Revalidatie

Wellicht heeft u na een ziekenhuisopname extra zorg nodig? U wilt bijvoorbeeld na een operatie weer goed leren bewegen? Of na een beroerte (cva) weer zo zelfstandig mogelijk leven? Wie door ziekte, ongeval of aandoening (tijdelijk) beperkt raakt, krijgt te maken met revalidatie. Revalidatie (letterlijk weer valide worden) is een medische term die herstel betekent, na een ongeval of medische ingreep zoals een operatie. Het doel is altijd om uw kwaliteit van leven te verbeteren. Met advies, begeleiding en behandeling van medewerkers, specialisten ouderengeneeskunde en therapeuten helpen we u weer zo zelfstandig mogelijk uw eigen leven te laten leiden.  

Revalideren kan op één van onze revalidatielocaties maar kan ook vanuit huis wanneer de situatie dit toelaat. Bespreek uw wensen en mogelijkheden met uw revalidatiearts of specialist ouderengeneeskunde.