Veranderingen in de zorg

Dit bericht maakt deel uit van 'Veranderingen in de zorg', waarin we belangrijke informatie ter naslag verzamelen en bundelen.
Bekijk hier het complete overzicht

Pieter van Foreest (ver)bouwt voor Geriatrisch Revalidatie Zorg

Geplaatst op: 12 Juni 2014

Pieter van Foreest maakt zich gereed voor de toekomst
Niet eerder volgden veranderingen in de zorg zich zo snel op als op dit moment. Ook de revalidatie zorg verandert. De wens van veel mensen is om na een ziekenhuisopname zo snel mogelijk weer naar huis te gaan om daar te herstellen. Cliënten kunnen bij Pieter van Foreest terecht voor ambulante revalidatiezorg (thuis) en revalidatiezorg met verblijf (geriatrische revalidatiezorg).

Revalidatie met verblijf
Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Is tijdelijke, kortdurende op herstel gerichte zorg, waarbij veelal behandeling vanuit verschillende disciplines, zoals fysiotherapie, ergotherapie en bijvoorbeeld logopedie plaatsvindt.  Opname in een geriatrisch revalidatiecentrum is zo kort mogelijk en opname vindt plaats indien dit noodzakelijk is. De cliënt revalideert in het revalidatiecentrum tot het niveau waarop het veilig en verantwoord is om de cliënt terug te laten keren naar de thuissituatie om vervolgens thuis verder te kunnen herstellen en indien nodig via ambulante revalidatie verder te revalideren. Revalidatie met verblijf (tijdelijke opname) is bij Pieter van Foreest mogelijk op de Herstelunit in het Reinier de Graaf Gasthuis en op de Geriatrische Revalidatie afdelingen.

Verbouwing centrum voor geriatrische revalidatiezorg 
In Delft wordt momenteel gebouwd aan een geriatrische revalidatiezorg centrum, welke zich bevindt in het Medisch Centrum Delft aan de Beukenlaan 4. De verbouwing wordt gerealiseerd om nu en in de toekomst voor de cliënt een goed therapeutisch klimaat te blijven waarborgen. Een deel van het Medisch Centrum Delft is reeds bij de oprichting hiervan ingericht voor de revalidatiezorg. Nu wordt de gehele geriatrische revalidatiezorg van De Bieslandhof geconcentreerd in het Medisch Centrum Delft. De verbouwing is in mei van start gegaan en zal naar verwachting in juli afgerond worden.