Internationale dag van de seksuele gezondheid

Geplaatst op: 4 September 2022

Stel je eens voor dat jij in een verpleeghuis gaat wonen, wil jij dan dat er aandacht wordt gegeven aan jouw behoeften als het gaat om intimiteit en seksualiteit? En hoe zou je willen dat hier aandacht aan wordt gegeven? 

Intimiteit en seksualiteit horen bij het leven van ieder mens, dus ook bij dat van onze cliënten die zorg en begeleiding ontvangen van Pieter van Foreest. Meer aandacht voor intimiteit en seksualiteit in de zorg kan helpen bij het bevorderen van kwaliteit van leven van de cliënt, diens naasten en verwanten. Het kan ook helpen bij het zoeken naar verklaringen voor onbegrepen gedrag. Dus daarom is het van belang om hier ook in de ouderenzorg aandacht voor te hebben. Dit willen wij doen door de behoeften op een respectvolle manier bespreekbaar te maken, voorwaarden te scheppen en mogelijkheden te bieden.

Dit kan voor veel collega’s nog best lastig zijn, daarom proberen we op meerdere manieren collega’s te bereiken en te ondersteunen door middel van een free-learning en een kennisteam waar collega’s terecht kunnen met vragen. Vandaag, op de Internationale dag van de seksuele gezondheid brengen we dit nog extra onder de aandacht bij onze collega’s, zodat zij weten waar ze terecht kunnen.