Revalidatie pad Covid-19 voor kwetsbare ouderen

Geplaatst op: 30 Juni 2020

Kwetsbare ouderen die als gevolg van COVID-19 opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis of zelfs op de IC, kunnen vaak niet direct met ontslag naar huis maar hebben begeleiding en behandeling nodig bij de ontstane lichamelijke, conditionele en/of psychische klachten. Voor deze kwetsbare groep mensen is een speciaal geriatrisch revalidatiepad Covid-19 ontwikkeld door Revalidatie en Herstel van Pieter van Foreest.

Werken aan terugkeer naar huis
Als het na ziekenhuisopname blijkt dat naar huis gaan nog niet mogelijk is of wanneer iemand thuis zodanig ziek is geweest dat thuis wonen tijdelijk niet verantwoord is, kan men bij Revalidatie en Herstel terecht voor geriatrische revalidatie. De revalidatie is erop gericht om zo weer zo snel mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren en terug te keren naar de eigen woonomgeving thuis.

Intensief werken aan herstel
De geriater of specialist Ouderengeneeskunde (op verzoek van de huisarts)  beoordeelt of een cliënt in aanmerking komt voor een geriatrisch revalidatietraject. Onder begeleiding van een gespecialiseerd behandelteam wordt intensief gewerkt aan het herstel. De conditie kan weer worden opgebouwd en het is de bedoeling dat de dagelijkse taken weer opgepakt kunnen worden en/of opnieuw aangeleerd worden. Er worden meerdere soorten zorg en specialisaties gecombineerd, zoals verpleging, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychotherapie, diëtist, maatschappelijk werkende en de specialist ouderengeneeskunde. Dit alles onder de verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde.

Meer informatie?
Voor meer informatie over geriatrische revalidatie en het specifieke revalidatiepad covid-19 kun je terecht bij het klantcontactcentrum van Pieter van Foreest via 015-5155000 of mail naar contact@pietervanforeest.nl