Kamerbrief over nadere uitwerking brief hervorming langdurige zorg

Geplaatst op: 6 November 2013

De kamerbrief over nadere uitwerking brief hervorming langdurige zorg lezen? In deze brief worden achtereenvolgens de volgende onderwerpen behandeld:

1. De nadere uitwerking van de positionering van de extramurale persoonlijke verzorging;
2. De nadere uitwerking van de besluitvorming over de positionering van de langdurige GGZ;
3. De effecten van de overhevelingen op de premie in Wlz en Zvw;
4. De mogelijkheden voor een persoonsgebonden-instrument in de Zvw;
5. De gevolgen van de hervorming voor bepaalde groepen cliënten.

Meer informatie op www.rijksoverheid.nl. Klik hieronder om de documenten direkt te bekijken: