Pieter van Foreest opent speciale verpleegafdeling voor coronapatiënten in Stefanna

Geplaatst op: 12 Oktober 2020

Pieter van Foreest opent deze week in Stefanna, Aart van der Leeuwlaan 904 in Delft, een speciale afdeling voor mensen met het coronavirus (COVID-19). Het betreft een aparte afdeling die geïsoleerd is van de rest van de locatie. De eerste patiënten kunnen deze week al bij Stefanna worden ontvangen.

Speciale geïsoleerde afdeling Stefanna 
De speciale afdeling binnen Stefanna opent de deuren voor patiënten uit vooral de DWO regio met het coronavirus die door een grote zorgvraag en/of andere omstandigheden niet zelfstandig in de thuisisolatie kunnen verblijven of niet naar huis kunnen na een intensieve ziekenhuisopname. Deze patiënten gaan weer naar huis als ze voldoende zijn hersteld. Ook palliatieve cliënten met Corona in de thuissituatie kunnen voor deze laatste fase in Stefanna op deze afdeling terecht.

Maximaal 18 coronaviruspatiënten
Er is op de afdeling plek voor 10 tot maximaal 18 patiënten. Een speciaal zorgteam gaat de zorg verlenen. Pieter van Foreest draagt met de afdeling bij aan de verwachte vraag naar verpleegafdelingen om mensen te verplegen die het coronavirus hebben opgelopen in de regio. Door hen op te nemen kunnen ze zo goed mogelijk herstellen van het virus. De ziekenhuizen worden op hun beurt ontlast om andere patiënten op te kunnen nemen.

Geïsoleerde afdeling met eigen zorgteam 
De speciale afdeling wordt gerealiseerd op de 5e etage van Stefanna en is volledig geïsoleerd van de andere zorgafdelingen. Het betreft een zogeheten cohortafdeling waarin alleen patiënten liggen die met hetzelfde virus zijn besmet. Zij zijn binnen deze ruimte strikt van anderen gescheiden en worden in groepsisolatie verpleegd. Zowel patiënten als zorgmedewerkers gebruiken een aparte toegang en medewerkers dragen de benodigde beschermingsmiddelen conform de richtlijnen.  

Onderlinge samenwerking
De COVID-19-afdeling binnen Stefanna is door Pieter van Foreest opgezet op verzoek en in samenspraak met het ROAZ (Regionaal Orgaan Acute Zorg) en GHOR Haaglanden (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) via het regionale Crisis Coördinatie Team dat verbinding houdt met alle zorgaanbieders in de regio en waar regionale afstemming plaatsvindt.

#zorgendoenwesamen #samensterk #corona #ouderenzorg #ziekenhuiszorg #regio