Contract voeding met Apetito getekend

Geplaatst op: 17 December 2018

Eerder is een nieuwe visie op eten en drinken opgesteld waarbij we uitgaan van de behoefte van de cliënt. Met deze visie als kader en om de continuïteit en kwaliteit van eten en drinken op alle locaties te borgen is gekeken naar de huidige leveranciers van maaltijden en boodschappen. Wie van de leveranciers heeft kwalitatief goede, lekkere maaltijden en sluit aan op onze visie? Onder leiding van de afdeling Facililtair en Huisvesting heeft een uitgebreid selectieproces plaatsgevonden. Zo zijn er allerlei maaltijden geproefd en beoordeeld door o.a. een diëtiste, logopediste, locatiemanager, bedrijfsleider en diverse cliëntenraadsleden. Ook heeft er een uitgebreide offertetraject plaatsgevonden.

Apetito, huisleverancier voeding
Als huisleverancier voor de voeding is voor Apetito gekozen en is 13 december jl. het contract getekend. Apetito werkt samen met Gewoon Lekker Thuis (GLT) en Telesuper. Apetito verzorgt vriesversmaaltijden, GLT de koelversmaaltijden en componenten en bij Telesuper worden de boodschappen gedaan. Deze combinatie van leveranciers sluit goed aan bij de visie op eten en drinken van Pieter van Foreest, waarin wordt uitgegaan van de behoefte van de cliënt:

•           Presenteert zich als één partner, volledige ontzorging    
•           Proactieve rol bij budgetoverschrijving (waste, bestelgedrag, favorieten bestellijst)
•           Adviserende rol bij keuze voedingsconcepten en indeling logistiek
•           Visie naar wens, kleine en normale porties dus minder waste/plastic
•           Organiseert één keer per maand een themadiner
•           Helpt bij realiseren grip op kosten (inzicht geven op daadwerkelijke kosten in de keten en in
            efficiëntere bedrijfsvoering)
•           Geen minimale orderwaarde en/of toeslagen op leveringen
•           Lage ecologische voetafdruk (gevestigd in Wateringen, dichtbij het zorggebied van Pieter van
            Foreest)

Inmiddels zijn alle bestellers geïnformeerd en benaderd om de bestelprocedure door te nemen. Wij hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking en verwachten dat hun services en producten nog beter aansluiten bij de voedingswensen van onze cliënten.