Ontmoetingscentra voor mensen met lichamelijke aandoeningen

Geplaatst op: 4 April 2017

Sinds januari zijn de dagbehandelingen bij De Kreek en De Bieslandhof omgedoopt tot ontmoetingscentra. Beide ontmoetingscentra richten zich in het bijzonder op mensen met lichamelijke aandoeningen. Mensen met (een vermoeden van) dementie en ouderen met een lichamelijke of psychosociale beperking die behoefte hebben aan dagstructuur, hulp, informatie en advies zijn van harte welkom in het ontmoetingscentrum. De bezoekers zijn meestal ouderen, maar ook jongere mensen. Bezoekers met een lichamelijke aandoening kunnen deelnemen aan de voor hen ontwikkelde programma’s en worden ondersteund in het behouden/bevorderen van de zelfredzaamheid en het leren omgaan met de beperkingen. Ook de mantelzorgers van deze doelgroep kunnen gebruik maken van het ondersteuningsprogramma voor mantelzorgers van het ontmoetingscentrum.

Ook mantelzorgers zijn van harte welkom

Mantelzorg kan emotioneel en lichamelijk zwaar zijn. Daarom is het belangrijk dat niet alleen de cliënt, maar ook de mantelzorger ondersteund wordt. Het ontmoetingscentrum snapt dit en is er ook voor de mantelzorgers. Met enige regelmaat organiseren zij dan ook informatiebijeenkomsten en gespreksgroepen voor mantelzorgers, familieleden en andere betrokkenen.