Kunst roept bij veel mensen plezierige gevoelens op. Bijvoorbeeld samen dansen geeft een gevoel van vrijheid en geluk. Met elkaar mooie dingen creëren, emoties ervaren. Vaak ontstaan er ook andere contacten doordat er gedeelde passies worden gedeeld. Veel kunstactiviteiten dragen bij aan dat stukje meerwaarde voor de kwaliteit van leven van onze cliënten.

Kunst verbindt
Sinds een aantal jaren werken we in het Westland samen met Westland Cultuurweb (netwerkorganisatie voor kunst en cultuur) in het programma Kunstkracht 55+ om actieve kunstparticipatie aan de cliënten op de locaties aan te bieden. Er zijn al vele mooie projecten van start gegaan en vinden nog steeds plaats in de locaties in het Westland, zoals ‘toen was geluk heel gewoon’ in De Opmaat. Samen bezig zijn met kunst waar creativiteit en trots de boventoon voeren. We merken dat door het actief meedoen aan een kunstvorm (nog meer) verbinding ontstaat: met de cliënten zelf, met zijn/haar omgeving en de rest van de wereld. Kunst creëert datgene wat met woorden niet (meer) altijd te vatten is, het raakt harten. Door verbeeldingskracht te stimuleren wordt het zelfbewustzijn van ouderen versterkt en ervaren zij nieuwe impulsen. Belangrijk is dat het altijd om actieve, betekenisvolle kunstparticipatie gaat, die zoveel mogelijk verbonden is met de eigen persoonlijkheid.

KunstZinnig Pieter
Met deze achterliggende gedachte en om dit op regelmatige basis te organiseren is KunstZinnig Pieter gestart, een kunstprogramma dat in eerste instantie tot mei 2023 loopt. De ouderen waar KunstZinnig Pieter zich op richt wonen zowel intern (op een woonzorglocatie) als extern (zelfstandig thuis). Zij zijn op een of andere manier verbonden aan Pieter van Foreest of zijn dit (nog) niet. Een relatie met de zorginstelling is dus geen voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de activiteiten. Iedereen is uniek, met eigen achtergrond, geschiedenis en cultuur. Elke deelnemer heeft een andere vraag. Soms heel uitgesproken, soms nog het onderzoeken waard. Dit 'onderzoeken' wordt expliciet meegenomen in de ontwikkeling van de kunstactiviteiten. Een mooi project waar we bijzonder trots op zijn.

Bes & Cultuur
Voor het programma KunstZinnig Pieter werken we samen met Bes & Cultuur. Zij zijn geen onbekende binnen onze organisatie. Ze zijn al eerder betrokken geweest bij een aantal Delftse locaties met het project De Gouden Eeuw.

Financiering
KunstZinnig Pieter wordt mede mogelijk gemaakt door het Lang Leven Kunst Fonds en de regeling voor ‘Samen cultuur maken’ van fonds Cultuurparticipatie.