Mooie matches voor Pieter van Foreest tijdens Beursvloer Westland

Geplaatst op: 17 November 2014

Op 30 oktober 2014 nam Pieter van Foreest deel aan Beursvloer Westland, een initiatief dat maatschappelijke organisaties en bedrijven op informele wijze met elkaar in contact brengt. Doel van de beursvloer is dat er daadwerkelijke afspraken (matches) gemaakt worden die voor beide partijen van meerwaarde zijn. Immers, wat het ene bedrijf overheeft of wil bieden, is voor de ander zeer gewenst. Pieter van Foreest ging met 4 mooie matches naar huis! De eerste match wordt waarschijnlijk half december al verzilverd. Dan komt het bedrijf Lets photografh langs om cliënten met hun mantelzorgers te portretteren. De Beursvloer was een succes waarbij in totaal 183 matches zijn gemaakt.