Convenant tilt zorg voor patiënten met beroerte naar hoger plan

Geplaatst op: 13 Mei 2015

12 mei, internationale dag van de beroerte, feestelijk gemarkeerd
De ketenpartners Careyn, Pieter van Foreest, Sophia Revalidatie en het Reinier de Graaf ziekenhuis hebben gezamenlijk een convenant opgesteld, waarmee zij hun jarenlange samenwerking naar een nog hoger plan tillen. 12 mei jl., de internationale dag van de beroerte, was daarbij de uitgelezen dag voor bestuurders en directieleden om het convenant feestelijk te ondertekenen. De ondertekening in de serre van de Bieslandhof van Pieter van Foreest werd bijgewoond door de Delftse wethouder voor wonen, stedelijke vernieuwing en zorg, Raymond de Prez.
Met een korte zoekopdracht op de nieuwe site www.cvaketendwo.nl onderstreepte hij het belang van de samenwerking voor Delft en omgeving. De website biedt alle informatie voor patiënten en mantelzorgers over de zorg voor patiënten die een beroerte hebben gehad.

De CVA Keten Delft-Westland-Oostland: patiënten na een beroerte optimale zorg bieden
De CVA-keten zorgt ervoor dat iemand met een CVA –een beroerte- op het juiste moment, de juiste zorg op de juiste plaats kan ontvangen. Het is de bedoeling dat de zorg die geboden wordt door de verschillende partners een samenhangend en geïntegreerd geheel vormt. Zonder drempels of schotten tussen de verschillende schakels van de keten. Iedere partner heeft zijn eigen specialisaties die een cliënt ten goede komen. Door maximale samenwerking en afstemming tussen de deelnemende partijen en permanente ontwikkeling van professionals, stellen de ketenpartners elkaar in staat om toegankelijke, adequate en steeds betere zorg te organiseren en te verlenen.