Coördinatiepunt WSD start unieke samenwerking in de regio voor kwetsbare ouderen

Geplaatst op: 18 Januari 2023

In toenemende mate worden huisartsen, VVT-instellingen en ziekenhuizen geconfronteerd met thuiswonende kwetsbare ouderen, bij wie de zorg en ondersteuning (tijdelijk) niet meer aansluit bij de zorgvraag. Als er een urgent probleem ontstaat kan directe inzet van zorg en/of ondersteuning thuis of een (tijdelijke) opname nodig zijn. Hiervoor zijn regionale afspraken gemaakt die worden uitgevoerd door het coördinatiepunt.

Unieke samenwerking bij het Coördinatiepunt
Het unieke aan het coördinatiepunt is de intensieve samenwerking tussen de VVT partijen, waardoor zorg sneller op de juiste plaats wordt gerealiseerd. Het coördinatiepunt regelt urgente opnames, crisisopnames en inbewaringstelling (IBS). Verder ontzorgt het de huisarts in het zoeken naar wijkverpleging.

De VVT partijen Argos Zorggroep en Pieter van Foreest hebben voor uitbreiding van IBS bedden gezorgd. Argos Zorggroep met  een aparte afdeling voor IBS en crisisopnames PG (Psychogeriatrische afdeling) in revalidatiecentrum Marnix en Pieter van Foreest met extra IBS plaatsen in De Bieslandhof. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de stijgende vraag voor urgente opnames.

Aad de Groot: “Met het coördinatiepunt WSD verbeteren we de zorg voor ouderen in de regio en wordt tegelijkertijd de huisarts ontlast. Een mooi voorbeeld waar goede samenwerking in de regio toe kan leiden.”

Het coördinatiepunt WSD is een samenwerking tussen Argos Zorggroep, Careyn, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Frankelandgroep, Pieter van Foreest, Reinier de Graaf Gasthuis en Zonnehuisgroep Vlaardingen en is onderdeel van de Regionale aanpak voor kwetsbare ouderen, geïnitieerd door DSW Zorgverzekeraar.