijnen en adviezen en maatregelen van de het RIVM en de GGD en hebben als organisatie nog aanvullende maatregelen genomen.
Indien noodzakelijk zullen zorgmedewerkers beschermende middelen gebruiken bij de zorgverlening. U kunt hierbij denken aan mondkapjes, handschoenen, schorten, etc. Dit is bedoeld voor de veiligheid van de cliënt én de medewerker. 

Bij een medewerker met symptomen van COVID-19 ( = hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) worden de volgende vragen in deze volgorde doorlopen:

1. Heeft de medewerker koorts > 38 graden
Zo ja, thuisblijven tot 24 uur geheel klachtenvrij. (landelijk beleid) Zo nee, vraag 2
 2. Heeft de medewerker met bovengenoemde symptomen (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) in de voorafgaande 14 dagen onbeschermd contact gehad met een bevestigde COVID-19-patiënt? 
Zo ja: thuisblijven tot 24 uur geheel klachtenvrij.
Indien Pieter van Foreest besluit dat we de betreffende collega in uitzonderlijke gevallen toch zouden willen inzetten voor werk, dan kan er in gekozen worden om de medewerker te testen om besmetting uit te sluiten.
Beleid Pieter van Foreest is het zekere voor het onzekere, en derhalve vooralsnog thuisblijven tot 24 uur geheel klachtenvrij.  
 3. Is het mogelijk om de werkzaamheden aan te passen voor de medewerker met bovengenoemde symptomen (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) zodat er geen significant contact is met patiënten?
 Dat wil zeggen: Medewerker verricht alleen administratieve werkzaamheden OF Medewerker werkt thuis online OF Medewerker houdt 1,5 meter afstand van patiënt OF Medewerker heeft alleen vluchtig contact (zoals aanreiken medicijnen) Zoja, werkzaamheden aanpassen. Zonee, zie vraag 4 
 4. Werkt de medewerker met bovengenoemde symptomen (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) met lichamelijk kwetsbare of oudere personen? Zo ja, persoonljke beschermingsmiddelen gebruiken (chirurgisch mondneusmasker en wegwerphandschoenen) zodat de medewerker de patiënt niet besmet.

Pieter van Foreest kiest het zekere voor het onzekere : - Heeft de medewerker genoemde symptomen EN koorts (zie vraag 1) -> thuisblijven tot 24 uur geheel klachtenvrij. 
- Heeft de medewerker genoemde symptomen EN onbeschermd contact gehad met coronavirus in afgelopen 14 dagen -> thuisblijven tot 24 uur geheel klachtenvrij 

Indien Pieter van Foreest besluit dat we de betreffende collega in uitzonderlijke gevallen toch eerder zouden willen inzetten voor werk, dan kan er gekozen worden om de medewerker te testen om besmetting uit te sluiten. Beleid Pieter van Foreest is het zekere voor het onzekere, en derhalve vooralsnog thuisblijven tot 24 uur geheel klachtenvrij.  

BESCHERMING : worden er voorzorgsmaatregelen getroffen bij een mogelijke uitbraak van het coronavirus?

Er worden voorzorgsmaatregelen getroffen. Pieter van Foreest werkt volgens de richtlijnen van het RIVM en de GGD en neemt daarbij aanvullende maatregelen.

Wij volgen de ontwikkelingen nauwlettend en staan in nauw contact met de betreffende organisaties. Binnen Pieter van Foreest is een crisisbeleidsteam actief om goed voorbereid te zijn en op iedere locatie zijn preventie teams samengesteld om de verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk te vermijden.

Kijk voor de richtlijnen op www.pietervanforeest.nl/coronavirus

BOODSCHAPPEN: Is het mogelijk om boodschappen af te geven voor mijn naaste wonend in een locatie van Pieter van Foreest?

U kunt eventuele boodschappen of andere zaken voor uw naaste afgeven bij de locatie, hierbij gelden de volgende afspraken, zolang bezoek niet mogelijk is: eventuele boodschapjes kunt u op de plaats die afgesproken wordt per locatie en op tijd die afgesproken is per locatie afgeven. Wij zorgen dat uw boodschapjes of andere zaken bij uw naaste terecht komen. 

 

BEZOEK : Kan ik op bezoek komen bij een locatie van Pieter van Foreest?

De Rijksoverheid heeft op 19 maart bekend gemaakt dat de woonzorgcentra en verpleeghuizen niet meer toegankelijk zijn voor bezoek in verband met het coronavirus. Pieter van Foreest volgt de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Dit betekent dat u helaas niet op bezoek kunt komen.

Wij begrijpen dat deze maatregel een enorme impact op u heeft. De maatregelen zijn er echter niet voor niets. Alleen met elkaar kunnen we zo eventuele besmettingen zo goed mogelijk voorkomen.  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/03/19/bezoek-aan-verpleeghuizen-niet-langer-mogelijk-vanwege-corona

BEZOEK : Wat zijn de consequenties van voor kleinschalig wonen rondom besluit sluiting voor bezoek?

Kleinschalige woonvoorzieningen zijn er in vele vormen. Mensen wonen er omdat ze kwetsbaar zijn en zorg nodig hebben. Het is van groot belang om ook deze mensen te beschermen door zo min mogelijk sociaal contact. We willen voorkomen dat mensen dicht bij elkaar komen.

Als ouderen wonen in een complex met gemeenschappelijk ruimtes dan is bezoek ook niet meer mogelijk. Voor kleinschalige locaties geldt daarmee hetzelfde als voor verpleeghuizen. Dit om de kwetsbare ouderen te beschermen en eventuele besmettingen tegen te gaan.

BEZOEK : Moeten de deuren van de locaties op slot?

Als zorgorganisatie moeten we ervoor zorgen dat er geen mensen binnenkomen die niet bijdragen aan de basiszorg, maar ook dat er geen cliënten naar buiten gaan. Als het hierbij behulpzaam is om de deuren te sluiten dan kan dit.
Hierbij wordt uiteraard wel gelet op dat vluchtroutes (bijvoorbeeld bij brand) bruikbaar en goed toegankelijk blijven.

 

BEZOEK : Geldt voor locaties waarop Geriatrische revalidatiezorg en/of eerste-lijn verblijf zorg wordt geboden ook een bezoek verbod?

Ja. Het bezoekverbod geldt voor alle plekken waar mensen geclusterd zorg ontvangen en er gebruik wordt gemaakt van gemeenschappelijke ruimtes.

CONTACT HOUDEN : Hoe blijven cliënten in contact met naasten?

Nu de verpleeghuizen helaas gesloten zijn voor bezoek, zijn we volop aan het zoeken naar mogelijkheden om onze cliënten toch in contact te brengen met hun naasten. Eén van de manieren waarop dit kan, is via Skype of beeldbellen.

Hoe fijn is het dat onze cliënten op deze manier hun naasten toch kunnen zien en spreken! Uiteraard kunt u ook altijd bellen naar uw naaste. Neem eventueel contact op met de desbetreffende locatie voor de mogelijkheden.

Houd contact met elkaar. Het zorgt voor een glimlach op ieders gezicht en het zijn momenten waar onze cliënten naar uitkijken.

GESLOTEN : Blijft Pieters Behandel Praktijk open?

Pieters Behandel Praktijk is gesloten in lijn met de landelijke richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Er wordt contact met u opgenomen indien er behandelingen geannuleerd worden. Medisch-noodzakelijke behandelingen gaan wel door. 

GESLOTEN : Zijn de dagvoorzieningen en ontmoetingscentra geopend?

Onze ontmoetingscenta en dagvoorzieningen zijn gesloten. De Rijksoverheid heeft op 19 maart bekend gemaakt dat de woonzorgcentra en verpleeghuizen niet meer toegankelijk zijn voor bezoek in verband met het coronavirus. Hieruit voortvloeiend heeft Pieter van Foreest helaas het besluit moeten nemen om ook de ontmoetingscentra/dagvoorzieningen tot nader bericht te gaan sluiten. 

We begrijpen dat deze maatregel een enorme impact heeft, op u als mantelzorger en op uw naaste die het ontmoetingscentrum/dagvoorziening bezoekt. De maatregelen zijn er echter niet voor niets. Alleen met elkaar kunnen we zo eventuele besmettingen zo goed mogelijk voorkomen. 

Met uw coördinator kunt u bespreken hoe wij op afstand (bijvoorbeeld telefonisch) zo goed mogelijk contact met u kunnen onderhouden en zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.
Nogmaals, we realiseren ons dat het een enorme impact op u heeft; toch doen we graag een beroep op u als mantelzorger en uw netwerk om de ondersteuning samen zo goed mogelijk te laten verlopen.

HYGIËNE : Wat zijn de hygiëne- en RIVM richtlijnen?

Kijk voor de richtlijnen op www.pietervanforeest.nl/coronavirus

Kijk voor de hygiënerichtlijnen op: https://pietervanforeest.nl/coronavirus/wat-te-doen-in-het-kader-van-het-coronavirus

Kijk voor de meest actuele informatie van het RIVM op www.rivm.nl/coronavirus

 

HYGIËNE : Wat kan ik extra doen om de kans op besmetting van het coronavirus te verkleinen?

De prioriteit ligt bij het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus.

We vragen iedereen om zich aan de hygiëneregels te houden en zich te houden aan de landelijke richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid en de aanvullende richtlijnen van Pieter van Foreest.

Kijk voor:

 Uitleg in youtube film van rijksoverheid: 

https://www.youtube.com/watch?v=3dutqIwEt78&feature=youtu.be

 

INFORMATIE PIETER VAN FOREEST : Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Pieter van Foreest?

Veranderingen volgen elkaar heel snel op. Onze website wordt dagelijks bijgehouden met nieuwe berichtgevingen. We verzoeken u vriendelijk om onze website in de gaten te houden.

INFORMATIE : Wat is het coronavirus?

Op de website www.corona.steffie.nl van de Rijksoverheid wordt uitleg gegeven over het coronavirus
https://corona.steffie.nl/nl/

INFORMATIE CORONAVIRUS : Ik heb een andere vraag over besmetting en/of uitbraak van het coronavirus. Waar kan ik terecht?

U kunt hiervoor terecht bij het RIVM.

Op de website staat een veelgestelde vragen lijst, welke dagelijks wordt aangevuld. www.rivm.nl/coronavirusOok is er een publieksinformatienummer voor iedereen met vragen over het coronavirus: 0800 1351.
Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +312 0205 1351.

Veel informatie is ook te vinden op rijksoverheid.nl/coronavirus.

INFORMATIE CORONAVIRUS : Waar vind ik meer informatie over het coronavirus?

Voor meer informatie, richtlijnen en veelgestelde vragen betreft het coronavirus, kijk op www.pietervanforeest.nl/coronavirus

Kijk voor de meest actuele landelijke informatie van het RIVM op www.rivm.nl/coronavirus

Hygiënerichtlijnen, www.rivm.nl/coronavirus 

 

LANDELIJKE RICHTLIJNEN : Wie heeft het besluit genomen om de verpleeghuizen te sluiten?

Het besluit om verpleeghuizen te sluiten is genomen door het kabinet. Zij hebben het besluit genomen op basis van adviezen van experts (Verenso) en het RIVM in overleg met de vertegenwoordigers van de zorgorganisaties (ZorgthuisNL en ActiZ). Er is ook overleg geweest over de gevolgen met de vertegenwoordigers van de cliënten in verpleeghuizen (LOC Waardevolle zorg en Alzheimer Nederland). Verenso (Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde) – is tot het advies gekomen om alle verpleeghuizen te sluiten omdat het in het belang is voor de veiligheid van bewoners en medewerkers.

Alle partijen begrijpen dat de genomen maatregelen grote gevolgen hebben. Zo kunnen partners, kinderen of andere naasten niet meer op bezoek bij hun geliefde in het verpleeghuis. Juist in een periode waarin mensen elkaar hard nodig hebben.

LANDELIJKE RICHTLIJNEN / BEZOEK : Waarom is het besluit genomen om bezoek in verpleeghuizen te verbieden?

Het besluit is genomen om de kans zo klein mogelijk te maken dat kwetsbare mensen in het verpleeghuis het virus krijgen. Het besluit is in lijn met het advies van (RIVM-)deskundigen over het beperken van contacten en in het bijzonder het beperken van bezoek aan kwetsbare personen.

Het coronavirus verspreidt zich snel over de wereld. Ook in Nederland. De kans dat kwetsbare ouderen in verpleeghuizen besmet raken wordt steeds groter. Op sommige plekken is dit al gebeurd. De situatie in Noord-Brabant en Limburg heeft laten zien dat een beperking van het bezoek aan verpleeghuizen noodzakelijk was om het groeiend aantal besmettingen in te dammen.

Als veel medewerkers tegelijk ziek worden zijn er te weinig zorgverleners om de bewoners te verzorgen. Ook op alle andere plekken in Nederland zijn verpleeghuizen per 19 maart gesloten. Dit om de kwetsbare mensen die hier wonen en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen.

NIEUWE CLIËNT : Kunnen nieuwe cliënten nog steeds terecht bij een verpleeghuis of in tijdelijke opname?

Het beschikbaar houden van goede zorg is de prioriteit van verpleeghuizen. Als er plek is kunnen nieuwe cliënten in principe in verpleeghuizen terecht. Er wordt altijd per client gekeken wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een client (nog) niet op te nemen. Er wordt ook gekeken of de client niet besmet is, of er voldoende personeel beschikbaar is dat veilig kan werken en of er geen mensen in het verpleeghuis al besmet zijn.

NIEUWE CLIËNTEN : Mag mijn naaste op dit moment verhuizen naar een verpleeghuis?

Ja, wanneer iemand een plek in het verpleeghuis nodig heeft, dan kan een nieuwe cliënt verhuizen mits er een passende plek vrij is. Er wordt gekeken of de cliënt niet besmet is, of er voldoende personeel beschikbaar is dat veilig kan werken en/of er geen mensen in de betreffende locatie besmet zijn. 

Bij een eventuele verhuizing wordt in lijn met de landelijke richtlijnen en aanvullende richtlijnen van Pieter van Foreest het aantal familieleden/naasten tot een minimum beperkt. Hier gelden richtlijnen.  
De familie/naasten en de locatie kunnen deze samen bespreken en afspraken maken over hoe dit georganiseerd kan worden.

OVERLIJDEN NAASTE : Bezoek en afscheid nemen

Bezoek en afscheid nemen

Ondanks de sluiting van de verpleeghuizen blijft het mogelijk om afscheid te nemen van uw dierbare. Hiervoor is een uitzondering op de regels gemaakt, welke gelden nadat de arts heeft vastgesteld dat uw naaste de stervensfase is ingegaan. U mag met maximaal twee personen tegelijk naar de kamer van uw dierbare voor een bezoek om in alle rust afscheid te kunnen nemen. Hierbij gelden de landelijke richtlijnen, dit betekent dat u de hygiënerichtlijnen volgt en dat bezoekers absoluut geen luchtwegklachten en/of koorts mogen hebben. Ook vragen we u de meest directe weg naar de kamer te nemen en na het bezoek het pand zo snel mogelijk weer te verlaten. We doen een dringend beroep op u om niet in gangen, recepties of andere ruimtes elkaar te ontmoeten. Dit ter bescherming van de andere cliënten en onze medewerkers.

OVERLIJDEN NAASTE : Mag mijn naaste na overlijden opgebaard worden in het verpleeghuis?

Pieter van Foreest volgt hierin de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Zolang de maatregelen van kracht zijn is het helaas niet mogelijk om uw naasten op te laten baren in een verpleeghuis van Pieter van Foreest. 

 

OVERLIJDEN NAASTE : Hoe werkt het met het leeghalen en opleveren van de kamer?

Leeghalen van de kamer
Voor het leeghalen en het opleveren van de kamer blijft vooralsnog de standaard termijn van kracht. Ook hierbij geldt dat wij u vragen om rekening te houden met de landelijk geldende hygiëne richtlijnen. Bij het leeghalen en opleveren van de kamer dient het aantal naasten dat de locatie betreedt tot een minimum beperkt worden. U mag met maximaal twee personen de kamer leeghalen onder begeleiding van een medewerker. Hierbij gelden strikte richtlijnen. (u mag geen luchtwegklachten hebben, direct naar de kamer en bij vertrek direct naar de uitgang, handen wassen bij binnenkomst en vertrek, 1,5 meter afstand etc.) We vragen u om u hieraan te houden en eventuele aanwijzingen van personeel op te volgen. Heeft u vragen hierover, schroom dan niet om contact op te nemen met de locatiemanager.

VERHUIZEN : Mag mijn naaste op dit moment verhuizen naar een wonen met zorg locatie?

Mensen die een plek in het verpleeghuis/wonen met zorg locatie nodig hebben kunnen verhuizen als er een passende plek vrij is. Het beschikbaar houden van goede zorg is belangrijk voor iedereen. Als er plek is kunnen nieuwe cliënten in principe in een locatie terecht.  Er wordt altijd per cliënt gekeken wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een cliënt (nog) niet op te nemen. Er wordt ook gekeken of de cliënt niet besmet is, of er voldoende personeel beschikbaar is dat veilig kan werken en of  het mogelijk is voor de locatie.

Bij vaststelling van een coronabesmetting of bij een verdenking kunnen verhuizingen niet doorgaan. Reeds geplande verhuizingen worden in dat geval ingetrokken. Dit geldt zowel voor een besmetting van de cliënt als van de afdeling cq locatie. Cliënten kunnen alleen verhuizen naar één van de woonlocaties van Pieter van Foreest, mits er geen klachten als verkoudheid, hoesten of koorts aanwezig zijn. Anders wordt dit uitgesteld totdat de betreffende cliënt 24 uur klachtenvrij is. 

Ook bij de verhuizing moet het aantal naasten dat mee naar binnen gaat tot een minimum beperkt worden en de hygiënerichtlijnen nauw worden opgevolgd. Verhuizen naar een woonlocatie mag met één familielid of mantelzorger (voor maximaal 2 uur) onder begeleiding van een medewerker van de locatie/afdeling. Hierbij gelden strikte richtlijnen, degene die helpt bij de verhuizing, mag geen luchtwegklachten en/of koorts hebben, dient zich te houden aan de hygiënerichtlijnen (o.a. handen was bij binnenkomst en vertrek, 1,5 meter afstand houden etc.) en mag alleen direct vanaf de ingang naar de betreffende kamer en vice versa. Kortom volgen van de landelijke richtlijnen en aanvullende richtlijnen en altijd aanwijzingen personeel opvolgen.  

 

 

 

WASGOED : Ik doe altijd de was en/of boodschappen voor mijn naaste(n) wonend bij Pieter van Foreest, kan dit nog?

U kunt de persoonsgebonden was nog steeds blijven doen.

Als u zelf het wasgoed van uw partner/naaste doet, dan gelden de volgende afspraken, zolang bezoek niet mogelijk is:
Het wasgoed wordt dagelijks door ons verzameld en in een zak met een naamsticker gedaan. Deze staat op de plaats die afgesproken wordt per locatie. Wij proberen eventueel bevuilde kleding zo goed mogelijk uit te spoelen. Druk geen lucht uit de kledingzak. Als u het wasgoed uit de zaak haalt, wapper dan niet met de was. U kunt de kleding het beste op 60 graden wassen. 

Ook is dit vaak de plek waar u eventueel boodschapjes of andere zaken voor uw naaste kunt afgeven. 

 

WELZIJN & CONTACT : Kan ik nog steeds voor mijn naaste in een locatie van Pieter van Foreest zorgen?

Pieter van Foreest volgt de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Op 19-03-2020 heeft de Rijksoverheid / RIVM via een persconferentie bekend gemaakt dat vanaf heden alle woonzorgcentra en verpleeghuizen in Nederland niet meer toegankelijk zijn voor bezoekers. Helaas is het hierdoor niet mogelijk om op bezoek te komen en/of zelf voor u naaste(n) te zorgen wanneer zij verblijven op een locatie van Pieter van Foreest. Wij zullen er alles aan doen om uw naaste te verzorgen zoals hij/zij dat gewend is. 

Wij begrijpen dat dit een zeer ingrijpende maatregel is, maar de maatregelen zijn er echter niet voor niets. Alleen met elkaar kunnen we zo eventuele besmettingen zo goed mogelijk voorkomen. 

Wel kunt u denken aan andere manieren van contact hebben: een kaartje, bellen, videobellen enz. 

WELZIJN & CONTACT : Welke maatschappelijke initiatieven en voorbeelden zijn er om het contact tussen bewoners en hun naasten op een creatieve manier te organiseren?

Er zijn gelukkig heel veel mooie lokale en regionale initiatieven. Op lokaal niveau zijn er heel veel mensen die hulp aanbieden. We zien een grote bereidheid van buren om bijvoorbeeld boodschappen te doen voor een buurman of buurvrouw of willen oppassen op de kinderen van mensen die in de zorg werken. We zien tuinders en organisaties die schenkingen doen voor de zorgcollega's en onze cliënten. Dank daarvoor. Dit wordt enorm gewaardeerd!

Een idee? Stuur een kaartje, een brief, een tekening, een videoboodschap, appen. Het wordt allemaal erg op prijs gesteld. 
Dit kan digitaal via https://pietervanforeest.nl/coronavirus/stuur-een-bericht-aan-clienten-en-medewerkers

Daarnaast is het mooi dat veel ex-zorgmedewerkers zich melden. Interesse? Meld je bij ons team recruitment via werken@pietervanforeest.nl
Ook kun je je melden op het platform www.extrahandenvoordezorg.nl speciaal voor ex-zorgmedewerkers om je te kunnen melden dat je beschikbaar bent.

Samen staan we sterk!

WELZIJN & CONTACT : Mogen cliënten het verpleeghuis nog uit voor een wandeling?

Helaas hebben wij dit besluit moeten aanscherpen en is dit niet mogelijk. 

Het in- en uitgaan van het verpleeghuis moet tot een minimum beperkt worden. Elke beweging van cliënten buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is zeer onwenselijk. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners.

Soms is naar buiten gaan wel mogelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een afgesloten binnentuin of ruimte alleen toegankelijk voor cliënten en medewerkers (afgesloten van de buitenwereld, conform de RIVM richtlijnen). 

Algemeen

In welke regio levert Pieter van Foreest haar diensten?

In Midden-Delfland, Westland, Pijnacker-Nootdorp en Delft bevinden zich locaties van Pieter van Foreest. In deze omgeving vindt u zorgcentra maar ook ontmoetingscentra. In deze regio's wordt ook Zorg Thuis en Hulp bij het Huishouden geleverd. In de gemeente Rijswijk biedt Pieter van Foreest ook Hulp bij het Huishouden. Heeft u vragen of wilt u persoonlijk advies? Neem dan contact op met de medewerkers van Pieter van Foreest. Tel: 015 – 515 5000.

Aan welke doelgroepen levert Pieter van Foreest haar diensten?

Pieter van Foreest is een zorginstelling die voornamelijk zorg levert aan ouderen. Daarnaast biedt Pieter van Foreest ook zorg aan jong dementerenden en is er revalidatie mogelijk voor andere leeftijdscategorieën, afhankelijk van de zorgvraag. Heeft u vragen of wilt u persoonlijk advies? Neem dan contact op met de medewerkers van Pieter van Foreest. Tel: 015 – 515 5000.

Zijn er wachtlijsten voor de diensten van Pieter van Foreest?

Het is mogelijk dat er een wachtlijst is voor een locatie van Pieter van Foreest. Wij proberen u echter altijd zo snel mogelijk te helpen en de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden. Op deze website kunt u op de homepage onder praktische informatie én op iedere locatiepagina een indicatie van de wachttijden vinden. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van Pieter van Foreest. Tel: 015 – 515 5000 of klik hier voor het overzicht van de wachttijden.

Ik heb een compliment of klacht. Waar kan ik terecht?

Bij Pieter van Foreest staat de cliënt centraal. Wij horen het dus graag als u tevreden bent en een compliment wilt geven, maar wij horen het ook graag als u een suggestie of klacht heeft. Zodat wij onze zorg-, hulp- en dienstverlening continue kunnen blijven verbeteren. Kortom, uw mening telt. En wilt u die delen? Klik dan op: Compliment of klacht?

Ik wil graag overstappen naar Pieter van Foreest. Is dat mogelijk?

Uiteraard is het mogelijk om over te stappen naar een andere zorgorganisatie. Voor meer informatie kunt u bellen naar Pieter van Foreest: 015 – 515 5000.

Zijn er bezoektijden in de zorgcentra van Pieter van Foreest?

In de zorgcentra van Pieter van Foreest zijn in principe geen bezoektijden behalve voor de revalidatieafdelingen. U kunt dus de hele dag op bezoek komen. Natuurlijk zijn er tijden waarop bezoek niet altijd uitkomt. Bewoners hebben bijvoorbeeld hulp nodig bij de dagelijkse verzorging, krijgen therapie of willen mee doen aan een activiteit. Het is handig om van tevoren met de bewoner of verzorging te bespreken wanneer bezoek het
beste uitkomt.

Bezoektijden revalidatieafdelingen: Van15.30 uur -20.30 uur. En verder in overleg met de afdeling.

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van formulieren?

Pieter van Foreest kan u helpen bij het invullen van uw formulieren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van Pieter van Foreest via telefoonnummer 015 - 515 5000.

Kan ik bij Pieter van Foreest revalideren?

Pieter van Foreest biedt Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ). Geriatrische revalidatie richt zich op kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis een medisch-specialistische behandeling hebben ondergaan, bijvoorbeeld door een beroerte of botbreuk. Deze mensen hebben behoefte aan een revalidatiebehandeling die meerdere soorten zorg combineert, zoals verpleging, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychotherapie, diëtist, maatschappelijk werkende en de specialist ouderengeneeskunde. Dit alles onder de verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde. Het doel is om deze ouderen te helpen om terug te keren naar huis. 

Kan Pieter van Foreest ondersteuning bieden in de laatste levensfase?

Pieter van Foreest kent verschillende mogelijkheden op het gebied van palliatieve en terminale zorg. Wij bieden deze zorg zowel thuis als op één van onze locaties. Woont u in een verpleeg- of verzorgingshuis? Dan kunnen de medewerkers op de locatie u helpen en ondersteunen tijdens deze laatste fase van uw leven. Samen kijken wij naar de behoeften en wensen van u en iedereen om u heen.

Afkortingen, indicaties en eigen bijdrage

Wat is een DBC?

DBC staat voor Diagnose behandel Combinatie. Alle Nederlandse ziekenhuizen en zorgverzekeraars declareren en betalen via DBC's. In deze DBC's zijn alle verrichtingen die bij een diagnose horen, zoals het poliklinisch consult, röntgenfoto's, laboratoriumbepalingen, operaties en verpleegdagen samengevoegd tot één zorgproduct. Ook revalidatie kan onderdeel zijn van een DBC.

Als ik in aanmerking kom voor zorg, hoe vraag ik een indicatie aan?

 • Heeft u behoefte aan langdurige zorg in een verzorgings- of verpleeghuis?
  Deze indicatie dient aangevraagd te worden via het CIZ. Deze aanvraag kunt u zelf of bijvoorbeeld via de huisarts of huidige zorgaanbieder aanvragen d.m.v. het formulier op de website van CIZ. Ook voor het plaatsen op de wachtlijst van een locatie heeft u in indicatie nodig.

 • Heeft u indicatie nodig voor Thuiszorg (ondersteuning, persoonlijke verzorging en/of verpleging)?
  U kunt voor de indicatieaanvraag terecht bij de wijkverpleegkundige. U kunt hiervoor contact opnemen met de medewerkers van Pieter van Foreest via 015 – 515 5000.

 • Bij het Wmo-loket van uw gemeente kunt u terecht voor de aanvraag voor hulp bij het huishouden. Indien u Wlz-indicatie heeft verwijzen wij u naar uw zorgaanbieder om na te vragen waar uw indicatie is toegewezen.

 • Voor het bezoek aan een ontmoetingscentrum kunt u direct contact opnemen met het ontmoetingscentrum van uw keuze.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de medewerkers van Pieter van Foreest. Tel: 015 – 515 5000.

Wat is het CIZ?

Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op langdurige zorg. Het gaat hierbij om zorg die valt onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Het CIZ kijkt of u voldoet aan de voorwaarden van de wet. Een belangrijke voorwaarde is dat u altijd toezicht nodig heeft of dat er 24 uur per dag zorg dichtbij moet zijn. Met een indicatie van het CIZ weet u of en hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. Voor meer informatie kunt u naar de website van het CIZ: http://www.ciz.nl/over-het-ciz

CAK en eigen bijdrage

Het CAK is een uitvoeringsorganisatie in de zorg- en welzijnssector. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van de financiële regelingen en informatietaken.

http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-cak-klanten

Eigen bijdrage

 • Bent u opgenomen in een zorginstelling?
  Dan moet u voor deze zorg een eigen bijdrage betalen voor Zorg met Verblijf.
 • Ontvangt u ondersteuning of zorg thuis? Via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of de Wlz (Wet langdurige zorg)?
  Dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage.

Uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, uw huishouden en uw indicatie.
Met deze gegevens stelt het CAK uw eigen bijdrage vast.

Voor meer informatie kunt u naar de website van het CAK: www.hetcak.nl

PGB (persoonsgebonden budget)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. U kunt niet voor alle soorten zorg een persoonsgebonden budget krijgen. Voor behandeling kan dit bijvoorbeeld niet. Ook als u langdurig of voor behandeling in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijft is een pgb niet mogelijk. U krijgt dan namelijk van de instelling alle zorg die u nodig heeft en dat ontvangt u altijd in natura. Voor persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding thuis is een persoonsgebonden budget wel mogelijk.

Sinds 1 januari 2015 kunt u een pgb krijgen uit 3 verschillende wetten v.w.b. volwassenen-/ouderenzorg:

Pgb uit Wet langdurige zorg (Wlz)
Heeft u zorg nodig uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u die zorg eventueel ook thuis krijgen. Maar alleen als zorg thuis verantwoord is. En als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een zorglocatie. U kunt zelf uw zorg thuis inkopen met een pgb. U vraagt het pgb aan bij het zorgkantoor.

Pgb uit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015
Bij ondersteuning aan huis kunt u kiezen uit hulp in natura of een pgb. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De SVB (Sociale Verzekerings Bank) betaalt u uit.

Pgb uit de Zorgverzekeringswet (Zvw)
Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. U kunt kiezen voor zorg in natura of onder voorwaarden voor een pgb. U vraagt de pgb aan bij uw zorgverzekeraar.

Meerdere pgb's tegelijk
Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat u meerdere pgb’s tegelijkertijd ontvangt. Bijvoorbeeld als u een indicatie heeft voor begeleiding, verzorging én verpleging. Dan krijgt u  een pgb van de gemeente (Wmo 2015 ) én de zorgverzekeraar. Het pgb van de gemeente kunt u alleen besteden aan zorg en ondersteuning waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het pgb van de zorgverzekeraar kunt u alleen besteden aan zorg waarvoor de zorgverzekeraar verantwoordelijk is.

Meer informatie vindt u op de website van de rijksoverheid.

Wlz (Wet Langdurige Zorg)

De Wet langdurige zorg (Wlz) vergoedt de zorg voor mensen die de hele dag toezicht en zorg dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met ernstige dementie, mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, en mensen met een ernstige psychische stoornis.

Soms kunnen mensen met deze beperkingen toch nog thuis wonen. Bijvoorbeeld omdat ze een partner of andere mantelzorger hebben die toezicht houdt. Daarom staat in het wetsvoorstel van de Wlz ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen. Thuis blijven wonen kan met:

 • volledig pakket thuis (vpt). Met een vpt krijgt u thuis zorg van een zorginstelling.
 • persoonsgebonden budget (pgb). Met een pgb regelt u alles zelf.
 • modulair pakket thuis (mpt). Een mpt krijgt u als u niet het volledige zorgaanbod van een vpt nodig heeft en de zorg niet zelf kunt organiseren.

Het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ) bepaalt of iemand zorg uit de Wlz nodig heeft.

Meer informatie over de veranderingen in de zorg en de Wet Langdurige Zorg (Wlz)?

 

ZvW (Zorgverzekeringswet)

Vanaf 1 januari 2015 zijn persoonlijke verzorging en verpleging die iemand thuis ontvangt onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Denk hierbij aan een verpleegkundige die u wast of een prik komt geven. Deze verandering is per 1 januari 2015 geregeld in de Zorgverkeringswet (Zvw). U hoeft hier dan geen eigen bijdrage meer voor te betalen.

Wijkverpleegkundigen krijgen belangrijke rol
De wijkverpleging krijgt in de wetsvoorstellen een belangrijkere rol bij de langdurige zorg. De wijkverpleegkundige bespreekt met u wat u zelf nog kunt en welke verpleging en verzorging nodig is om langer thuis te kunnen blijven wonen. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze zorg. De wijkverpleegkundige helpt u om de zorg te regelen, samen met uw familie of vrienden. Ook stemt de wijkverpleegkundige af met andere hulpverleners. Bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijk werker.

Meer informatie over de wijkverpleegkundige? Klik hier.

 

Meer informatie over de veranderingen in de zorg en de zorgverzekeringswet?

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. Het kan gaan om mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. Voorbeelden van deze ondersteuning zijn begeleiding of dagbesteding. Of bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of een aanpassing aan de woning, ook de ondersteuning om de mantelzorger te ontzien wordt geregeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Voor aanspraken binnen de WMO kunt u terecht bij uw gemeente. Op de websites van de gemeenten binnen het werkgebied van Pieter van Foreest vindt u meer informatie over de mogelijkheden binnen de WMO en de veranderingen hieromtrent:

Meer informatie?

Personenalarmering

Is het mogelijk om in geval van nood de hulp van Pieter van Foreest in te schakelen?

Met personenalarmering kunt u met één druk op de knop in een noodsituatie alarm slaan, bijvoorbeeld als u bent gevallen. U komt dan gelijk in contact met de zorgcentrale die zorgt dat er snel hulp wordt geboden.

Wat is het verschil tussen sociale en professionele alarmopvolging?

Bij sociale alarmopvolging wordt uw contactpersoon benaderd wanneer u alarm geslagen heeft. Deze contactpersonen geeft u zelf bij aanvang van het abonnement op. Bij professionele opvolging wordt uw melding doorgezet naar een Thuiszorgmedewerker van Pieter van Foreest.

Hoe kan ik mij aanmelden voor personenalarmering?

U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen en op te sturen. U vindt het formulier op onze website onder het kopje Personenalarmering waar u eveneens meer informatie over de personenalarmering aantreft.

Wanneer gaat mijn abonnement in?

Het abonnement personenalarmering gaat in op het moment dat het kastje bij u geplaatst is.

Kunnen zowel mijn partner als ik gebruik maken van hetzelfde alarmkastje?

Ja, dat is mogelijk. U krijgt dan beiden een eigen hals- of polszender. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Kijk voor meer informatie op de pagina over personenalarmering

Werkt de personenalarmering ook buitenshuis?

De reguliere personenalarmering werkt alleen in de directe omgeving van uw woning. Wanneer u onderweg gebruik wilt maken van personenalarmering, adviseren wij u gebruik te maken van mobiele alarmering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met FocusCura via telefoonnummer 030 - 6927050.

Hoe kan ik wijzigingen doorgeven?

U kunt wijzigingen telefonisch doorgeven aan FocusCura. Ze zijn bereikbaar via telefoonummer 030 - 6927050.

Wat moet ik doen als ik merk dat mijn alarmering het niet goed doet?

Wanneer u, ondanks frequent onderhoud, toch merkt dat uw alarmering het niet goed doet kunt u dat melden bij de storingsdienst van FocusCura. Telefoon 030 - 6927050.

Verzekeringen

Heb ik een aanvullende zorgverzekering nodig wanneer ik verblijf in een locatie van Pieter van Foreest?

Dit is afhankelijk van de locatie (met/zonder behandeling) en uw persoonlijke situatie. Wij verwijzen u naar de folder 'waar heeft u recht op' om zo aan de hand van uw verzekering te kijken wat voor u de beste keuze is.

Heb ik een aansprakelijkheids-/inboedelverzekering nodig als ik in een locatie van Pieter van Foreest verblijf?

Wanneer u in een locatie van Pieter van Foreest woont of tijdelijk verblijft kunt u kiezen voor de collectieve verzekering van Pieter van Foreest tegen aansprakelijkheid en/of inboedel. Klik hier voor meer informatie of bel naar 015 - 515 5000.

Heb ik een zorgverzekering nodig als ik in een locatie van Pieter van Foreest verblijf?

Iedereen in Nederland moet beschikken over een basis zorgverzekering, dus ook als u bij één van de locaties van Pieter van Foreest verblijft.

Wonen bij Pieter van Foreest

Kan ik zelf kiezen in welk woonzorgcentrum ik wil wonen?

In principe kunt u zelf kiezen in welk woonzorgcentrum van Pieter van Foreest u wilt wonen. Uiteraard is dit wel afhankelijk van het type zorg en uw persoonlijke situatie. Voor de meeste woonzorgcentra zijn er wachtlijsten. Wanneer een situatie acuut is, komt u terecht op een locatie waar op dat moment plaats is. U kunt wel op de wachtlijst van de gewenste locatie worden geplaatst. Voor het wonen in een zorgcentrum heeft u een indicatie nodig van het CIZ.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de zorgbemiddelaars van Pieter van Foreest. Tel: 015 – 515 5000.

Mijn ouders willen graag bij elkaar blijven wonen kan dat?

Ja, er zijn woonzorgcentra die appartementen bieden voor echtparen. Voor meer informatie kunt u kijken bij de Locaties. U kunt ook contact opnemen met de medewerkers van Pieter van Foreest. Tel: 015 – 515 5000.

Hoe kom ik in aanmerking voor een aanleun-/seniorenwoning?

U dient hiervoor in het bezit te zijn van een woonpasinschrijving. U kunt deze aanvragen via de website van www.woonnet-haaglanden.nl. Alle seniorenwoningen/aanleunwoningen in DWO (Delft/Westland/Oostland) gebied gaan via www.woonnet-haaglanden.nl. De seniorenwoningen bij Abtswoude en Delfshove worden via Pieter van Foreest verhuurd. Andere locaties worden verhuurd door woningcorporaties, zoals Vestia, Woonbron en Vidomes.

Waar kan ik wonen als ik zorg nodig heb?

Als u af en toe zorg nodig heeft, kunt u vaak thuis blijven wonen met behulp van thuiszorg, hulp bij het huishouden en/of dagactiviteiten. Als uw woning niet (meer) geschikt is om zelfstandig te wonen, kunt u een seniorenwoning overwegen. Is de zorg thuis echter niet meer toereikend, dan kunt u in aanmerking komen voor wonen in een verzorgingshuis of verpleeghuis.

Wat is het verschil tussen een verzorgingshuis en een verpleeghuis?

De zwaarte van de zorgvraag bepaalt de indicatie of u de beste zorg kunt ontvangen in het verzorgingshuis zonder of het verpleeghuiszorg met behandeling. Een verpleeghuis is er voor intensieve zorg en zware medische behandelingen. Klik hier voor meer informatie over het verschil met of zonder behandeling.

Welke kosten krijg ik vergoed in een verzorgingshuis en verpleeghuis?

De kosten voor wonen, zorg, eten en drinken zijn inbegrepen. Daarnaast kan er een particuliere bijdrage gevraagd worden (denk aan bijvoorbeeld uitstapjes). Via het CAK wordt een eigen bijdrage geïnd, afhankelijk van uw inkomen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder 'waar heeft u recht' op bij Pieter van Foreest'

Hoe vind ik een verpleeghuis of verzorgingshuis/woonzorgcentrum bij mij in de buurt?

Klik hier voor verpleeg- en verzorgingshuizen bij u in de buurt.

Wat is een woonzorgcentrum?

Een woonzorgcentrum is een woonvorm waar men tijdelijk of definitief woont omdat men verzorging of verpleging nodig heeft die in de oorspronkelijke woonsituatie niet kan worden geboden. In een woonzorgcentrum wordt voornamelijk verzorgingshuiszorg geboden voor mensen met een lichamelijke beperking of psychogeriatrische problematiek. Op een aantal locaties kun u ook terecht voor verpleeghuiszorg. In een woonzorgcentrum wordt wonen met zorg gecombineerd. Klik hier voor alle woonzorgcentra.

Thuiszorg en ontmoetingscentra

Ik hoor vaak de term extramurale zorg. Wat is dat?

Extramurale verzorging wil zeggen dat u vanuit huis gebruik maakt van zorg. Denk hierbij aan Thuiszorg, Hulp bij het Huishouden maar ook aan ontmoetingscentra. Hiervoor is een indicatie nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van Pieter van Foreest. Tel: 015 – 515 5000.

Ik wil zelfstandig blijven wonen maar kan ondersteuning gebruiken. Wat zijn de mogelijkheden?

Wanneer u thuis hulp nodig heeft kunt u denken aan Thuiszorg. Thuiszorg biedt verschillende manieren van zorg waaronder verzorging en verpleging maar ook Hulp bij het Huishouden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van Pieter van Foreest. Tel: 015 – 515 5000. Of op de link klikken: Zorg Thuis.

U kunt ook ondersteuning krijgen bij bijvoorbeeld het bijhouden van de administratie, denk hierbij aan de belastingaangifte. Maar ook wanneer u zelf uw tuin niet meer kunt onderhouden kan Pieter van Foreest u helpen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van Pieter van Foreest of op de link klikken Services.

Mijn dochter verzorgt mij thuis. Ze wil graag op vakantie. Kan de zorg tijdelijk van haar overgenomen worden?

Afhankelijk van het type zorg dat u nodig heeft zijn er een aantal mogelijkheden. Pieter van Foreest kan u voor een korte periode een ingericht appartement in één van de woonzorgcentra aanbieden. Zodra uw vaste verzorger weer terug is van vakantie, kunt u weer naar uw eigen huis terug. Klik hier voor meer informatie.

Het is ook mogelijk om voor een korte periode Thuiszorg te ontvangen. U ontvangt dan de zorg die u nodig heeft bij u thuis. Klik hier voor meer informatie.

U kunt ook een kijkje nemen bij strandgoed logies en respijt. Dit is een warme, vertrouwde en herkenbare omgeving waarbij aandacht is voor vakantiegevoel en waar de zorg die de mantelzorger dagelijks biedt even uit handen wordt genomen van de mantelzorger.

Als u meer informatie wilt over een oplossing die bij u past kunt u contact opnemen met de medewerkers van Pieter van Foreest. 
Zij kunnen u adviseren en helpen bij het aanvragen van een indicatie. Tel: 015 - 515 5000.

Ik woon alleen en krijg binnenkort een nieuwe heup. Ik weet niet of ik dan alleen thuis kan blijven. Wat zijn de mogelijkheden?

Afhankelijk van het type zorg dat geleverd moet worden zijn er een aantal mogelijkheden:
Pieter van Foreest kan u voor een kort verblijf een ingericht appartement in één van de verzorgingshuizen aanbieden. Zodra uw vaste verzorger weer terug is van vakantie, kunt u weer naar uw eigen huis terug. Kortdurend verblijf

Het is ook mogelijk om voor een korte periode Thuiszorg te ontvangen. U ontvangt dan de zorg die u nodig heeft gewoon bij u thuis.

Als u meer informatie wilt over een oplossing die bij u past kunt u contact opnemen met de medewerkers van Pieter van Foreest.
Zij kunnen u adviseren en helpen bij het aanvragen van een indicatie. Tel: 015 - 515 5000.

Mijn familie verzorgt mij thuis. Dat valt hen zwaar. Is er ondersteuning voor hen mogelijk?

Er zijn meerdere mogelijkheden om de zorg van uw naasten te verlichten. Dit is afhankelijk van de soort zorg die u nodig heeft. Pieter van Foreest kan met u en uw naasten op zoek naar een oplossing die bij u past. Tel: 015 – 515 5000.

Mijn naaste heeft dementie. Dit is soms zwaar. Zijn er mogelijkheden om de zorg te verlichten?

In onze ontmoetingscentra worden in huiselijke sfeer activiteiten georganiseerd om enerzijds het denkvermogen te stimuleren en anderzijds u overdag te ontlasten. Klik voor meer informatie op de: ontmoetingscentra. Tel: 015 – 515 5000.

Heeft u wel eens aan respijtzorg gedacht? Uw naaste kan dan tijdelijk verblijven in ons Strandgoed Ter Heijde, zodat u er even tussenuit kan, bijvoorbeeld een vakantie om even op adem te komen. Kijk op Strandgoed Ter Heijde voor meer informatie.

Ik ontvang Zorg Thuis maar de medewerker van Pieter van Foreest is niet geweest. Wat moet ik dan doen?

Wanneer u Thuiszorg of Hulp bij het Huishouden ontvangt van Pieter van Foreest heeft u een zorgmap gekregen met informatie. Hierin staan telefoonnummers die u kunt bellen wanneer de medewerker niet geweest is.

Wat moet ik doen als ik niet thuis ben op het moment dat de medewerker van Pieter van Foreest komt?

Wanneer u Thuiszorg of Hulp bij het Huishouden ontvangt van Pieter van Foreest heeft u een zorgmap gekregen met informatie. Hierin staan telefoonnummers die u kunt bellen wanneer u wilt doorgeven dat u niet aanwezig bent op het moment dat de medewerker van Pieter van Foreest komt.

Wat is thuiszorg?

Thuiszorg is zorg die u thuis ontvangt. Het kan gaan om persoonlijke verzorging, verpleging en individuele begeleiding.

Persoonlijke verzorging
Bij persoonlijke verzorging gaat het onder andere om hulp bij het douchen, aankleden, eten of scheren. Maar ook hulp bij het innemen van uw medicijnen of hulp bij het naar de wc gaan vallen onder persoonlijke verzorging. 

Verpleging 
Bij verpleging gaat het bijvoorbeeld om de verzorging van een wond of om het toedienen van injecties of medicijnen. 

Individuele begeleiding
Soms is er ook begeleiding nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen. U krijgt dan hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven.

Vergoeding vanuit de Wlz
Om in aanmerking te komen voor persoonlijke verzorging, verpleging, of begeleiding vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) is een indicatie nodig van het CIZ. Dat is het ‘Centrum Indicatiestelling Zorg’. Het CIZ behandelt uw aanvraag en besluit of u recht heeft op thuiszorg of niet.

Wat is een eigen bijdrage binnen de WMO?

Voor hulpmiddelen en voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betaalt u soms een eigen bijdrage, zoals voor een rolstoel, huishoudelijke hulp of aanpassingen aan uw woning. De rest van de kosten worden vergoed vanuit de Wmo.

Niet alle gemeenten vragen voor alle hulpmiddelen en voorzieningen een eigen bijdrage. Daarnaast kan de hoogte van de eigen bijdrage per gemeente verschillend zijn. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) stelt de hoogte van uw eigen bijdrage vast en int deze.

Op de website van het CAK kunt u zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is voor hulp en ondersteuning uit de Wmo.

Wat is hulp en ondersteuning vanuit de WMO?

Om fijn en zelfstandig te kunnen blijven wonen is soms hulp of ondersteuning nodig. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de hulp en ondersteuning ontvangen die ze nodig hebben. De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeente.

Voorbeelden van hulp en ondersteuning
Onder hulp en ondersteuning uit de Wmo vallen bepaalde hulpmiddelen die u helpen om prettiger te leven, zoals een rolstoel of een scootmobiel. Ook woningaanpassingen vallen onder de Wmo, zoals een traplift, een douchestoel of een verhoogd toilet. Bij ondersteuning gaat het bijvoorbeeld om hulp in de huishouding (wassen, opruimen, schoonmaken of ramen zemen) of om hulp bij het ondernemen van sociale activiteiten.

De Wmo ondersteunt ook mantelzorgers die zich inzetten voor hun familie en vrienden, of voor mensen uit de buurt.

Hoe vraag ik hulp en ondersteuning aan WMO?

Iedere gemeente heeft een Wmo-loket, ook wel stiploket of zorgloket genaamd. Daar kunt u hulp en ondersteuning aanvragen. In een gesprek bekijkt u samen met de gemeente wat u nodig heeft. Ook wordt gekeken wat mensen uit uw eigen omgeving u aan hulp en ondersteuning kunnen bieden. Samen met de gemeente zoekt u naar de beste oplossing voor uw situatie.

U kunt bij dit loket aangeven dat u specifiek hulp bij het huishouden wilt ontvangen van Pieter van Foreest. Alleen in gemeenten waar Pieter van Foreest hulp bij het huishouden door de gemeente is gecontracteerd kan hulp bij het huishouden worden geboden. Meer informatie hierover? Klik hier